Vítejte na stránkách LÁSKY A HARMONIE,

nechť Vaše duše se tu rozjasní a duch inspirací ožije

********************************************

Čistá Láska je světelným zdrojem i poutem mezi námi všemi,

poutem se Životem, jeho tvůrčí a hnací silou,

jež otvírá naše srdce i mysl Poznání

a nese v sobě Moudrost věčnou,

vzájemné Pochopení a Souznění, lidské dobro.

Je hluboko uvnitř nás, jen ji procítit a uvolnit

svojí přirozeností a laskavostí, jemností duše své...

Když osamělí jste a myslíte si, že nikdo Vás nemá rád

- buďte sami sobě tím nejlepším rodičem i partnerem

a dejte si tolik lásky, kolik byste chtěli sami dostat...

Když smutní jste z toho, že druzí Vás nechápou,

zkuste jim Vy porozumět a nahlédnout i jejich zrakem

či se přímo vcítit do jejich situace,

Váš cit pak otevře i bránu do jejich srdce...

Když chcete být šťastní a žít v radosti a naplnění,

vneste nejprve sami radost, klid a mír do života svého

a naplňujte se vším pozitivním a příjemným,

co roztančí Vaši duši i bude balzámem pro Vaše tělo

a každý okamžik bude pro Vás úžasným a neopakovatelným.

Pak rozezní se vesmírná symfonie plná hřejivé harmonie

a Vy přitáhnete si k sobě lidičky spřízněné a milé,

jež obohatí Vás pouhou svojí přítomností...

Vše, co máte v sobě i kolem sebe,

je tím největším darem Života

i jedinečnou příležitostí,

jak si uvědomit a projevit sebe sama,

to, kým opravdu uvnitř jste v té nejčistší podobě

i po čem Vaše srdce touží...

Jen si jít za svým snem...

********************************************

Žijte svůj Osobní příběh

a jděte po Cestě své,

i když je plná kamenů a překážek...

I je můžete ku prospěchu svému využiti,

z kamenů na cestě lecos pěkného postaviti

a dotknout se až nebeských hvězd...

Vaše Síla niterná je ohromná,

jen o ní možná ještě nevíte,

co vše v sobě nosíte a umíte...

- proměnit sebe sama i realitu svou,

uskutečnit svůj Sen!

A je-li libo, můžete začít i dnešní den

a třeba hned, v této přítomnosti,

Tady a Teď!

Své strachy a obavy,

svou zlobu, zášť či nenávist

vypusťte ze svého srdce i z hlavy

a naplňte je čistou Láskou a Vírou

- v sebe, ve splnění svých Snů,

důvěrou v Život, Boha či Vesmír,

jenž přejí si jen Vaše dobro,

pro Vaší Duši poznání a mír.

I Vy si upřímně přejte

štěstí, dobro a lásku

pro sebe i své blízké...

Neboť to, co si přejete,

a na co své myšlenky zaměřujete,

to sílí a roste a Váš život utváří...

Buďte tady a teď tím, kým chcete být

a snažte se tak i v souladu žít

a Zázraky se pak začnou dít!

********************************************

   Krásný nový rok plný čisté lásky,

porozumění i upřímné radosti,

hodně Božího požehnání a milosti

pro Vás i Vaše rodiny

Vám přeje

*Garsia Eneia Tora*