Vítejte na stránkách LÁSKY A HARMONIE,

nechť Vaše duše se tu rozjasní a duch inspirací ožije!

********************************************

Čistá Láska je světelným zdrojem i poutem mezi námi všemi,

poutem se Životem, jeho tvůrčí a hnací silou,

jež otvírá naše srdce i mysl Poznání

a nese v sobě Moudrost věčnou,

vzájemné Pochopení a Souznění, lidské dobro.

Je hluboko uvnitř nás, jen ji procítit a uvolnit

svojí přirozeností a laskavostí, jemností duše své...

Když osamělí jste a myslíte si, že nikdo Vás nemá rád

- buďte sami sobě tím nejlepším rodičem i partnerem

a dejte si tolik lásky, kolik byste chtěli sami dostat...

Když smutní jste z toho, že druzí Vás nechápou,

zkuste jim Vy porozumět a nahlédnout i jejich zrakem

či se přímo vcítit do jejich situace,

Váš cit pak otevře i bránu do jejich srdce...

Když chcete být šťastní a žít v radosti a naplnění,

vneste nejprve sami radost, klid a mír do života svého

a naplňujte se vším pozitivním a příjemným,

co roztančí Vaši duši i bude balzámem pro Vaše tělo

a každý okamžik bude pro Vás úžasným a neopakovatelným.

Pak rozezní se vesmírná symfonie plná hřejivé harmonie

a Vy přitáhnete si k sobě lidičky spřízněné a milé,

jež obohatí Vás pouhou svojí přítomností...

Vše, co máte v sobě i kolem sebe,

je tím největším darem Života

i jedinečnou příležitostí,

jak si uvědomit a projevit sebe sama,

to, kým opravdu uvnitř jste v té nejčistší podobě

i po čem Vaše srdce touží...

Jen si jít za svým snem...

********************************************

Žijte svůj Osobní příběh

a kráčejte po Cestě své,

i když je plná kamenů a překážek...

I je můžete ku prospěchu svému využiti,

z kamenů na cestě lecos pěkného postaviti

a dotknout se až nebeských hvězd...

Vaše Síla niterná je ohromná,

jen o ní možná ještě nevíte,

co vše v sobě nosíte a umíte...

- proměnit sebe sama i realitu svou,

uskutečnit svůj Sen!

A je-li libo, můžete začít i dnešní den

a třeba hned, v této přítomnosti,

Tady a Teď!

Své strachy a obavy,

svou zlobu, zášť či nenávist

vypusťte ze svého srdce i z hlavy

a naplňte je čistou Láskou a Vírou

- v sebe, ve splnění svých Snů,

důvěrou v Život, Boha či Vesmír,

jenž přejí si jen Vaše dobro,

pro Vaší Duši poznání a mír.

I Vy si upřímně přejte

štěstí, dobro a lásku

pro sebe i své blízké...

Neboť to, co si přejete,

a na co své myšlenky zaměřujete,

to sílí a roste a Váš život utváří...

Buďte tady a teď tím, kým chcete být

a snažte se tak i v souladu žít

a Zázraky se pak začnou dít!

********************************************

Kam jsme to vedeni? HLUBŠÍ PROMĚNA LIDSTVA

Je dobré si uvědomit,

že VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI

a ZÁLEŽÍ NA KAŽDÉM Z NÁS,

jestli naše loď dopluje do cíle,

anebo bude mít jiný osud...

JSME SOUČÁSTÍ ŽIVÉ BYTOSTI PLANETY ZEMĚ,

která nás nadevše miluje a tvoří náš domov,

avšak my se k ní nechováme tak, jak bychom měli

(a to se nechováme ani ke druhým, ani k sobě),

nevážíme si svého života, toho co máme,

ani darů, které nám Gaia nezištně dává.

Jen automaticky bereme, využíváme a ovládáme

a  zanecháváme po sobě plno škody a odpadu,

což se nám pak na jiných rovinách vrací...

VŠICHNI JSME NAVZÁJEM PROPOJENI

a v různé míře ovlivňováni vším,

co se uvnitř i kolem nás děje, nehledě na čas i vzdálenost!

Nyní na vlastní kůži poznáváme,

že to co zažívají lidé na opačném konci světa

se může bezprostředně týkat i nás samotných.

Neseme KOLEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST za dění na Zemi,

neboť každý svým myšlením, prožíváním i jednáním

se spolupodílíme na utváření KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ,

jehož odrazem je současný svět a společnost.

Toto kolektivní vědomí, náš svět i právě aktuální situaci

s koronavirem COVID-19 můžeme změnit k lepšímu,

když začneme tady a teď MĚNIT SEBE SAMA,

když ZAČNEME PRÁVĚ U SEBE...

Čím více lidí začne silně pozitivně myslet

a ve své mysli si představovat

TEN NEJLEPŠÍ MOŽNÝ STAV

= pro všechny včetně sebe

PLNÉ ZDRAVÍ, SVOBODU, KLID A MÍR...,

a to i několikrát denně a tak intenzivně,

že tomu uvěříme, jakoby to už byla realita

(své přání převedeme do přítomnosti),

tak tím větší je šance, že se tak stane opravdu reálným

a potřebná změna se uskuteční....

Záleží samozřejmě i na našich činech,

našem chování a jednání (vzájemné pomoci),

které by měly být v souladu s našimi myšlenkami,

emocemi, slovy i naší duší..

ANEB TO PRAVDIVÉ A SPRÁVNÉ

VYCHÁZÍ POUZE Z NAŠEHO NITRA A NAŠEHO SRDCE..


NAJDĚME V SOBĚ OPĚT SÍLU I VÍRU

A SPOJME SE VŠICHNI VE SVÉ MYSLI I SRDCI 

V LÁSCE A JEDNOTĚ JAKO CELEK,

VYŠLEME SILNÉ POZITIVNÍ PŘÁNÍ

A UDRŽUJME SI STÁLE JASNOU MYSL!

VŠE JE POUZE V NAŠICH RUKOU

A KAŽDÝ MÁME MOŽNOST SITUACI ZMĚNIT!

CHOVEJME SE  ZODPOVĚDNĚ K SOBĚ,

KE DRUHÝM I K NAŠÍ PLANETĚ!

NOSME OCHRANNOU ROUŠKU,

POUŽÍVEJME ČASTO DEZINFEKCI

A MINIMALIZUJME KONTAKTY S DRUHÝMI!

 OCHRANA NAŠEHO ZDRAVÍ

I ZDRAVÍ NAŠICH BLÍZKÝCH

BY PŘECI MĚLY BÝT NAŠÍ PRIORITOU!!!!

ZAPALUJME ČASTO SVÍČKU A PŘEDSTAVUJME SI

JAK SE V JEJÍM PLAMENI SPALUJÍ VEŠKERÉ NEMOCI

VČETNĚ KORONAVIRU COVID-19

A VŠE NEGATIVNÍ A ZLÉ NA TOMTO SVĚTĚ

I V NÁS SAMOTNÝCH!

(a můžeme si to i napsat na papír: "Všechny nemoci včetně koronaviru COVID-19 a vše negativní a zlé na tomto světě i ve mně se spaluje v této svíci" a papír pak zmačkat a spálit ve svíci - bude to mít ještě větší efekt)

POPROSME I DUŠI MATKY ZEMĚ GAIY O SPOJENÍ S NÍ

A NAPLNĚNÍ JEJÍ LÁSKYPLNOU, VYŽIVUJÍCÍ

A ZKLIDŇUJÍCÍ, OCHRANNOU ENERGIÍ!

PODĚKUJME JÍ A POŠLEME JÍ I MY

SVOJI LÁSKU A PODPORU!

PRACUJME NYNÍ JEŠTĚ VÍCE

SE SVĚTELNÝMI ENERGIEMI,

ANDĚLSKÝMI, REIKI, SHAMBALLOU ČI JINÝMI,

AŤ UŽ NA SOBĚ ČI JE POSÍLEJME NA DÁLKU

TĚM, KTEŘÍ TO NEJVÍCE POTŘEBUJÍ...


POSILUJME SVOJI PSYCHIKU,

SVÉ TĚLO I SVOJI IMUNITU

vůči jakýmkoliv VIRŮM a NEMOCEM!

zejména přírodními přípravky na zvýšení imunity

jako je např. Vironal, Imunosan, Grepofit

či Drags imun od firmy Energy,

kapkami či sirupem z třapatky nachové

(echinacey purpurey),

citronovou či rakytníkovou šťávou

obsahující vysoké množství vitamínu C

nebo jinými přírodními přípravky....

+ zvýšeným přísunem čerstvého ovoce

(citrusových plodů, jablíček, banánů aj.),

tvořivými aktivitami a věnováním se své dušičce...

 

ZAJÍMEJME SE  O DĚNÍ KOLEM NÁS

A BUĎME DOSTATEČNĚ INFORMOVANÍ!

 

STOP 5G v ČR!

5 G= bezdrátová technologie 5. generace,

negativní vlivy silného mikrovlnného záření

na zdraví člověka a jeho život...

Navštivte webové stránky: https://stop5g.cz/

 

Přečtěte si obsáhlou zprávu o 5 G a dalších projektech, technologiích ovládání a manipulace lidí a jiných věcech:

Stop5G.cz-verze-3.81.pdf (622455)

********************************************

PAMATUJME a hlavně v praxi APLIKUJME:

ENERGIE LÁSKY je MNOHEM SILNĚJŠÍ a MOCNĚJŠÍ

než ENERGIE STRACHU!!!

Nechť každá naše myšlenka, emoce, pohnutka i slovo, každý náš krok vycházejí 

Z NAŠEHO NITERNÉHO LÁSKYPLNÉHO PRAMENE,

který okamžitě ROZPOUŠTÍ jakékoliv ZÁCHVĚVY

STRACHU UVNITŘ i KOLEM NÁS!!!

 ********************************************