Pozitivní afirmace

 

- jsou myšlenkové formulky, které posilují naše sebevědomí, víru v sebe, dodávají nám vnitřní sílu, odvahu i klid. Pomáhají nám s vlastním sebepřijetím a rozvojem. Pomáhají nám pracovat na našich slabinách, s chladnou hlavou řešit problémy a zvládat různé situace.

Jejich účinek spočívá v tom, že si vybranou afirmaci 3 x za sebou v duchu či nahlas opakujeme, a to i několikrát za den (kdo medituje, tak i v meditaci) - čím více do ní dáme své energie a čím častěji ji opakujeme, tím má na nás větší vliv.

Afirmace vycházejí ze základní teze, že svými myšlenkami ovlivňujeme a tvoříme sami sebe a svůj život. Myšlenky jsou energie, která se může zhmotnit a my se staneme tím, kým chceme být, pokud tedy přidáme i ruku k dílu:-).

Afirmace by měly být utvořeny v přítomném čase - tedy to, po čem toužíme, co si přejeme, převedeme do přítomnosti, do stavu, že to právě probíhá či že už tomu tak skutečně je -  např. "Uzdravuji se, jsem zdravý(á)", NIKOLIV "budu zdravý(á)" či "chci být zdravý(á)".

Důležité je pevně věřit v afirmace a samozřejmě se chovat a jednat v souladu s myšlenkami a naším nitrem. Afirmace by měly jít ruku v ruce s našimi činy - tzn. když jsme nemocní, měli bychom také dodržovat lékařský režim, životosprávu, hodně odpočívat, udělat něco pro to, abychom byli opět zdraví. Nebo když chceme být naplněni láskou a harmonií, budeme používat příslušné afirmace + sami se snažit přistupovat k sobě i k okolí s láskou a být v harmonii (tj. být v souladu sami se sebou, nebýt nepříjemní na druhé, ale mít své emoce pod kontrolou, snažit se být v klidu a vše řešit s jasnou hlavou). Nebo kdo chce mít peníze, být úspěšný a bohatý - pouhé říkání si "Jsem úspěšný(á) a bohatý(á)" mu úspěch ani peníze samo o sobě nepřinese a neudělá z něho boháče, pokud pro to i něco sám neudělá (např. rozjede nějaké aktivity, podnikání či si najde lépe finančně ohodnocenou práci, seznámí se s novými lidmi apod.).

V afirmacích nepoužíváme slovíčka chci, nechci, musím, nesmím, budu ani nebudu, neměl by se v nich objevit žádný zápor - např. "Nejsem slaboch ani nešika" (i když ve skutečnosti třeba může být člověk vnitřně slabý a ne zrovna moc zručný - a měl by si své slabiny přiznat), ale tady se zaměřujeme na práci se svými slabinami, potřebujeme naopak posílit své sebevědomí a rozvinout pozitivní stránky - tedy správná afirmace by zněla: "Jsem vnitřně silný(á) a vše dělám nejlépe jak umím, s klidem a rozvahou". Nebo místo nesprávné afirmace: "Nerozčiluji se a nevztekám" použijeme afirmaci "Jsem klidný(á) a trpělivý(á), plný(á) pochopení a nadhledu" apod. V každém případě volíme pozitivní slova kladného významu.

Obzvláště silné vibrace v sobě nese spojení dvou slov JÁ JSEM1.., které není o uvědomění si svého ega, nýbrž jde o vyšší síly, energii napojenou na kosmické vědomí. Já jsem - není omezeno časem, prostorem ani dalšími fyzikálními silami. Je to nejvyšší princip života a současně je i součástí Božství. Já jsem - je nejmocnější vědomí člověka - bůh v člověku. Oslovením JÁ JSEM aktivujeme nejvyšší vědomí, a tím přivoláváme nejvyšší síly. Vše, co vyslovíme za slovy Já jsem... vyšší síly naplňují. Proto je důležité dávat si pozor na prohlášení typu: "já jsem nemocný", "já jsem nešťastný", "já jsem pořád bez peněz"... je to jako vyslovení našeho vroucného přání a bude nám splněno tím víc, čím častěji tak mluvíme či myslíme! Správnou afirmaci tedy opakujeme v duchu či nahlas 3 x za sebou - např. "JÁ JSEM celkové uzdravení organismu. JÁ JSEM celkové uzdravení organismu. JÁ JSEM celkové uzdravení organismu" anebo můžeme použít jinou verzi, že vyslovíme 3 x za sebou JÁ JSEM, a pak řekneme, o co žádáme, tedy: "JÁ JSEM - JÁ JSEM - JÁ JSEM celkové uzdravení organismu".

Afirmace si můžeme také napsat na papír a dát si je na viditelné místo, kde je budeme mít na očích a budou se nám připomínat. Určitě je využívejme v každodenním životě a při jakékoliv situaci (obzvláště při řešení různých problémů a zvládání náročnějších situací), kdy nám mohou být dobrým pomocníkem.

Každý si může vytvořit svoje vlastní afirmace (pokud možno rozumné, nikoliv nesmyslné:-) či použít afirmace níže uvedené2 :

Příklady afirmací:

 • Já jsem láska a vnitřní čistota.

 • Já jsem láskyplná bytost naslouchající svým potřebám i potřebám druhých.

 • Jsem láska, jsem světlo, jsem radost a mír.

 • Jsem láska, harmonie, klid a mír.

 • Jsem plný(á) čisté a bezpodmínečné lásky.

 • Jsem krásná bytost plná radosti, harmonie a porozumění.

 • Zářím láskou, zdravím a štěstím. Proto že jsem, že mohu být a naplno žít... :-)

 • V duši mám světlo, klid a mír.

 • Jsem propojený(á) se svou duší i se svým tělem.

 • Miluji své tělo i svou duši.

 • Miluji sebe a svůj život takový, jaký je.

 • Mám se rád(a) takový(á), jaký(á) jsem i se svými chybami a nedostatky.

 • Jsem se sebou spokojený(á).

 • Já jsem láska, život a přijetí.

 • S láskou přijímám v sobě všechny své negativní a stinné stránky, které jsou mojí součástí.

 • Má duše, mé tělo i mysl jsou plně v harmonii a rovnováze.

 • Naslouchám svému nitru a jednám v souladu se svými pocity.

 • S láskou a vděčností přijímám vše, co se mi děje, co prožívám i dostávám.

 • Mám rád(a) život, každý den mi přináší nové možnosti a příležitosti, jak učinit sebe i druhé šťastnými.

 • Vztahy s druhými lidmi mě těší a obohacují.

 • Přeji sobě i svým blízkým to nejlepší.

 • Jsem plně otevřený(á) lásce a svému štěstí.

 • Ten(ta) nejlepší životní partner(ka) pro mne vstupuje do mého života v tu správnou chvíli..

 • Jsem šťastný(á) a naplněný(á). 

 • Žiji v lásce, svobodě a hojnosti.

 • Přitahuji vše, co potřebuji k životu a radostnému Bytí.

 • Vše, co dělám, dělám s radostí a láskou.

 • Raduji se z každé maličkosti i z každého dne, co tu jsem.

 • Raduji se ze života a plním si svá přání (své sny).

 • Děkuji za všechny dary života, za vše, co mám v sobě i kolem sebe.

 • Vážím si života, sebe i druhých lidí.

 • Každý den, každá bytost na Zemi je pro mě božským zázrakem.

 • Pěstuji láskyplné vztahy ke druhým, k sobě i k Matičce Zemi, která mě vyživuje a sytí.

 • Záleží mi na sobě, na druhých i přírodě - ke všem se chovám ohleduplně, s citem a láskou.

 • Přirozeně vyciťuji potřeby své i druhých a pomáhám tam, kde je třeba.

 • Přijímám i dávám ze sebe to nejlepší.

 • Dávám sobě - své duši, svému duchu, svému tělu i své mysli svobodu, důvěru a radost, lásku, podporu a pochopení.

 • Dávám svým nejbližším (své mamince / tatínkovi / sestře / bratrovi / partnerovi / partnerce / svým dětem...) svobodu, důvěru a radost, lásku, podporu a pochopení.

 • Žiji v lásce a vnitřní čistotě, které prostupují do každé mé myšlenky, slova i činu.

 • Má mysl je čistá, bystrá a prozíravá.

 • Má mysl je zcela klidná.

 • Má mysl je naplněná klidem a mírem.

 • Každá má myšlenka je naplněná láskou a sounáležitostí se vším, co je.

 • Myslím pozitivně a láskyplně.

 • Má mysl i mé tělo jsou naplněné láskyplnou energií mé duše.

 • Láska mě zcela naplňuje, vše negativní ve mně transformuje.

 • Čistím se od všeho negativního a naplňuji pozitivní energií.

 • Očisťuji se od veškeré negativní a cizí energie, která se okamžitě mění v lásku.

 • Vše negativní ve mně, na mně, kolem mě se okamžitě transformuje v čistou lásku.

 • Každá má myšlenka, emoce, pohnutka i slovo, každý můj krok vycházejí z mého niterného láskyplného pramene, který okamžitě rozpouští jakékoliv záchvěvy strachu uvnitř mě i kolem mě.

 • Láska mě léčí a uzdravuje.

 • Můj zdravotní stav se stále zlepšuje.. Uzdravuji se.. Jsem zdravý(á). 

 • Je mi den ode dne lépe a lépe. 

 • Jsem zdravý(á), plný(á) síly a energie.

 • Můj zrak se zlepšuje, vidím stále jasněji a ostřeji.

 • Má játra se čistí a regenerují, zbavují veškerých škodlivin a nečistot.

 • Mé ledviny jsou plné energie a vitality.

 • Mé pravé rameno se uzdravuje, veškerá bolest z něj odchází.

 • Můj imunitní systém zesiluje, mému tělu se navrací zdraví a síla.

 • Mé tělo je svěží, pružné a vitální.

 • Mám rád(a) pohyb. Mám radost z pohybu i cvičení.

 • S radostí hubnu a zbavuji se všech nadbytečných kilogramů.

 • Hubnutí mě baví, měním se v novou, krásnější a veselejší bytost!

 • Cítím se skvěle. Jsem v pohodě.

 • Jsem vnitřně silný(á) a vyrovnaný(á).

 • Mé strachy a obavy se zcela rozpouštějí, naplňuji se důvěrou, klidem a mírem.

 • Důvěřuji Vesmíru. Vše dobře dopadne.

 • Všechno je v pořádku. Vše je tak, jak má být. (velice zklidňující afirmace)

 • Já jsem vnitřně silný(á) a na nikom a na ničem nezávislý(á).

 • Poradím si v jakékoliv situaci, každý problém vyřeším.

 • Vše zvládám nejlépe, jak umím.

 • Já jsem tvůrcem svého života.

 • Svůj život mám ve svých rukou.

 • Jsem zralá bytost, přijímám zodpovědnost za svá rozhodnutí, jednání a své činy.

 • Kráčím cestou plnou příležitostí k rozvoji, které využívám.

 • Jsem otevřený(á) novým pracovním příležitostem dle mých představ.

 • Ta nejlepší pracovní nabídka pro mne přichází v tu pravou chvíli.     

 • Plním si svá přání a žiji dle svých představ.

 • Vše je možné, vše je energie... 

 • Jsem otevřený(á) Pravdě a hlubšímu poznání.

 • Čerpám ze své vnitřní moudrosti.

 • Jsem učitelem i žákem, učím se od druhých i od sebe a ze svých chyb.

 • Každý problém, každá překážka v mém životě je pro mě výzvou k jejímu překonání i možností, jak získat nové poznání.

 • Jsem ochoten(na) měnit se a růst.

 • Přijímám změny ve svém životě, které jsou pro mé dobro a posouvají mě dále ve vývoji.

 • Žiji s lehkostí a životním nadhledem.

 • Žiji Tady a Teď, celou svou bytostí, v plné přítomnosti.

 • Jsem bdělý(á) a vědomý(á), propojený(á) se svým tělem i svou duší.

 • Jsem dobře uzemněný(á), stojím nohama pevně na zemi.

 • Jsem plně propojený(á) s Matičkou Zemí.

 • Jsem dobře ukotvený(á) v realitě, kterou si tvořím dle svých představ.

 • Po celý dnešní (zítřejší) pozemský den a noc mám silnou světelnou ochranu před jakoukoliv negací a zlem.

 • Jsem stále pod Boží (andělskou) ochranou.

 • Jsem plně v bezpečí a pod vyšší ochranou.

 • Jsem v pořádku a v bezpečí (Mí nejbližší jsou v pořádku a bezpečí).

 • Jsem zcela klidný(á) a rozvážný(á).

 • Laskavě a rozhodně říkám svá mínění.

 • Jednám asertivně, zodpovědně a s chladnou hlavou.

 • S nadhledem odmítám jakoukoliv manipulaci či ovládání druhými - sám(a) druhé respektuji a mám k nim úctu.

 • Chráním sebe, svou duši i své tělo před ubližováním od okolí.

 • Mé niterné Já je pevné a silné jako skála i plné lásky a porozumění.

 • Jsem zdravě sebevědomý(á), umím prosazovat své zájmy i hájit svá práva.

 • Rozvíjím svou intuici a cit pro to, co je správné a v souladu s vyšší vůlí.

 • Své emoce přirozeně projevuji a mám je pod kontrolou.

 • Jasně a srozumitelně vyjadřuji svá přání a potřeby.

 • Jsem trpělivý(á), vím, že vše přijde v tu pravou chvíli a já to poznám.

 • Jsem vedený(á) svou Duší (svým Vyšším já, svým Duchem..) - jak pracovat se svou Duší i Vyšším já se dozvíte ve Vnitřní práci na sobě1 na konci oddílu

 • Já a mé Vyšší já jsme jedno.

 • Já jsem v Bohu, Bůh je ve mne.

 • Já jsem Boží světlo a Láska.

 • Já jsem prapůvodní Světlo.

 • Věřím v Zázraky Universa.

Krásná afirmace pro HARMONIZACI, PROPOJENÍ A POSÍLENÍ ŽIVLOVÝCH ENERGIÍ V ČLOVĚKU:

 • ZEMĚ je MÝM TĚLEM, VODA DUŠÍ MOU, POVĚTŘÍ MÝM DECHEM, OHEŇ SILOU MOU 3.

Afirmace si můžeme nejen NAPSAT, ale také automatickou kresbou SAMI NAMALOVAT:

- je to zcela jednoduché - stačí když si danou afirmaci třikrát v duchu řekneme, intenzivně na ni pomyslíme a necháme vést svou ruku při malování (včetně výběru barev) svojí intuicí, tak, jak to budeme zrovna cítit.. Energie dané afirmace se tak přenese i do namalovaného obrázku, který ji bude vyzařovat. Obrázek si můžeme dát na viditelné místo nebo si ho třeba na kopírce zmenšit a dát i do peněženky apod. a jeho energie - tedy energie dané afirmace, bude na nás působit už při pouhém pohledu na obrázek. A pokud si ještě při tom afirmaci znovu třikrát v duchu či nahlas řekneme, tak její energie ještě zesílí.  Rovněž si můžeme daný obrázek kdykoliv v mysli vizualizovat a jeho energie - energie dané afirmace bude na nás též působit.

Např.: Vytvořila jsem si afirmaci: 

 • NASLOUCHÁM PŘÍTOMNÉMU OKAMŽIKU TADY A TEĎ  

Níže je obrázek, který jsem nakreslila na základě této afirmace. Obrázek vedle je tentýž pouze s označením jednotlivých kroků, jak jsem obrázek kreslila. I Vy si můžete nakreslit svůj obrázek (a klidně mnohem hezčí :-) a přenést do něj energii zvolené afirmace. A vůbec nevadí, jak ten obrázek bude vypadat, jestli to bude amatérské či nikoliv - i mně prostě jela takto ruka při této afirmaci....:-)

Zdroj:

1 skripta Reiki rozšířený systém Usui Shiki Ryoho, 2. stupeň Tera Mai a Karuna Ki: Taisha Tauma a kolektiv         

2 některé afirmace jsem čerpala i z internetu nebo duchovní literatury

3 převzala jsem od jednoho moudrého človíčka (jeho jméno už bohužel nevím:-() na prožitkovém semináři v Haluzicích - tato slova jsme vždy zpívali před jídlem jako mantru s poděkováním za všechny dary