Láska

 

Láska jest Božská krása,

přirozenost i čistota,

nekonečná harmonie, moudrost

i ta pravá podstata...

Jest všude uvnitř i kol nás,

jen svým vjemům a citům naslouchat...

V sobě nese pravdu ryzí,

ta pravda ukrývá se i v našem srdci...

Jen jest třeba,

spojit se s hloubkou svého nitra,

pak vzácný poklad odhalit

a duši svou poznáním naplnit...

Tajemství života jest velice blízko nás,

jest v Jednotě, Lásce a Poznání -

- Já jsem Ty a Ty jsi Já...