Rodinné konstelace

Rodinné konstelace jsou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. Jejich tvůrcem je Bert Hellinger. Metoda je používána v terapii a por adenství.

Technika konstelací

1. Rodinné konstelace formou semináře

Technika konstelací spočívá v sestavení jakéhosi „modelu“ rodiny, vztahu nebo jiného systému ze „zástupců“ vybraných z ostatních účastníků semináře.

Klient terapeutovi popíše podstatu problému, který ho na konstelace přivedl. Terapeut klientovi navrhne, kteří lidé z jeho příběhu by měli v konstelaci vystupovat, a klient si mezi účastníky semináře vybere takové zástupce skutečných osob, kteří mu dotyčné pocitově nejvíc připomínají.

Ukazuje se, že v osobních příbězích jsou důležití nejen rodiče, sourozenci, prarodiče, ale mnohdy i vzdálenější příbuzní nebo lidé s rodinou nějak spjatí. V příbězích mívají zvlášť velký význam rodinní příslušníci, kteří jsou z vědomí rodiny vytěsněni nebo se na ně zapomnělo. Mohou to být potracené nebo brzy zemřelé děti, nežádoucí členové systému či příbuzní s tragickým osudem.

Klient si rovněž zvolí zástupce, který bude v situaci zastupovat jeho samého. Takto vybrané zástupce klient rozestaví tak, jak si myslí, že by se rozestavili sami, kdyby byli přítomni. Výchozí rozestavení tedy odpovídá jeho vnitřnímu obrazu dotyčného systému. Proto to musí dělat soustředěně a bez ohledu na formální očekávání.

Od chvíle, kdy zástupci zaujmou své pozice, se u nich začínají projevovat charakteristické pocitové reakce. Jejich pocity v konstelaci jsou překvapivě autentické a silné. Konstelace umožňují spatřit situaci v její podstatě a často vynesou na světlo skrytou dynamiku systému. Tento jev je základem metody.

Pozorováním reakcí a dotazováním zástupců dostáváme řadu informací o systému a procesech, které pod povrchem systému probíhají. Zároveň vychází najevo, zda v rozestavené konstelaci nechybí někdo, kdo ve skutečnosti v systému byl důležitý, či zda v systému nepřevzal někdo roli jiného člena rodiny. Přeskupováním systému, hledáním „správného“ místa pro jednotlivé členy a doplněním systému o další vyloučené anebo zapomenuté členy rodiny začíná proces, jehož hojivý účinek pociťuje nejen klient, nýbrž později celý jeho rodinný systém. Pro ostatní účastníky semináře je jejich „práce“ v rolích zástupců, ale i sama účast na semináři neobyčejně intenzívní a přináší hluboké prožitky a překvapivé náhledy do jejich vlastního života.

2. Konstelace v individuálním poradenství

Konstelace lze dělat také jako individuální poradenství. Zde se pracuje se značkami místo osobních zástupců pro jednotlivé členy systému. Klient značky rozestaví na podlahu jako by tam stáli členové systému, případně si může stoupnout na jejich místo, aby se vcítil do příslušných rolí.

Z hlediska zacílení lze rodinné konstelace dále formálně dělit podle toho, kterou část rodinného systému řeší:

a) Konstelace původního rodinného systému

V případě rodinných konstelací původního rodinného systému jde o pochopení vztahů členů původní rodiny. Patří sem sourozenci, rodiče a jejich sourozenci, prarodiče a jejich sourozenci a někdy i starší generace. Podle Hellingera je naše životní cesta silně ovlivňována událostmi a vzorci z rodinné historie, které se nevědomě přenášejí z generace na generaci.

b) Konstelace partnerského systému

Dalším vztahovým systémem, jemuž lze lépe porozumět s pomocí techniky Rodinných konstelací, je systém partnerského vztahu. Do něj patří nejen partner nebo partnerka a děti, ale někdy i dřívější „důležití“ partneři a případně osoby z původní rodiny.

Zdroj: Wikipedia

Co lze v rodinných konstelacích řešit?

Rodinné problémy

- problémy s matkou, otcem či dětmi

- problémy mezi sourozenci

- přejímání osudů jiných rodinných příslušníků

- neschopnost se vymanit z pout rodiny (např. stálé bydlení u rodičů) aj.

Vztahové problémy (většinou souvisejí s vlastním rodinným systémem)

- nevěra a žárlivost

- neschopnost najít partnera

- hádky s partnerem či partnerkou

- nutkavé jednání v partnerství

- stále stejný typ partnera či partnerky aj.

Rady certifikovaného odborníka Mgr. Marka Párala:

Rodinné konstelace ukazují s neuvěřitelnou jasností a názorností to, co cítíme a žijeme hluboko uvnitř – co snad nedokážeme pojmenovat, co nejasně tušíme, ale nejsme sto zachytit. I to, co si neuvědomujeme, ale čím a v čem přesto žijeme. Protože nikdo z nás není jen ostrov – jsme součástí většího celku, větší cesty…

Než si necháte postavit vlastní konstelaci, doporučujeme nejdříve několik konstelací shlédnout. Budete pak mít z vlastní konstelace větší užitek, budete více chápat, co se děje. Není to ale bezpodmínečně nutné.

K vlastní konstelaci je třeba určité připravenosti, konstelaci si nelze vynutit ani předem postavit v hlavě. Nechte konstelaci přijít k sobě. Příliš mnoho chtění nedovolí, aby vám konstelace ukázala právě to, co potřebujete.

Což vám ovšem nebrání v tom, abyste nám napsali či zavolali a předem si konstelaci zamluvili:)

Doporučujeme nejdříve stavět konstelace své původní rodiny (vaši rodiče…), až poté vaší současné rodiny (manželka, děti…). Ani to není nutné, ale v opačném případě se často stane, že se konstelace k původní rodině stejně sveze.

K tomu postavit si konstelaci vás jistě přivedl nějaký problém, máte určitou motivaci. Tuto motivaci po vás bude chtít vědět ten, kdo vaši konstelaci povede.

Ještě předtím je dobré zjistit si o své rodině některá fakta:

Co je dobré vědět, než si postavím svoji konstelaci:

kdo ve vaší rodině zemřel mladší 40 let?
kdo z rodiny byl “vyloučen”, zapomenut, o kom se nemluví?
kdo z rodiny byl v klášteře, vězení, v léčebně?
byl někdo z rodiny knězem, jeptiškou?
existovaly v rodině nějaké majetkové křivdy (např. vyvlastnění)?
prožil někdo v rodině velké utrpení (např. koncentrační tábor)?
spáchal někdo sebevraždu?
byl někdo dlouhodobě nebo těžce nemocný?
byl ve vaší rodině potrat/y?
měli jste vy, vaši rodiče či prarodiče předchozí vztahy (tj. bývalí partneři)
Dobré je podívat se na tyto věci alespoň dvě nebo tři generace nazpět.
pozn.: rodinné konstelace nejsou určeny pouze pro takto “těžce postižené” rodiny, toto jsou pouze nejsilnější akcenty

Pokud máte konkrétní motivaci (vztahy, peníze) zaměřte se na podobné problémy ve vaší rodině.

Tato fakta spolu s motivací prezentujete před skupinou (která je – slovně – zavázána k důvěrnosti).

Nikoho nejmenujete, neuvádíte žádné podrobnosti, data ani charakteristiky, pouze základní fakta. Na výslovné přání je možné tyto údaje sdělit pouze vedoucímu konstelace. Přesto je dobré skupině a především představitelům sdělit alespoň “zápletku příběhu”.

Také budeme chtít vědět, kdo všechno patří do vaší rodiny – rodiče, sourozenci, expartneři vás, vašich rodičů příp. prarodičů, vaši partneři, děti.

Vedoucí konstelace podle tohoto vašeho “zadání” vybere ty členy systému, které považuje za relevantní.

Představitele těchto členů si sami vyberete z přítomných (a tomu ochotných). Není důležitá fyzická podobnost, snažte se vybírat ženy za ženy a muže za muže, i když ani to není podmínkou.

Vybraného člověka slovy požádejte, jestli souhlasí s tím zahrát vám příslušníka vaší rodiny a odveďte ho nejprve jen do řady před skupinou.

Vyberete také představitele za sebe.

Nyní přichází pro vás klíčový moment. Nepřemýšlejte, nekombinujte. Důvěřujte své intuici, dýchejte do břicha, můžete zavřít oči, a přitom položte představiteli ruce zezadu na obě ramena a pomalu ho odveďte v prostoru na místo, na které patří. Pouze to, žádné polohování, žádné instrukce. Vše v tichu.

Odveďte tak jednoho po druhém, a pak se posaďte na svoje místo a dívejte se, nechte na sebe to, co vidíte působit.

Pokud máte pocit, že byste měli ještě doplnit nějou informaci, na kterou jste při úvodním rozhovoru zapomněli, udělejte to.

Nyní je důležité, aby představitelé plně důvěřovali svým pocitům. Vaše pocity nejsou jen vaše pocity, jde o pocity těch, které představujete. Pozorně je vnímejte a snažte se do nich nezasahovat, necenzurovat je.

Vedoucí konstelace vás může vyzvat, abyste tyto svoje pocity, impulsy následovali. Nebo se vás na ně přímo zeptá.

Odpovídejte přímo a jednoduše. Mnoho slov umořilo osla a rozptýlilo energii. Stačí – “je mi dobře, je mi špatně, bolí mě břicho, chce se mi smát, toho mám rád, toho ne, ta mě přitahuje…” Sdělujte i pocity, které nejsou obvyklé nebo “správné”. Sexuální přitažlivost k dítěti, nenávist k rodičům, mateřské pocity k manželce…

Co se bude dít dál záleží hlavně na vás – představitelích. Vedoucí konstelace vás může přestavět, může vás požádat, abyste řekli určité věty (pokud můžete), ale řídí se podle vašich signálů (a samozřejmě řádu lásky:).

Konstelace nejsou katarzní technika, silné emoce nejsou podmínkou dobré konstelace. Přesto se jim nebraňte. Železo se lépe ohýbá nahřáté a emoce jsou takovým ohněm, který dokáže prolomit ledy. Dobré je ale v každém případě “zůstat zde” – emoce bez vědomého prožití, slepé záchvaty jsou pouze dalším útěkem.

Rovněž Happy End s hromadou objímajících se není podmínkou dobré konstelace. Někdy je to prostě tak a úkolem konstelací není věci měnit, ale ukazovat takové, jaké jsou.

Konstelace trvá od 20 do +- 60 minut.

Většinou v závěrečné fázi postaví vedoucí konstelace toho, kdo si ji zadal, na své místo do systému.

Na závěr vyzve vedoucí konstelace, aby všichni představitelé vystoupili z rolí.

To, co si z role odnesete s sebou, nechte na sebe působit. Jestli se vás něco dotklo, zřejmě se vás to týká, dožaduje se to pozornosti, dostali jste příležitost se o sobě něco dozvědět, na sobě pracovat. Často je hraní v konstelaci silnějším prožitkem a působí více než vlastní konstelace (třebaže jen na člověka samotného).

Pokud vám nejde vystoupt z role, věnujte se něčemu jinému, pokud možno fyzickému. Chůzi, práci, studené sprše.

Pokud usoudíte, že je to vážné (platí i pro zadavatele), pište, volejte. Podpora po absolvování semináře je samozřejmostí.

Nesnažte se také konstelaci uchopit hlavou. Slova a intelektuální schémátka jsou pokusy o kontrolu, pokusy omezit možný vliv konstelace, uchopit část, zatímco celek uniká. Nebojte se, konstelace to s vámi myslí dobře.

Součástí Rodinných konstelací tedy ani seminářů proto není interpretace vaší konstelace. Konstelace nejsou intelektuální cvičení ani lektor není v roli experta, který předem ví, co je pro vás nejlepší. Interpretace, snaha rozumově konstelaci uchopit – a to jak ze strany lektora tak i z vaší strany, může být další pokusem o kontrolu, další obranou a snahou nevidět bolestné skutečnosti. Nechte prožitek působit. Pokud byla konstelace špatná, chybně vedená apod., bude jejím výsledkem jen krátká rozlada. Pokud byla dobrá, zapůsobí často nenápadně, sama, bez vašeho přičinění.

Konstelace však působí pomalu, v hloubce. Nespěchejte proto s další konstelací. Dva měsíce je minimální čas, rok dobrý čas, dojít vám může ledacos i po dvou letech.

Jak poznáte, že se to povedlo? Aniž bychom se snažili o alibismus, musíme říct, že těžko. Často to, z čeho máme těžkou hlavu, že jsme neodvedli nejlépe, se časem ukáže, jako správná trefa a naopak, velký happy end na place nezmění nic ve skutečnosti. Konstelace jsou přece jen trochu kouzlo – pokud jsou všichni zúčastnění připravení, děje se vše samo.

Je nějaké nebezpečí? Myslíme, že největší nebezpečí je, že se mineme. Navzájem s vámi, s energií, kterou jsme všichni do skupiny přinesli, s příběhem, s pointou. Díky tomu, že konstelace pracují prostřednictvím skupiny a na hluboké úrovni, není možné je osobně zneužít. Pokud by k něčemu takovému došlo, zůstane to pouze na povrchu, nebudou to konstelace.

A úplně na konec – co je vlastně cílem rodinných konstelací? To je velmi těžké ne-li nemožné říct na pár řádcích, stejně jako vůbec vysvětlit, co jsou konstelace někomu, kdo je nikdy nezažil. Vlastní zkušenost je nejlepší odpovědí.

Určitě to není tvrdohlavé vracení se do minulosti ani snaha měnit, co už se změnit nedá. Je to nacházení své vlastní síly, kterou máme, pokud jsme v kontaktu se svými kořeny, s tím, odkud přicházíme a kdo jsme. Hledáme cestu k našim skutečným, hlubokým a opravdovým pocitům – k bolesti a lásce. To jsou základní polarity, v nichž plyne život z dávné minulosti skrze naše předky k nám a skrze nás dál k našim dětem. Tyto primární pocity, primární síly jsou nesmírně silné, jsou silnější než my, nemáme je pod kontrolou a už v jejich pouhé blízkosti jsme bezmocní a zranitelní. Pokud se ale této větší síle nevydáme, pokud utíkáme, zavíráme se, obviňujeme, snažíme se být silnější, pak s touto silou ztrácíme kontakt a po čase se ocitáme mimo proud života, mimo proud vlastní životní síly, mimo ostatní. V konstelacích tuto sílu hledáme.

Následná péče

Samozřejmou součástí seminářů je tzv. následná péče – ať již ve formě telefonické, písemné, skype či individuální konzultace i v průběhu ale zejména i v delším časovém horizontu po konstelacích.

Rodinné konstelace jsou metoda zároveň velmi citlivá, ale také nelítostná – je jejich výslovným úkolem stavět nás před skutečnosti, které jsme dlouho popírali, nechtěli či prostě nemohli vidět.

Léčebný efekt konstelací bývá často uváděn tím, že nás zbavuje únavné “nutnosti” popírání, která blokuje naši energii a může vést např. až k onemocnění. A to prostě tím, že ukáže skutečnost takovou, jaká je, a tváří v tvář této skutečnost ztrácí naše dětinské obrany smysl.

To může být ale velmi otřásající zkušenost. Sám mám zkušenost, kdy “pouhé” hraní role pro mě znamenalo noc v téměř čtyřicetistupňové horečce, v níž mi teprve došlo – ano, to je i můj příběh. A do rána byla horečka pryč.

Je možné počítat s jakousi vnitřní inteligencí konstelací (a především naší duše), že nám dovolí jít jen tak daleko, jak zvládneme, ale to nevylučuje, že k tomuto zvládání můžeme potřebovat něčí pomoc. Proto je samozřejmou součástí mé práce s konstelacemi i nepřetržitá možnost konzultace stavů a situací, které mohou souviset s absolvovaným seminářem a se kterými si nevíte rady.

Zdroj: https://www.rodinne-konstelace.org, publikováno se souhlasem autora.

Více informací o konstelacích na stránkách České asociace systemických konstelací: https://www.cask.cz