Práce s kameny

Už od pradávna je známo, že mají kameny silnou moc, která je spojena se silami přírody a energiemi Matky Země, jež v sobě nese hluboce léčivé a očistné, transformační síly. Tyto úžasné energie nám dává Matka Země k dispozici i skrze velké množství různých drahých kamenů a krystalů, se kterými můžeme energeticky pracovat, např. s křišťálem, růženínem, jaspisem, achátem, ametystem, citrínem, sodalitem, karneolem či jinými kameny, které by však měly být aspoň o průměru min. 2 cm a více (čím větší, tím lepší).

Každý kámen vyzařuje svoji specifickou energii, má trochu jiné vlastnosti, odlišnosti - jiný tvar, vzhled, barvu, složení i účinky a podle toho se např. kameny používají i při energetickém léčení různých nemocí či zdravotních problémů (viz Kameny a nemoce), používají se k odstraňování bloků v těle, k povzbuzení či zklidnění orgánů, k jejich čištění, harmonizaci a naplnění energií. Kameny působí jak na naši fyzickou úroveň, tak i duševní rovinu, na naše fyzické tělo i těla jemněhmotná. Doplní nám energii na oslabených místech či orgánech, podpoří samoléčící procesy v našem organismu, zharmonizují tělo a duši a posílí i naši psychiku. Ovšem nezapomínejme na to, že léčba skrze kameny by měla být spíše léčbou pomocnou a podpůrnou a neměla by nahrazovat odbornou lékařskou či psychologickou péči, kterou však může svými účinky doplnit.

Kameny se podle svého působení, energií i dle svého barevného vzezření přiřazují k jednotlivým čakrám (energetická centra v našem těle nacházející se na svislé ose procházející středem našeho těla) a tradičně jsou přiřazovány i k jednotlivým astrologickým znamením (znamení Berana, Býka atd.). V mnoha publikacích najdeme, které kameny jsou nejvhodnější pro konkrétní znamení (viz Kameny a zvěrokruh), které svými energiemi posilují či zklidňují a vyrovnávají a mohou mít i nějaké společné znaky s tímto znamením. Osobně si myslím, že nejlepší je, když si vybereme kámen sami podle své intuice - většinou ten, který se nám nejvíce líbí a nejvíce nás něčím přitahuje, tak ten je pro nás ten pravý a ten nám také bude i pomáhat, bude nás čistit, harmonizovat a naplňovat energií. Nezapomínejme však na to, že i kámen je živá bytost, která má svou duši, a proto bychom měli k němu přistupovat s úctou a respektem jako ke svému partnerovi či kamarádovi. Čím lépe se k němu budeme chovat a pečovat o něho, tím více nám to bude oplácet svojí krásnou energií i svou pomocí.

Základem je umět se na kámen, na jeho energii i jeho duši naladit, nacítit se na ni a propojit se s ní, což je nejlepší, když máme kámen ve své dlani a cítíme ho v ruce. Pro spojení s duší kamene je dobré ji na začátku v duchu či nahlas mile pozdravit a nechat na sebe krátce působit její energii, energii kamene. Cokoliv po duši kamene žádáme, tak bychom ji měli pěkně poprosit a na závěr jí poděkovat, komunikace s duší kamene je celkem důležitá, hlavně z naší strany. Po naladění se na energii kamene a jeho duši si můžeme ponechat kámen v dlani anebo si ho vleže položíme na konkrétní část našeho těla, kterou potřebujeme čistit, léčit či harmonizovat, a poprosíme duši kamene o naše očištění (o očištění konkrétního orgánu), případně léčení, harmonizování nebo uzemnění a dodání potřebné energie. Kdo pracuje s čakrami, položí si vleže na přední stranu těla na každou čakru kámen, který se k ní vztahuje, přičemž můžeme umístit i kámen nad hlavu a pod nohy, kde splní stejný účel. Poté necháme kámen (kameny) aspoň 15 minut působit a při tom vnímáme, co se v nás děje... Na závěr duši kamene či všem kamenům, pokud pracujeme s více kameny, poděkujeme.

Je třeba zdůraznit, že ke svému čištění, léčení, harmonizování, uzemňování a dobíjení energie používáme vždy již očištěné a nabité kameny!

Očištění kamenů

Kameny, jimiž jsme se čistili, harmonizovali, léčili, uzemňovali či se jen dobíjeli, hned očistíme pod tekoucí vodou (cca 1 - 2 min. dle velikosti) s myšlenkou na jejich očistu nebo je můžeme nechat ponořené přes noc ve vodě se solí (lžička soli na sklenku vody) s tím, že vodu pak vylijeme. Pokud jsme pracovali s více kameny (víc jak pět kusů), nemusíme je po jednom držet pod tekoucí vodou, ale můžeme si je dát na velký podnos do vany a pár minut je všechny rovnoměrně sprchovat, opět s myšlenkou, že je voda čistí. Po tomto očištění kamenů doporučuji ještě provádět energetické očištění našima rukama, neboť vnější očista vodou nemusí být vždy dostatečná.

Energetická očista rukama probíhá tak, že si postupně vkládáme jednotlivé kameny do dlaně - většinou pravé a levou dlaní kámen seshora jakoby přikryjeme, ale ne zcela, levá ruka je mírně ve vzduchu, asi 1 cm nad pravou dlaní. Kameny pak po jednom mentálně čistíme. Pokud máme hodně kamenů na čištění, můžeme je nechat na podnosu, který si dáme v sedě na klín, abychom je měly pěkně před sebou, anebo si je dáme na stůl a čistíme je pak všechny současně seshora oběma dlaněmi, které držíme asi 5 a 10 cm nad kameny. V obou případech, ať už v prvním či druhém, si zavřeme oči a představíme si, že naše ruce jsou celé obklopené zářivým bílým světlem, a to jak z vnější strany, tak i zevnitř, jakoby byly každá v krásném bílém obláčku. V duchu pak vyslovíme prosbu: "Nechť proudí z mých dlaní hluboce očistná, světelná energie, která čistí tento kámen (tyto kameny) od veškeré negativní a cizí energie, a to na všech úrovních. Děkuji" a představíme si, jak z našich dlaní proudí do kamene (do kamenů) čisté, bílé světlo, které je očisťuje a transformuje veškerou negaci.

Můžeme se také spojit s Bohem jako zdrojem nejvyššího vědomí a lásky, a poprosit ho, ať proudí do našich rukou Boží energie a čistí tento kámen (tyto kameny): "Prosím Bože, ať proudí do mých rukou Tvá světelná energie a očisťuje tento kámen (tyto kameny) od veškeré negativní a cizí energie, a to na všech úrovních. Děkuji". Přičemž si můžeme představit, jak seshora proudí zářivý paprsek světelné energie do našich rukou a v našich dlaních čistí dotyčný kámen (první případ) nebo ve druhém případě, jak prochází Boží světelná energie skrze naše ruce a dlaně přímo do kamenů, které máme pod sebou na podnosu či stole, a očisťuje všechny kameny. Těch variant a možností je samozřejmě více, jen si vybrat, co nám nejvíce vyhovuje.

Energie pak necháme proudit do kamene (do kamenů) tak dlouho, jak to uvnitř cítíme, že je třeba. Někdo může cítít při čištění kamenů jakési chvění v dlaních, které by se mělo zmírnit či zcela vymizet v okamžiku dokončení energetické očisty kamenů.

Nabití kamenů

Energetické nabití kamenů probíhá stejným způsobem jako výše uvedené očištění, takže se po očištění kamene (kamenů) dále zaměříme na jeho/jejich naplnění pozitivní, láskyplnou energií a naplnění vším, co potřebují: "Nechť proudí z mých dlaní láskyplná energie, jež tento kámen a jeho duši naplňuje láskou a světlem, nechť ho harmonizuje a dává mu vše, co sám potřebuje. Děkuji". V případě nabíjení současně více kamenů, které máme před sebou na podnosu či na stole: "Nechť proudí z mých dlaní láskyplná energie, jež tyto kameny a jejich duši naplňuje láskou a světlem, nechť je harmonizuje a dává jim vše, co samy potřebují. Děkuji". Nebo: "Prosím Bože, nechť jsem prostředníkem Tvé světelné energie, naplň skrze mé ruce tento kámen i jeho duši (tyto kameny a jejich duše) čistou a hlubokou Boží láskou, světlem a harmonií a vším, co kámen i jeho duše (kameny a jejich duše) potřebují. Děkuji".

Kameny můžeme nabíjet i na slunečním světle, které ale nemusejí dobře snášet všechny kameny, u některých může na sluníčku blednout barva, např. u ametystu či citrínu, který jako jeden z mála v podstatě nepotřebuje dobíjet, má schopnost se sám dobít. Jinak průzračné kameny, např. křišťál, záhněda, celestin, girasol, islandský vápenec, ale i selenit, sagenit, fluorit aj. se doporučuje nabíjet na světle úplňkového měsíce.

Očištěné a nabité kameny můžeme dále naplňovat energií s jakýmkoliv čistým, pozitivním záměrem, ale s vědomím i jakýmsi "souhlasem" dotyčné duše kamene - někdo tomu říká "programování", ale mně se toto slovíčko nelíbí a nehodí se mi ke kamenům jakožto živým bytostem. V praxi to vypadá tak, že nejprve vždy oslovíme duši kamene a poprosíme ji, jestli můžeme kámen naplnit energií pro sebe či své blízké. Pokud cítíme uvnitř sebe, že ano (máme příjemný pocit ve vztahu ke kameni), tak můžeme dále pokračovat.

Můžeme se napojit i na Boha a poprosit ho, ať kámen naplní takovou energií, kterou potřebujeme pro svůj rozvoj či zpracování našich vnitřních věcí (např. potřebujeme posílit naši psychiku, naše sebevědomí, posílit nějaké naše vlastnosti, zklidnit a stabilizovat naše nitro, naše emoce, naplnit pozitivní energií, radostí a chutí do života atd.).

Pokud jsme zakoupili kámen jako dárek pro naše blízké, tak můžeme Boha poprosit, ať kámen nejen očistí svojí energií a naplní ho vším, co on sám (kámen) potřebuje, ale také ať do kamene vloží veškerou energii, kterou potřebuje náš blízký (otec/matka/dítě/partner) a je s ním tato energie v souladu. Svou prosbu ale můžeme i specifikovat, např. poprosit Boha, ať do kamene vloží vše, co náš blízký potřebuje a je s ním v souladu, obzvláště čistou a všeobjímající lásku, harmonii, radost, klid a mír, psychickou i fyzickou sílu, odolnost, stabilitu, trpělivost či odvahu, ochranu atd. Pak se tato energie prostoupená Boží esencí do určité míry propojí s vlastní energií kamene, která ji tak trochu zabarví, modifikuje, a skrze kámen pak bude působit na dotyčného člověka - bude posilovat jeho vlastnosti a schopnosti a bude mu pomáhat v rozvoji. Svého blízkého pak můžeme poučit o čištění i nabíjení kamene, jak o něho pečovat, anebo mu péči o kámen zajistíme my sami, pokud bude chtít.

I my sami samozřejmě můžeme do očištěného a nabitého kamene vkládat (opět s vědomím a "souhlasem" jeho duše) potřebné energie, lásku, harmonii, radost, štěstí, podporu, ochranu atd., ať už pro sebe či pro své blízké, pokud se jedná o kámen pro ně. V případě kamene pro naše blízké můžeme poprosit i přímo duši kamene, ať našemu blízkému pomáhá, ať ho vede a chrání ho, ať mu předává lásku, sílu, ať ho čistí, léčí a harmonizuje a přináší mu štěstí i hluboký klid a mír do jeho nitra. O totéž můžeme poprosit duši kamene, který je pro nás a bude naším společníkem, ochráncem a průvodcem...

Jinak čistit a dobíjet bychom měli i kameny, které moc nepoužíváme či vůbec a máme je jen někde vystavené či uschované. Očista by se měla provádět alespoň jednou za měsíc (ale může být i častěji), neboť kameny do sebe vstřebávají energie z lidí  a z prostředí, kde se nacházejí (včetně elektrosmogu - záření z mobilů, počítačů a wi-fi routerů, z televizí, elektrických budíků, mikrovlnek apod.).

Před čištěním a nabíjením kamenů doporučuji nejprve energeticky očistit místnost i sami sebe, pokud jsme tak již před tím neučinili (např. v rámci práce na sobě) - viz Očistné techniky či Vnitřní práce na sobě1.

Využití kamenů

Kameny mohou být určené k různým účelům - můžeme mít osobní kameny, které nás provázejí a pomáhají nám v životě a jsou s námi úzce propojené, ochranné kameny, které nás chrání před negativními energiemi a bytostmi (obzvláště černý turmalín) či uzemňující kameny, které nás zase stabilizují a ukotvují v realitě (všechny kameny červené barvy - jaspis, achát, karneol nebo záhněda aj.) a můžeme je nosit jak v kapse, tak i na krku nebo na ruce. Rituální kameny se používají speciálně k určitým rituálům či zasvěcením. Léčitelé či terapeuti mohou zase používat kameny výhradně k čištění, léčení a terapii (např. silně očistný křišťál, láskyplný růženín aj.). Kameny lze však využít nejen k vlastnímu čištění, harmonizování a nabíjení, ale také k čištění místností od negativních energií (včetně elektrosmogu) a k harmonizaci a naplnění prostoru pozitivní energií, kterou přirozeně vyzařují do prostoru, pokud jsou očištěné a nabité. Kameny lze také vkládat do květináčů ke květinám, které posilují a vyživují svými energiemi. Kameny se můžeme i zkrášlovat a nosit je v podobě přívěsku na krku, korálek, náušnic, prstýnku či náramku (a nezapomeňme je po sundání opět očistit a nabít, neboť do sebe rovněž vstřebávají negativní energii z nás i okolí). Ale můžeme je mít vystavené i jen tak pro radost, pro jejich krásu těla i duše, pro jejich úžasnou energii i kamarádský vztah k nim, neboť pro mnohé z nás jsou srdeční záležitostí.

Kamínky nám ale mohou pomoci i jiným způsobem, mohou nám předat svoji energii skrze "energický drink". Ten vznikne tak, že vybraný očištěný a nabitý kamínek o velikosti cca 2 cm (např. křišťál, růženín, citrín, ametyst, jaspis aj., pozor ne malachit - ten je jedovatý) vezmeme do dlaně a požádáme jeho dušičku o předání energie kamene do připravené vody, načež ji poděkujeme. Poté kámen ponoříme do džbánu s čistou vodou a necháme ho tam pár hodin či přes noc. Pak jej vyjmeme a můžeme vodu pomalu pít - voda bude nabitá energiemi příslušného kamínku a přinese nám nejen očištění, ale i příjemné osvěžení a naplnění energií (mimochodem voda je po očištění kameny i chuťově lepší než klasická voda).

Do vody můžeme dát i více kamínků stejného či jiného druhu, avšak max. 3 ks, ne více (záleží i na velikosti kamínků), aby na nás voda nebyla přiliš silná. Pro začátek ale doporučuji použít pouze jeden kamínek a popíjet vodu po určitou dobu, abysme si sami vyzkoušeli a poznali, jaké má na nás pití čisté a nabité vody účinky. Pokud nebudou účinky patrné, můžeme si přidat do vody další kamínek a uvidíme. Ale pozor - v rámci naší očisty v nás mohou kameny probudit i naše negativní energie a stinné stránky, obzvláště křišťál je zesilovač všeho, tedy jak pozitivních, tak i negativních energií v nás, takže používejme kameny s citem i rozumem.