O přijímání a výdeji energie, o jejím odebírání druhými lidmi i jejím správném doplňování

Energie je základem existence celého vesmíru, všeho stvořeného i našeho Bytí tady na Zemi. Ve své podstatě je všechno energie, vše co bylo stvořeno, nese v sobě energii, tedy i naše myšlenky, slova, city a emoce, naše tělo je tvořeno energií, zvířata, rostliny, věci živé i neživé, veškerá hmota je pouze zkoncentrovanou energií, která byla do ní vložena při jejím stvoření.

Z pohledu dialektického myšlení vše plyne a je v pohybu a neustále se mění. Permanentně probíhá výměna energie v nás i kolem nás. Ať už odpočíváme a relaxujeme, anebo jsme fyzicky či duševně činní; ale i samotný náš nádech a výdech stejně jako přijímání potravy a vylučování odpadních a nepotřebných látek z našeho těla – to vše je spojeno s přijímáním a výdejem energie, a to jak ve dne, tak i v noci, v době spánku, kdy je naše tělo i mysl v útlumu, ale naše buňky se obnovují a regenerují, některé vznikají, jiné zanikají.

Od přírody jsme naprogramováni tak, že přes den jsme aktivnější a máme v sobě více energie, kterou také více vydáváme, a večer a v noci máme zase odpočívat a energii nabírat. Ovšem praxe bývá mnohdy jiná, obzvláště pokud někdo chodí na noční směny, které dokáží v člověku rozhodit energie i jeho biologický režim, což se po určité době projeví jak na těle, tak i na psychice.

Je důležité si uvědomit, že každý člověk má zcela jinou zásobu energie i jiný potenciál. Bezpochyby se na tom podílí i genetická výbava, věk, zdravotní stav a vůbec celková konstituce a založení člověka, zda je člověk extrovert či introvert i jakého je temperamentu (spíše cholerik nebo sangvinik, flegmatik či melancholik – může být i různorodou kombinací těchto typů). Určitý energetický potenciál nám dává i naše astrologické znamení, ve kterém jsme se narodili, respektive kterým znamením zrovna procházelo Slunce v době našeho narození a roli hraje i postavení a aspekty dalších planet v době našeho narození - s tímto vším pracuje již známá astrologie a speciálně tyto informace vyčteme ze svého horoskopu zrození – radixu (spočítaného na základě našeho přesného data narození, ideálně i hodiny a minuty a místa narození). Horoskop zrození je jakousí naší matricí, otiskem naší bytosti na všech úrovních, je v něm zobrazena nejen celá naše osobnost včetně našeho nitra, našeho podvědomí, našich skrytých a stinných stránek včetně naší životní síly, vůle, našich předností i slabin, ale také celý náš život - ukazuje nám naše možnosti a cesty, kudy jít, v čem se nám bude dařit a s čím budeme mít problémy, jaké budou naše vztahy, jakým způsobem se budeme projevovat, jak se chovat a jednat, jak myslet i prožívat, co bude pro nás důležité, co nás bude těšit a naplňovat i jakým způsobem budeme přistupovat k problémům, k životu, lidem i sami k sobě. Takže i astrologie nám může hodně pomoci k sebepoznání a zjištění, ve které naší části či oblasti nám energie chybí a jak ji máme správně doplňovat či kde máme naopak energie nadbytek a jakým způsobem ji správně ventilovat, kam ji nasměrovat, aby byla využita efektivně.

Někdo má v sobě už od narození hodně energie, jiný člověk má energie méně, nemusí být tak aktivní a podnikavý, k čemuž by se mělo přihlížet a už v dětství dítě nepřetěžovat, pokud je méně vitální; hyperaktivní dítě je zase dobré správně motivovat a "zaměstnat" ho takovou činností, kde může uvolnit svojí přebytečnou energii, ať už v rámci nějaké duševní či kreativní činnosti anebo sportu.

Je zcela přirozené, že každý se svou energií jinak hospodaří a nakládá. Jsou lidé, kteří svou energií vyloženě plýtvají a mrhají, buď mají „srdce na dlani“ a rozdávají ji svému okolí, anebo ji zaměřují na zcela nepodstatné věci, kterými se příliš zaobírají a řeší je, a pak jim chybí energie na věci důležité. Ale běžně se stává, že přijde člověk unavený z práce, kde nechal spoustu své energie, anebo si řeší své problémy ve vztazích či v rodině, což člověka také do určité míry vyčerpává, a má pak energetický deficit. Většina lidí si pak chybějící energii doplňuje tím, že si ji prostě „vezmou“ od svého okolí (od partnera, rodinných příslušníků, přátel, kolegů v práci či cizích lidí). Při tom každý by se měl snažit udržovat si hladinu své energie, hlídat si ji a obnovovat, doplňovat ji vlastními silami, neměl by si jí „brát“ samovolně od druhých lidí!

1. Kdo či co nám MŮŽE brát energii?

a) lidé z našeho nejbližšího okolí – např. matka, otec, sourozenec, prarodiče, partner/ka, někdy i děti, další příbuzní z rodiny (tchýně, tchán aj.). V rodinách s dětmi se to celkem toleruje, neboť děti obvykle oplývají až přebytkem energie na rozdíl od svých rodičů či dokonce prarodičů, kterým už energie může dost chybět, a právě malé děti jsou většinou velkým zdrojem energie pro všechny členy rodiny, hlavně prarodiče, kteří od svých vnoučat energii čerpají. Děti jsou totiž napojeny na přirozený tok vesmírné energie, která do nich spontánně proudí, jelikož ještě nejsou tak zatíženy starostmi a bloky jako dospělí a mají otevřené vědomí.

b) naši přátelé a známí

c) náš šéf či kolegové v práci, naši klienti či zákazníci

d) cizí lidé, které neznáme, jen je někde potkáme či se s námi dají sami do hovoru

e) staří a nemocní lidé s negativním postojem k životu

f) v podstatě kdokoliv s negativním smýšlením, ať už je mladý či starý a je plný negativních emocí, které přenáší na druhého člověka a sám si bere od něho energii

g) i přehnaně pozitivní a optimističtí lidé, kteří nestojí nohama pevně na zemi, mohou také „vytahovat“ z druhých energii

h) příliš upovídaní lidé, kteří mohou svým řečněním až druhé obtěžovat, vynucují si pozornost a „okrádají“ lidi o jejich energii i jejich čas

ch) manipulátoři, kteří vytahují energii z lidí, a to mnohdy takovým skrytým (a někdy i milým) způsobem, že to okolí vůbec nepozná

i) psychicky narušení lidé, nervově labilní, rozpolcené osobnosti

j) bezdomovci, alkoholici, narkomani, lidé závislí většinou nevyzařují pozitivní vibrace a mohou si brát energii od ostatních lidí, aby mohli vůbec fungovat

k) neviditelné bytosti a entity z nižších sfér, přivtělené duše na naší auře (= náš elektromagnetický obal těla) nám bez našeho vědomí mohou brát energii, a to hlavně energeticky oslabeným lidem, kteří jsou vyčerpaní či nemocní, negativně založeným lidem, ale také hodně kuřákům a alkoholikům, lidem poživačně a pudově založeným vyznávajícím sex bez lásky, ale i lidé se slabou psychikou a vůlí se mohou stát oběťmi těchto entit, které se vyloženě živí nízkýma a negativníma energiema (negativní myšlenky a emoce, ale i kouření, alkohol a pudový, živočišný sex bez lásky narušují obal aury a umožňují těmto entitám se hlouběji napojit na člověka a jeho energie a ovlivňovat jeho psychiku a mysl)

l) vnitřní paraziti a plísně v našem těle nám mohou brát energii, vyvolávat únavu i různé nemoce

m) nevyléčené záněty a nemoce (i skryté či přechozené, např. borelióza či přechozená chřipka) nás mohou oslabovat a vyčerpávat

n) některé chemické léky nám mohou ubírat energii a můžeme se po nich cítit unavení

o) práce, zaměstnání, kde pracuje člověk ve stresu či pod velkým tlakem, kde se nezastaví a nemá ani potřebný čas na odpočinek (např. se v klidu najíst, protáhnout se apod.)

p) mobily, počítače, televize – dlouhé koukání do obrazovky, ať už doma či v práci, především počítače pěkně „vysávají“ energii z člověka, pokud u nich sedí delší dobu a dívá se třeba i několik hodin do monitoru, ale i časté nebo dlouhé telefonování bere člověku energii, neustálé smskování či surfování po internetu, kdy nepustíme mobil z ruky, nám pomalu, ale jistě vysává energii...

q) geopatogenní zóny, především pokud je máme doma či na pracovišti, výrazně narušují energetický systém člověka, působí disharmonicky a postupně vedou k disfunkci jednotlivých orgánů a soustav, ke vzniku různých zdravotních problémů a nemocí...

r) naše vzpomínky či představy - svou energii nevědomě odevzdáváme i své minulosti, pokud často vzpomínáme na to, co bylo, co jsme zažili, anebo se může ztrácet naše energie v naší budoucnosti, pokud o ní příliš přemýšlíme a žijeme více v představách, co bude, jaké to bude či jaké by to bylo, kdyby.. a nežijeme přítomným okamžikem

s) naše vlastní strachy, negativní myšlenky i negativní emoce nám berou energii a způsobují nám únavu duševní, psychickou či fyzickou...

t) vše, s čím vnitřně či navenek zápasíme a bojujeme proti tomu (proti druhým či sobě samému), tak nám způsobuje úbytek energie...

2. Překážky přirozeného toku energie, které člověku rovněž berou energii a oslabují ho

- jedná se o různé vnitřní bloky, v nichž je zkoncentrovaná naše energie a udržování těchto bloků nás rovněž stojí hodně energie, aniž si to uvědomujeme. Takže i naše vnitřní bloky nám berou naši energii, která však plní funkci i jejich ochrany (i naší ochrany) před jejich nečekaným samovolným uvolněním a spuštěním, což by mohlo způsobit zvláště v případě různých nezpracovaných traumat z dětství následky na psychice člověka i celém organismu.

Tyto vnitřní bloky se podílejí i na vytváření bloků vůči druhým lidem a vzniká tak i blok v přijímání a dávání energie těmto lidem – může být obtížné přijmout tyto lidi (i své blízké) takové, jací jsou, energie od nich může být odmítnuta či nepřijata správným způsobem.

Vnitřními bloky mohou být:

 • staré křivdy a zranění z minulosti, ponížení, zavržení či odmítnutí od nejbližších lidí, neodpuštění, pocity viny, neláska k sobě i ke druhým, nenávist

 • traumata, negativní emocionální zážitky z minulosti

 • negativní emoce, zejména strachy, úzkosti, ale také hněv, zloba, žárlivost, závist

 • předsudky, přílišná kritika, odsuzování druhých

 • stereotypní či nutkavé myšlení

 • přílišná zásadovost a konzervatismus

 • majetnické a vlastnické tendence, přílišné lpění na čemkoliv

 • závislosti všeho druhu....

Řešením je:

- osvobodit se od závislostí a přílišného lpění na čemkoliv

- co nejvíce si v sobě zpracovat – traumata, bloky, strachy

- změnit své myšlení a jednání

- odpustit sobě i druhým, dosáhnout smíření a vyrovnání....

3. I my můžeme brát svému okolí energii – pozor na to!

Poznáme to podle toho, že se mohou lidé cítit v naší přítomnosti více unavení či jim může být v naší společnosti nepříjemně, mohou se i vyhýbat kontaktu s námi.

Můžeme na druhé lidi příliš přenášet své problémy a negativní energie – je dobré si i toto hlídat, obzvláště pokud se někomu blízkému svěřujeme a zahlcujeme ho často negativními věcmi z našeho života či života druhých lidí. Když už se potřebujeme někomu vypovídat, tak bychom měli dát po onom „stěžování si“ i nějakou veselou či vtipnou historku nebo druhé straně povědět něco příjemného a pozitivního, abychom aspoň trochu vyvážily ony negativní energie s těmi pozitivními (a samozřejmě nejlépe, když ty pozitivní věci budou převažovat :-).

4. Jakým způsobem může „brát“ člověk druhým lidem energii?

    Formy odebírání energie

 • osobně v blízkosti člověka, anebo mentálně na dálku - intenzivním myšlením na druhou osobu
 • může se tak dít ve dne či v noci – v noci je navíc člověk méně chráněný díky tomu, že jeho vědomí přechází do jiných frekvencí a není plně aktivní jako ve dne, tedy člověk nemá vědomou kontrolu a ochranu nad sebou...

 • častá či nepřiměřeně dlouhá komunikace, kterou si jedna strana vynucuje pozornost a zájem – chce si stále povídat, někdy je to i "o ničem", ale hlavně že má vnímavého posluchače (svou oběť), ze kterého postupně "vysává" energii (toho si ale většinou nejsou žádná ze stran vědomy, ačkoliv řečník se pak cítí dobře a posílený a naopak posluchač je pěkně "vycucaný" a ani neví z čeho)

 • vědomým či nevědomým mentálním či emocionálním napojováním se na druhé lidi, a může to být i přes fotku dotyčné osoby, na kterou se člověk „jen“ soustředěně dívá (pozor na zveřejňování svých fotek a fotek svých blízkých na sociálních sítích) nebo při osobní komunikaci - pokud o někom člověk nemluví dobře, nebo nemyslí na dotyčnou bytost v dobrém, tedy v úctě k ní jako k lidské bytosti (může ji např. pomlouvat a energeticky ji tak oslabovat). Ale i vzpomínání na bývalé partnery, ať už v pozitivním či negativním duchu (člověk může i nostalgicky ulpívat na hezkých vzpomínkách s expartnery, a tím jim odebírat energii, anebo bude část své vlastní energie nevědomě posílat dotyčné osobě), většinou se jedná o nezpracované vztahy a emoce

 • upnutím se“ na konkrétní lidi (ať už fyzická, mentální, emocionální či duševní připoutanost) – např. na partnera, partnerku, děti či rodiče, přátele..., může tam hrát roli určitá závislost na lidech, majetnické a vlastnické tendence, žárlivost, strachy o dotyčnou osobu, strachy ze samoty....

 • vyvolávání konfliktů, hádek, výčitek, pocitů viny apod. - většinou ten, kdo s tím začne, chce podvědomě energii od druhé osoby.

 • nepřiměřená kritika a útočný slovní projev – agresor chce zasáhnout protějšek a získat z něho pro sebe energii

 • hysterické jednání a přehnaný pláč – snaha získat pozornost a zájem druhé osoby i její energii

 • děti, které zlobí, chtějí spíše pozornost od svých rodičů (a někdy právem, protože se jim třeba rodiče moc nevěnují), nemusí to být tím, že by měly málo energie a chtěly od rodičů jejich energii, spíše je to o tom zájmu, že chtějí, aby se jim rodiče více věnovali

 • časté vyrušování z činnosti (člověk je koncentrovaný na práci)

 • fyzické narušení osobní zóny člověka - osoba XY vstoupí do osobní zóny člověka a po určitou dobu je v jeho těsné blízkosti, může se na něj až "lepit", což může být druhé straně nepříjemné.. Většinou k tomu dochází např. v přeplněné městské dopravě (metro, tramvaje, autobusy či vlaky), v čekárnách lékařských ordinací či jinde... Někdy je to jen chvilka, během které nestihnou energetičtí "vysavači" z člověka něco "vytáhnout", ale někdy člověk ani nepostřehne, že se na něj někdo tlačí (zezadu, zboku), dotyčná osoba může být zcela potichu či se bavit s jinými lidmi nebo i s námi. Ovšem čím déle XY u nás stojí či sedí, tím více nám může odebrat energie, takže pozor na to! Udržujte si od druhých dostatečný odstup...

 • fyzický kontakt – nepříjemné doteky, vynucený sex

5. Jak lze rozpoznat, že nám někdo „bere“ či už „vzal“ část naší energie?

    Možné příznaky (mohou se objevit jen některé)

 • nepříjemné pocity po těle (např. jakoby z nás někdo "vytahoval" energii, můžeme cítit i jakýsi mráz či chlad po těle či části těla...)

 • z ničeho nic neklid v nitru, napětí, nepříjemné niterné pocity (intuice - náš šestý smysl nám může sdělovat, že se něco děje, že něco není v pořádku)

 • únava, vyčerpání, ospalost, apatie, a to bez zjevné příčiny (bez vynaložení fyzické či psychické energie na nějakou činnost či řešení něčeho, pokud to však není signálem - následkem dlouhodobého pracovního přetěžování či nějaké nemoci, anebo se nejedná o únavu z dehydratace – tj. nedostatku pitného režimu či nedostatku vitamínů a důležitých látek)

 • rozladěnost, psychická či emoční labilita

 • člověk je rozhozený, nesoustředěný

 • výrazné změny nálad a chování

 • náhlé odtržení od přítomné fyzické reality, problém se opět vnořit do práce či konkrétní činnosti

 • deprese, úzkosti a strachy

 • bolesti hlavy, tlaky v hlavě, nepříjemné pocity na hlavě či v jejím okolí

 • žaludeční nevolnost, bolesti břicha, v boku či na hrudi (bez příčiny – tedy nezpůsobené špatným jídlem, psychickou zátěží ani namáhavou činností), bolesti zad

 • člověku se může udělat špatně, může mít pocity na omdlení, rozostřený zrak, neschopen koncentrace a rozumného uvažování, mohou se objevit i problémy s vyjadřováním – člověk je tak trochu „mimo“

 • někdy nárůst negativní energie v sobě, a to zdánlivě bez příčiny – pocity hněvu, zlosti, vzteku, rozčílení, vnitřní přetlak – tendence vybuchnout jako sopka

 • nepříjemný fyzický kontakt s dotyčnou osobou (např. s partnerem) ...

6. Jak lze zabránit odebírání a úniku vlastní energie? (ochrana)

 • vytváříme si vlastní energetickou ochranu s pomocí ochranných technik či si zajistíme ochranu prostřednictvím vyšších duchovních bytostí

 • využíváme ochranných energetických účinků drahých kamenů, které nosíme na sobě či u sebe

 • energeticky posilujeme svou auru i psychiku, abychom byli vnitřně silní a vyrovnaní a byli také uvnitř v pohodě - např. meditací, harmonizačním cvičením – cchi-kung, tai-či, jóga...

 • posilujeme i svou fyzickou kondici – cvičením, posilováním, jakýmkoliv sportem, pěší chůzí...

 • vědomě si udržujeme zásobu své energie, s níž je dobré rozumně hospodařit i jí šetřit, promyslet si, do čeho budeme dávat svou energii, do jakých aktivit a činností i lidí bude směřovat, abychom ji zbytečně nepromrhali

 • uchováváme si a chráníme si svůj osobní prostor a jeho hranice – u cizích, neznámých lidí, pokud to jde, tak si udržujeme odstup cca 80 cm (před sebou, za sebou, kolem sebe), u známých a přátel cca 50 cm, u svých bližních a rodiny to může být méně jak 50 cm, jestliže nás pojí harmonické vztahy. A snažíme se i my respektovat osobní prostor druhých lidí a nenarušovat jej svojí přílišnou blízkostí a svými energiemi.

 • neznámým lidem, kteří se s námi dají do řeči, se zcela neotvíráme ani nemluvíme moc o sobě, nesdělujeme jim své osobní údaje ani adresu, odkud jsme ani nedáváme informace o své rodině či zaměstnání. Pokud nemáme zájem, nemusíme se s nimi bavit ani jakkoliv na ně reagovat.

 • vybíráme si lidi, se kterými přicházíme pravidelně do kontaktu (myšleno naši přátelé a známí, ne klienti v práci – ty si těžko můžeme vybírat), setkáváme se pouze s těmi, se kterými se cítíme dobře a kteří s námi pokud možno i vnitřně rezonují, mají s námi společné zájmy, hodnoty, smýšlení apod.

 • při komunikaci s lidmi jsme bdělí a vyciťujeme momentální nálady, motivy a úmysly protější strany (i zda se baví „k věci“, anebo jen „plácá o ničem“ a zdržuje nás) a její případné manipulaci zavčas zamezíme asertivní formou jednání.

 • minimalizujeme dobu, po kterou jsme u počítače (na internetu, soc. sítích apod.) i po kterou používáme svůj mobil (ať už voláme či si píšeme s někým smsky, nebo prostřednictvím mobilu posloucháme hudbu apod.). Mobil nenosíme neustále v ruce ani připevněný na těle, ale nosíme jej v příruční tašce, doma jej odkládáme na stůl a před spaním dáváme co nejdále od postele – kvůli jeho škodlivému elektromagnetickému záření, jež působí negativně na naší psychiku i tělo.

 • žijeme v přítomné fyzické realitě, moc nevzpomínáme na to, co bylo, na naši minulost ani netrávíme moc času představami o své budoucnosti

Je dobré se zamyslet, z jakých zdrojů čerpáme energii, odkud, v jaké kvalitě i množství, co nás dobíjí a naplňuje duševně i fyzicky, co nám dělá dobře a posiluje nás i co je nám nepříjemné a oslabuje nás – a to opustit, pokud to lze, a nevěnovat už tomu svůj čas ani energii, anebo jen minimální, nezbytně nutnou...

7. Energii si lze doplňovat různým způsobem

 • vydatným spánkem (spát tolik hodin, kolik potřebuje naše tělo i duše, je to individuální - někomu stačí 5 či 6 hodin a je vyspalý, jiný potřebuje 7, 8 či více hodin spánku - každý by měl respektovat potřeby svého organismu)

 • dostatečným odpočinkem, relaxací
 • meditací, prací se světelnými energiemi (např. andělskými, Boží energií, Reiki, Shambalou...), prací s vlastní energií - s energií své Duše, svého Ducha či Vyššího já (viz Vnitřní práce na sobě1 na konci stránky), prací s energií kundalini (hadí silou)...

 • poslechem oblíbené hudby, návštěvou koncertů

 • tancem, pokud rádi tancujeme...

 • četbou pozitivní (duchovní) literatury

 • zpíváním si oblíbených písní, zpíváním manter (např. nejznámější mantrou Om)

 • pohledem na energetické obrázky – mandaly

 • barvami – energii dodává hlavně barva červená, oranžová, žlutá (můžeme si rovněž obléci oblečení v těchto barvách, pokud se cítíme nějak oslabení či unavení)

 • pitím dostatečného množství tekutin, zejména čisté vody (aspoň 1 – 2 l denně), čerstvé citronové šťávy bez cukru, rakytníkové šťávy, čerstvých ovocných či zeleninových šťáv a stimulačních čajů, např. Yerba Maté, který obsahuje cesmínu paraguajskou – povzbuzující rostlinu, jasmínový čaj..., v podstatě všechny zelené čaje mají stimulační účinky, ledvinový bylinkový čaj zase doplňuje energii ledvin, v nichž je základní energie pro člověka. Je lepší zcela vyřadit z pití sladké nápoje a limonády i energy drinky plné cukru a jiných konzervačních a stabilizačních látek a barviv - tyto nápoje sice na chvíli člověku dodají energii (podobně jako káva), ale energie dlouho nevydrží, a pak přichází o to větší únava a propad energie, navíc bílý cukr překyseluje organismus a podílí se na vzniku různých zánětů v těle, jsou příliš zatěžovány játra a ledviny. Z nápojů doporučuji i rozpustný nápoj z mladého ječmene, který tělo očistí a dodá mu potřebnou energii i důležité látky...

 • správnou výživující stravou – výborné jsou datle či banány nebo jiné čerstvé ovoce, které dodá organismu energii, plody bio kustovnice či plody schizandry (neboli klanoprašky, úžasně energeticky nabité - téměř okamžitě zlepšuje fyzický i duševní výkon), pohanka, jáhly, ovesné vločky, kroupy jsou energeticky vydatným jídlem, müsli, dále maso má jangovou energii, používat zahřívací koření jako je skořice, kardamon, zázvor, hřebíček, pepř, které rozproudí energii v těle... Místo sladkostí, v nichž je klasický bílý cukr, je lepší a taky zdravější si dát již zmíněné ovoce, které obsahuje přírodní cukry, nebo si dát sladkosti, v nichž je místo bílého cukru med či javorový sirup (lze nakoupit ve zdravé výživě - různé raw tyčinky apod.)

 • potravinovými doplňky – např. ženšen, bioinformační přípravky od firmy Energy (např. Drags imun - dračí krev aj.)

 • speciálními tělesnými cviky - např. 5 Tibeťanů, tai-či, čchi-kung, cviky z jógy

 • dechovým cvičením

 • sportem, aktivním radostným pohybem, procházkami na čerstvém vzduchu

 • pobytem v přírodě, v lese, u rybníka, v parku

 • někoho dobíjí živel ohně – např. sluneční paprsky, koukání do plápolajícího ohně v krbu, hořící svíčky či příjemná vůně vonných tyčinek může člověka pozitivně nabít

 • někoho dobíjí voda – může si dávat různé koupele (bylinkové, vířivku apod.), chodit si zaplavat na bazén, dát si osvěžující sprchu..

 • někoho dobíjí živel země - práce s kameny (polodrahokamy), s hlínou, se dřevem (péče o užitkovou či okrasnou zahradu, sekání dřeva, trávy)

 • péče o zvířata a mazlení s nimi člověka dobíjí

 • návštěva dobrého maséra/masérky či sauny může člověka očistit a naplnit svěží energií (z masáží je výborná zejména masáž lávovými kameny, které tělo pěkně prohřejí a dodají mu energii)

 • aplikace akupunktury u odborníka může pomoci člověku znovuobnovit jeho síly (odblokovat a zharmonizovat meridiány - energetické dráhy v těle)

 • používání elektrických prohřívacích masážních pásů (prohřívají různé oblasti těla, nejlepší jsou na bedra - doplňuje se také energie ledvin a celého těla)

 • používání nahřátých pohankových polštářků - lze nahřát v létě na sluníčku či v troubě, v zimě na topení (nedoporučuji nahřívat polštářek v mikrovlnce kvůli škodlivému mikrovlnnému záření, které pohanka do sebe absorbuje, a pak spíše tělo oslabuje, než aby mu energii dodávala) - polštářek se přiloží na ledviny, které se teplem posilují

 • domácí prostředí – interiér si zařídit příjemně a harmonicky, přiměřeně barevně (sladit se vším barvy), nábytek raději ze dřeva, ne z kovu (vytváří bloky) a ne moc černé a tmavé barvy, obrázky přírody, hodně živých květin. Prostory, kde se více zdržujeme (obývací pokoj, pracovna, kancelář v práci, dětský pokoj..) je dobré mít dostatečně osvětleny (spíše více světla a kvalitní, než méně, světlo nás také naplňuje energií). Inspiraci lze nalézt i v umění harmonie prostoru Feng-shui.

 • naše myšlenky i činnost je dobré zaměřovat na to, co nám energii dodává, z čeho máme radost a co nás vnitřně – duševně naplňuje (věnovat se svým koníčkům, zájmům...)

 • zbytečně se netrápit věcma, které nemůžeme změnit či nějak ovlivnit

 • netahat si starosti a problémy z práce domů

 • mít rádi sami sebe - viz sebeláska (být si vědomi své hodnoty, mít zdravé sebevědomí, chválit se, povzbuzovat se, pečovat o sebe s láskou na všech rovinách...)

 • mít někoho, koho máme rádi a komu můžeme projevit svou lásku – trávit chvíle společně s milujícím partnerem a dětmi

 • trávení času s vnoučaty, s dobrými přáteli, s pozitivně naladěnými lidmi