Vítejte na stránkách LÁSKY A HARMONIE,

nechť Vaše duše se tu rozjasní a duch inspirací ožije!

********************************************

Čistá Láska je světelným zdrojem i poutem mezi námi všemi,

poutem se Životem, jeho tvůrčí a hnací silou,

jež otvírá naše srdce i mysl Poznání

a nese v sobě Moudrost věčnou,

vzájemné Pochopení a Souznění, lidské dobro.

Je hluboko uvnitř nás, jen ji procítit a uvolnit

svojí přirozeností a laskavostí, jemností duše své...

Když osamělí jste a myslíte si, že nikdo Vás nemá rád

- buďte sami sobě tím nejlepším rodičem i partnerem

a dejte si tolik lásky, kolik byste chtěli sami dostat...

Když smutní jste z toho, že druzí Vás nechápou,

zkuste jim Vy porozumět a nahlédnout i jejich zrakem

či se přímo vcítit do jejich situace,

Váš cit pak otevře i bránu do jejich srdce...

Když chcete být šťastní a žít v radosti a naplnění,

vneste nejprve sami radost, klid a mír do života svého

a naplňujte se vším pozitivním a příjemným,

co roztančí Vaši duši i bude balzámem pro Vaše tělo

a každý okamžik bude pro Vás úžasným a neopakovatelným.

Pak rozezní se vesmírná symfonie plná hřejivé harmonie

a Vy přitáhnete si k sobě lidičky spřízněné a milé,

jež obohatí Vás pouhou svojí přítomností...

Vše, co máte v sobě i kolem sebe,

je tím největším darem Života

i jedinečnou příležitostí,

jak si uvědomit a projevit sebe sama,

to, kým opravdu uvnitř jste v té nejčistší podobě

i po čem Vaše srdce touží...

Jen si jít za svým snem...

********************************************

Žijte svůj Osobní příběh

a kráčejte po Cestě své,

i když je plná kamenů a překážek...

I je můžete ku prospěchu svému využiti,

z kamenů na cestě lecos pěkného postaviti

a dotknout se až nebeských hvězd...

Vaše Síla niterná je ohromná,

jen o ní možná ještě nevíte,

co vše v sobě nosíte a umíte...

- proměnit sebe sama i realitu svou,

uskutečnit svůj Sen!

A je-li libo, můžete začít i dnešní den

a třeba hned, v této přítomnosti,

Tady a Teď!

Své strachy a obavy,

svou zlobu, zášť či nenávist

vypusťte ze svého srdce i z hlavy

a naplňte je čistou Láskou a Vírou

- v sebe, ve splnění svých Snů,

důvěrou v Život, Boha či Vesmír,

jenž přejí si jen Vaše dobro,

pro Vaší Duši poznání a mír.

I Vy si upřímně přejte

štěstí, dobro a lásku

pro sebe i své blízké...

Neboť to, co si přejete,

a na co své myšlenky zaměřujete,

to sílí a roste a Váš život utváří...

Buďte tady a teď tím, kým chcete být

a snažte se tak i v souladu žít

a Zázraky se pak začnou dít!

********************************************

Kam jsme to vedeni? HLUBŠÍ PROMĚNA LIDSTVA

Je dobré si uvědomit,

že VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI

a ZÁLEŽÍ NA KAŽDÉM Z NÁS,

jestli naše loď dopluje do cíle,

anebo bude mít jiný osud...

JSME SOUČÁSTÍ ŽIVÉ BYTOSTI PLANETY ZEMĚ,

která nás nadevše miluje a tvoří náš domov,

avšak my se k ní nechováme tak, jak bychom měli

(a to se nechováme ani ke druhým, ani k sobě),

nevážíme si svého života, toho co máme,

ani darů, které nám Gaia nezištně dává.

Jen automaticky bereme, využíváme a ovládáme

a  zanecháváme po sobě plno škody a odpadu,

což se nám pak na jiných rovinách vrací...

VŠICHNI JSME NAVZÁJEM PROPOJENI

a v různé míře ovlivňováni vším,

co se uvnitř i kolem nás děje, nehledě na čas i vzdálenost!

Nyní na vlastní kůži poznáváme,

že to co zažívají lidé na opačném konci světa

se může bezprostředně týkat i nás samotných.

Neseme KOLEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST za dění na Zemi,

neboť každý svým myšlením, prožíváním i jednáním

se spolupodílíme na utváření KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ,

jehož odrazem je současný svět a společnost.

Toto kolektivní vědomí, náš svět i právě aktuální situaci

s koronavirem COVID-19 můžeme změnit k lepšímu,

když začneme tady a teď MĚNIT SEBE SAMA,

když ZAČNEME PRÁVĚ U SEBE...

Čím více lidí začne silně pozitivně myslet

a ve své mysli si představovat

TEN NEJLEPŠÍ MOŽNÝ STAV

= pro všechny včetně sebe

PLNÉ ZDRAVÍ, SVOBODU A LÁSKU,

HARMONII, KLID A MÍR...,

a to i několikrát denně a tak intenzivně,

že tomu uvěříme, jakoby to už byla realita

(své přání převedeme do přítomnosti),

tak tím větší je šance, že se tak stane opravdu reálným

a potřebná změna se uskuteční....

Záleží samozřejmě i na našich činech,

na našem chování a jednání,

které by měly být v souladu s našimi myšlenkami,

emocemi, slovy i naší duší..

ANEB TO PRAVDIVÉ A SPRÁVNÉ

VYCHÁZÍ POUZE Z NAŠEHO NITRA A NAŠEHO SRDCE..


NAJDĚME V SOBĚ OPĚT SÍLU I VÍRU

A SPOJME SE VŠICHNI VE SVÉ MYSLI I SRDCI 

V LÁSCE A JEDNOTĚ JAKO CELEK,

VYŠLEME SILNÉ POZITIVNÍ PŘÁNÍ

A UDRŽUJME SI STÁLE JASNOU MYSL!

VŠE JE POUZE V NAŠICH RUKOU

A KAŽDÝ MÁME MOŽNOST SITUACI ZMĚNIT!

CHOVEJME SE  ZODPOVĚDNĚ K SOBĚ,

KE DRUHÝM I K NAŠÍ PLANETĚ!

NOSME OCHRANNÝ RESPIRÁTOR,

MYJME SI ČASTO RUCE

A MINIMALIZUJME KONTAKTY S DRUHÝMI!

 OCHRANA NAŠEHO ZDRAVÍ

I ZDRAVÍ NAŠICH BLÍZKÝCH

BY PŘECI MĚLY BÝT NAŠÍ PRIORITOU!

ZAPALUJME ČASTO SVÍČKU A PŘEDSTAVUJME SI

JAK SE V JEJÍM PLAMENI SPALUJÍ VEŠKERÉ NEMOCI

VČETNĚ KORONAVIRU COVID-19

A VŠE NEGATIVNÍ A ZLÉ NA TOMTO SVĚTĚ

I V NÁS SAMOTNÝCH!

(a můžeme si to i napsat na papírek: "Právě tady a teď se spaluje v této svíci vše negativní a zlé na tomto světě i ve mně samotném. Spaluje se veškerý strach, manipulace a ovládání, veškeré boje a konflikty, všechny uměle vytvořené nemoce včetně koronaviru COVID-19 a všech jeho mutací a forem. Světlo a čistá láska naplňuje vše živé na této planetě." Obsah je dobré ještě jednou vědomě přečíst a papír pak zmačkat a opatrně spálit celý ve svíci - bude to mít ještě větší efekt)

POPROSME I DUŠI MATKY ZEMĚ GAIY O SPOJENÍ S NÍ

A NAPLNĚNÍ JEJÍ LÁSKYPLNOU, VYŽIVUJÍCÍ

A ZKLIDŇUJÍCÍ, OCHRANNOU ENERGIÍ!

PODĚKUJME JÍ A POŠLEME JÍ I MY

SVOJI LÁSKU A PODPORU!

PRACUJME NYNÍ JEŠTĚ VÍCE

SE SVĚTELNÝMI ENERGIEMI,

ANDĚLSKÝMI, REIKI, SHAMBALLOU ČI JINÝMI,

AŤ UŽ NA SOBĚ ČI JE POSÍLEJME NA DÁLKU

TĚM, KTEŘÍ TO NEJVÍCE POTŘEBUJÍ...

POMOZME I "MODLITBOU PRO ČAS EPIDEMIE"


POSILUJME SVOJI PSYCHIKU,

SVÉ TĚLO I SVOJI IMUNITU

vůči jakýmkoliv VIRŮM a NEMOCEM!

zejména přírodními přípravky na zvýšení imunity

jako je např. Vironal, Imunosan, Grepofit

či Drags imun od firmy Energy,

kapkami či sirupem z třapatky nachové

(echinacey purpurey),

citronovou či rakytníkovou šťávou

obsahující vysoké množství vitamínu C

nebo jinými přírodními přípravky....

+ zvýšeným přísunem čerstvého ovoce

(citrusových plodů, jablíček, banánů aj.), zeleniny

a antioxidantů jako je syrová cibule, česnek, křen...

po stránce psychické pomáhá fyzická práce, pohyb

i tvořivé aktivity, věnování se své dušičce a svým zájmům,

které nám přinášejí radost a naplnění...

 

ZAJÍMEJME SE  O DĚNÍ KOLEM NÁS

A BUĎME DOSTATEČNĚ INFORMOVANÍ!

STOP 5G v ČR!

5 G= bezdrátová technologie 5. generace,

negativní vlivy silného mikrovlnného záření

na zdraví člověka a jeho život...

Navštivte webové stránky: https://stop5g.cz/

 

Přečtěte si obsáhlou zprávu o 5 G a dalších projektech, technologiích ovládání a manipulace lidí a jiných věcech:

Stop5G.cz-verze-3.81.pdf (622455)

********************************************

DŮLEŽITÉ VIDEO k současnému dění ve světě:

Teď, nebo nikdy - Poselství Plejádské civilizace

přepis textu videa na:

https://www.otevrisvoumysl.cz/ted-nebo-nikdy-poselstvi-plejadske-civilizace/

********************************************

PAMATUJME a hlavně v praxi APLIKUJME:

ENERGIE LÁSKY je MNOHEM SILNĚJŠÍ a MOCNĚJŠÍ

než ENERGIE STRACHU!!!

Nechť každá naše myšlenka, emoce, pohnutka i slovo, každý náš krok vycházejí 

Z NAŠEHO NITERNÉHO LÁSKYPLNÉHO PRAMENE,

který okamžitě ROZPOUŠTÍ jakékoliv ZÁCHVĚVY

STRACHU UVNITŘ i KOLEM NÁS!!!

Pouze v plném a vědomém prožívání PŘÍTOMNOSTI

je LÁSKA i veškeré naše NAPLNĚNÍ,

strachu zde není, neb ten pojí se vždy a jen

s naší minulostí či budoucností!

Proto ŽIJME co nejlépe PŘÍTOMNÝM OKAMŽIKEM!!!

V něm je obsaženo vše, co potřebujeme.

 ********************************************

Krásné jarní dny plné hřejivého sluníčka,

svěží energie a radosti,

odvahy ke změnám v sobě i v životě,

odvahy začít žít jinak - jak chce naše Duše

Vám přeje

*Garsia Eneia Tora*