Vnitřní práce na sobě

 

Pracovat na sobě můžeme s využitím mnoha metod a technik, s pomocí různých nástrojů, návodů a postupů i s pomocí světelných bytostí z duchovního světa, které tu jsou pro nás i pro planetu Zemi, aby nám pomáhaly. V podstatě je jedno, v co člověk věří, pokud aspoň v něco věří. Každý z nás jsme individualita a máme na různé věci různé názory a přesvědčení, došli jsme k jiným poznatkům a zkušenostem. Sama lidská zkušenost nás učí a může nás i posunout dále v našem rozvoji, takže se nebojme zkoušet nové věci i otevřít se novým zážitkům, možnostem a příležitostem. Je krásné, že existuje tolik cest a různých směrů vedoucích k sebe sama, ke svému nitru, ke štěstí, lásce i potřebnému uvědomění, že si může každý vybrat přesně to, co mu nejlépe vyhovuje, s čím nejvíce rezonuje. A jednou z cest je i cesta prostřednictvím meditace.

Meditace je sama o sobě o hlubokém zklidnění člověka, kdy se setkáváme se svým nitrem, se svou přirozeností a podstatou. Odkládáme masku svého ega a jsme ochotni se podívat pravdě do očí, vnímat svoji bytost ze širšího pohledu a zažívat své Bytí na více rovinách. I k meditaci a všemu, co v ní prožíváme bychom však měli přistupovat zodpovědně, s určitou pokorou, úctou a čistými úmysly, být k sobě upřímní, být sami sebou, takoví, jací opravdu uvnitř jsme...

Meditace nám může přinášet nejen potřebnou relaxaci, niterné zklidnění a uvolnění, ale může nám také pomoci v našem rozvoji např. tím, že budeme v meditaci na sobě pracovat. Práce na sobě v meditaci má hlubší účinek, neboť se pracuje i s naší jemněhmotnou stránkou a hlubšími vrstvami naší duše. V mnoha případech se jedná o práci dlouhodobějšího charakteru, která vyžaduje určitou píli, trpělivost a vytrvalost, než se projeví její výsledky v životě člověka. Změny v člověku však začínají probíhat už na samém začátku, u někoho je to více patrné, u někoho méně. Citlivější lidé mohou více vnímat probíhající změny uvnitř sebe - jak na úrovni psychické, tak i fyzické, a mohou zaznamenat i změny ve svém okolí.

Níže uvedená práce na sobě je práce napříč časem a prostorem, kdy dochází k niternému čištění, léčení, harmonizování a zpracovávání různých témat a bloků na všech úrovních a člověk prochází celkovou vnitřní proměnou...

S prací na sobě nám mohou pomoci vyšší duchovní bytosti - andělé, archandělé, nanebevzatí mistři, náš osobní duchovní průvodce aj., ale také sám Bůh - Stvořitel jako představitel nejvyššího Vědomí a Lásky či živá bytost Matky Země Gaiy. Velkým pomocníkem nám může být i naše vlastní Duše, která je nám nejblíže, naše Vyšší já či náš Duch, s nimiž je také třeba se mentálně i svým srdcem spojit, požádat je o pomoc a nechat na sebe působit jejich energii podobně jako při práci s vyššími duchovními bytostmi.

Cílem práce na sobě je:

- osvobození se od negativní karmické zátěže naší minulosti

- transformace našich chybných vzorců myšlení a chování v pozitivní modely

- naučit se pravidelně čistit své nitro od negativních myšlenek a emocí (jako je např.

  hněv, zlost, ale i strach, bolest, smutek aj.) a od cizích negativních energií

- vyléčení a zahojení duševních i fyzických ran z naší minulosti

- získání pozitivního a zdravého postoje k sobě, ke druhým i životu

- rozvoj a růst osobnosti na všech rovinách

- šťastný a láskyplný život v harmonii se sebou i okolím..

DOPORUČENÍ:

Energetická práce v meditaci by měla jít ruku v ruce i s vlastním aktivním řešením a zpracováváním si svých záležitostí, problémů a témat ve fyzické realitě, ať už se týkají našich osobních věcí a problémů či našich vztahů s druhými lidmi, na nichž můžeme sami zapracovat nebo s pomocí různých odborníků (psychologů, psychoterapeutů..), což znamená něco si o sobě či o druhých uvědomit, přijmout v sobě jisté skutečnosti (i své stinné stránky), něco v sobě změnit, změnit svůj pohled na věc, přístup k sobě či ke druhým, začít i jinak smýšlet a chovat se.. Meditace je výborným nástrojem a pomocníkem při práci na sobě a může nám pomoci ke štěstí i k určitému poznání a uvědomění, pokud však budeme i sami aktivně přistupovat k řešení svých problémů a projeví se to i v našem každodenním myšlení, chování a jednání, v našich činech.

Je vhodné stanovit si pro začátek menší cíle (např. se naučit v meditaci zcela zklidnit a propojit se se svým nitrem, pak se můžeme začít energeticky čistit, což můžeme podpořit i fyzickou očistou - detoxikací). Je dobré postupovat krok za krokem, nemít velká očekávání, spíše se snažit pracovat na sobě pravidelně a nenechat se odradit možnými překážkami či počátečními neúspěchy, kdy se nám třeba nebude dařit přesně tak, jak bychom si představovali (a mnohdy jsou i ty překážky zcela záměrné, kdy jsme zkoušeni ve své trpělivosti, vytrvalosti, síle i svém odhodlání - zda to vzdáme, či vydržíme:-). Vše je i o tréninku, tedy čím častěji budeme na sobě pracovat (nejlépe každý den), tím budeme získávat více zkušeností, budeme koncentrovanější na práci i vnímavější k energiím i vlastnímu tělu a duši a budeme si to i celkově v meditaci více "užívat".

Meditovat lze v podstatě kdekoliv, kde je určitý předpoklad, že nebudeme rušeni a budeme se cítit maximálně dobře a pohodlně, abychom se mohli plně uvolnit. Pro mnohé to bude jistě doma, např. v pokoji či místnosti, kde budeme mít zajištěny vhodné podmínky, hlavně soukromí a klid, případně lze požádat ostatní členy rodiny, aby nás např. hodinku nerušili a nevstupovali do místnosti. Někdo se však může cítit lépe venku, někde v přírodě, v ústraní, na příjemném či oblíbeném místě anebo zase v kolektivu podobně laděných lidí na různých skupinových meditacích. Každému vyhovuje něco jiného. Každopádně tady jsem více zaměřena na meditace prováděné spíše v domácím prostředí. A je v podstatě jedno, jestli meditujeme v "tureckém sedu" nebo v sedě na židli či v leže na posteli, pokud je to pro nás příjemné a bude se nám v této pozici nejlépe meditovat (v leže na posteli to však zavání usnutím, ale pokud vydržíte, tak proč ne? :-).

Co se týká délky meditace, doporučuji provádět meditaci aspoň hodinku, aby měla svůj efekt (už jen samotné čištění naší bytosti může trvat i 40 min. a déle, než se očistí všechna naše jemněhmotná těla a úrovně), i když důležitější je samozřejmě hloubka a kvalita prožitku, než samotná délka meditace. Někomu může dát i 15timinutová meditace, pokud ji dělá s maximální koncentrací, mnohem více, než hodina nicneříkajícího "sezení v tureckém sedu", kdy člověku jen odbíhají myšlenky na jiné věci, že se nemůže soustředit, a meditace pak nemá ten s p rávný účinek.

Kdo zcela začíná s meditací a chce se naučit meditovat, může zkoušet meditovat nejprve po takovou dobu, jak udrží pozornost (ze začátku třeba jen pár minut, pak čtvrt či půl hodinku, pokud vydrží, a může dobu meditace postupně prodlužovat podle toho, jak se mu bude dařit. Meditovat lze buď v tichu, bez hudby, anebo s hudbou. V tomto případě se doporučuje zklidňující meditační hudba. Může mít i formu řízené meditace, která je provázená slovem člověka. CD je namluvené nějakou osobou, jejíž hlas je sladěn s hudbou a člověka vede skrze pokyny samotnou meditací.

Výběr vhodné meditační hudby je celkem důležitý, a to nejen u řízené meditace. Je dobré, když nám hudba tzv. sedí, je s námi v souladu a pozitivně s námi rezonuje, dokáže nás zklidnit a uvolnit. Ideální je, když nás i sama vede svými harmonickými tóny do našeho nitra.

Pokud nás ruší nějaké vnější podněty či naše vlastní myšlenky, je třeba se naučit tyto rušivé elementy ignorovat a oprostit se od nich, nevěnovat jim pozornost. Hodně nám může pomoci, když zaměříme svou pozornost na svůj dech - nádech a výdech, který se postupně zjemňuje a stává se mělčím, stále si ho však po celou dobu meditace uvědomujeme. Stejně tak zůstáváme i ve spojení se svým fyzickým tělem, které si uvědomujeme, a vnímáme pouze přítomný okamžik a sebe sama.

Pokud máme problémy s koncentrací, mohou nám pomoci i různé vizuální techniky, kdy se např. zaměříme na světlo před sebou na úrovni našeho čela - se zavřenýma očima si můžeme představit v místě uprostřed našeho čela zářivé sluníčko, jak krásně svítí a hřeje nás jeho příjemná záře, jež naplňuje celou naši mysl a přináší nám potřebný klid a mír. Nebo další technika spočívá v tom, že jakmile zaznamenáme v naší mysli nějakou rušivou myšlenku, okamžitě ji posíláme v bublině ven z naší hlavy, i kdyby měla za dobu naší meditace odejít stovka či dvě takových bublin. Rušivé myšlenky pak odcházejí samovolně z naší mysli, jako když se pouštějí balónky do nebe, přičemž my věnujeme plnou pozornost pouze práci na sobě. Pokud začneme pozorovat při práci s vyššími duchovními bytostmi či se svou Duší, Vyšším já atd., že přestáváme být v meditaci bdělými a koncentrovanými (což se může přihodit každému), obnovíme opět mentální spojení se svým nitrem a s dotyčnou bytostí (archandělem, Bohem apod.) či se svou Duší nebo Vyšším já a snažíme se udržet toto spojení po celou dobu práce s touto bytostí či částí naší bytosti, abysme zůstali plně v kontaktu s její energií, která nás čistí, léčí, harmonizuje, naplňuje či nám jinak pomáhá.

Energie vždy necháváme proudit v meditaci tak dlouho, jak je to třeba. Dokud v nás probíhají čistící či jiné procesy, odstraňování našich niterných bloků, což mohou doprovázet i různé tlaky či bolest v určité části našeho těla (např. v hlavě, na hrudi, v břichu, v zádech apod.) - tedy signál, že se bloky v nás uvolňují a že se jich zbavujeme (je dobré to vydržet a prodýchávat konkrétní místa a bolest i tlaky během meditace zmizí), měli bychom být maximálně trpěliví a opravdu vyčkat, až se všechny procesy v nás samy ukončí. Někdy to zabere více času, než předpokládáme, ale ani v životě není dobré nic uspěchat nebo nechat rozdělané věci nedokončené. A v meditaci to platí dvojnásob.

Pokud si přesto nebudeme jisti, zda už můžeme meditaci ukončit, zda jsme již plně očištěni, naplněni potřebnou energií apod., lze během meditace využít mentální pomůcku - techniku tzv. "dvoubarevného semaforu", dle kterého budeme vědět, zda ještě daný proces či procesy v nás probíhají, anebo už jsou dokončené. Spočívá to v tom, že si v mysli představíme dvě světýlka - červené a pod ním zelené (podobně jako na semaforu, jen bez té oranžové). Rozsvícené červené světlo představuje vždy probíhající proces či více procesů, jež jsou součástí naší prosby (našeho přání), např. čištění, léčení a naplňování energií anebo cokoliv jiného, co potřebujeme v meditaci řešit a zpracovávat, a právě tak probíhá. V momentě, kdy červené světlo přestane svítit a rozsvítí se zelené světlo, znamená to, že daný proces či dané procesy úspěšně proběhly. Přičemž vždy by mělo svítit pouze jedno světlo, tedy buď červené, anebo zelené, nikdy obě současně, a pokud se nerozsvítí žádné světlo, tak ještě nic neprobíhá (pouze v případě, že používáme techniku dvoubarevného semaforu). O aktivaci a řízení dvoubarevného semaforu můžeme poprosit své Vyšší já na začátku meditace - po sdělení naší prosby (našeho přání).

Kdo má zájem ještě o podrobnější sledování procesů, které v člověku probíhají, může navíc využít další pomůcky, tzv.  "ukazatele aktuálního stavu probíhajících procesů", který se aktivuje v červeném světle (viz předchozí odstavec) po tom, co poprosíme své Vyšší já o jeho aktivaci a řízení tohoto ukazatele (můžeme obě prosby spojit v jednu, tedy své Vyšší já poprosit o aktivaci a řízení dvoubarevného semaforu i o aktivaci a řízení ukazatele probíhajících vnitřních procesů a poděkovat mu). Naše Vyšší já nás bude skrze tento ukazatel číslicemi informovat, v jakém stavu je probíhající proces či procesy, např. naše čištění a naplňování energií, tedy z kolika procent jsme už očištěni a naplněni energií, pokud jsou oba procesy součástí jednoho našeho požadavku (můžeme se však zaměřit i zvlášt na naše čištění, anebo jen léčení a čísla se budou vztahovat pouze k danému probíhajícímu procesu). V podstatě se nám budou samy od sebe objevovat v červeném světle a zase v dáli mizet čísla, a to ve vzrůstající řadě (např. 5, 10, 23, 56 apod.). Až se nám objeví konečných 100 %, červené světlo zhasne a číslo 100 zmizí (což může ještě chvíli trvat, takže vyčkáme) a rozsvítí se zelené světlo, tak je to pro nás jasný signál, že daný proces, např. čištění plně proběhlo a my jsme očištěni. Takže je dobré v pozadí meditace registrovat ona čísla v červeném světle i obě světla, jež by ovšem neměla narušovat samotný průběh a kvalitu meditace, mají pouze jakousi okrajovou a doplňkovou, pomocnou úlohu a neměly by se stát centrem naší pozornosti. Je ovšem velice důležité vlastní vůlí do jejich systému nezasahovat, neovlivňovat je (např. tím, že si už představíme 100 % a rozsvícené zelené světlo, i když stále svítí červené a procesy v nás probíhají, ale my už chceme, aby meditace skončila). Systém červeného a zeleného světla včetně procentuálního ukazatele ovládá naše vyšší vedení (naše Vyšší já), které má dokonalý přehled nad probíhajícími procesy a ději v nás, tak bychom jej měli ponechat "v jeho rukou" a řídit se samozřejmě i svou intuicí, která nás povede. Jinak techniku dvoubarevného semaforu včetně ukazatele můžeme využít i při čištění prostoru místnosti, v níž se nacházíme, a to před i po meditaci. Kdo tyto techniky necítí, tak je samozřejmě nemusí používat, uvádím je pouze pro ty, kdo je chtějí vyzkoušet a třeba se jim osvědčí a budou jim pomáhat v meditaci. Záleží na každém člověku, aby si vybral to, co mu nejvíce vyhovuje a co s ním souzní. Místo těchto technik a našeho Vyššího já se vždycky můžeme nechat vést svojí intuicí, ať už v meditaci či mimo ni.

Pokud se zrovna necítíme na meditaci, nemáme k tomu vhodné podmínky (např. určité soukromí a klid) nebo jsme už hodně unavení, tak nemá moc smysl meditovat a je lepší odložit meditaci na jiný den. Vhodnější doba pro meditaci je spíše večer či v podvečer, kdy jsou i klidnější energie. Někomu může vyhovovat i meditování ráno po probuzení, záleží na každém člověku, co mu více sedne.

Jakmile začneme pracovat s energiemi, je důležité také zvýšit přísun tekutin - hlavně čisté vody i vitamínů a stopových prvků (jíst hodně ovoce a zeleniny či pít čerstvé ovocné nebo zeleninové šťávy), jelikož začnou u člověka probíhat změny nejen na duchovní rovině, ale také na fyzické rovině, tedy v našem organismu a může docházet k většímu uvolňování potřebných vitamínů a látek z našeho těla.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY k níže uvedenému:

1) Naše přání (naši prosbu či požadavek, co chceme v meditaci řešit) si můžeme v klidu napsat a v meditaci ji přečíst... Časem si tyto formulace zapamatujeme, pokud je budeme v meditacích používat.

2) Jména v závorce včetně Boha uvádím vždy z toho důvodu, aby si každý z uvedeného výčtu vybral a oslovil pouze tu duchovní bytost, kterou nejlépe cítí a je mu vnitřně nejblíže či která je zaměřena na konkrétní problémy - např. čištění, i když očistné a léčitelské schopnosti mají v podstatě všichni archandělé i nanebevzatí mistři - více o těchto bytostech viz Duchovní pomoc.

3) Oslovovat můžeme tyto bytosti rovněž podle svého cítění (nemusí být vždy dle uvedené formule), např. kdo má averzi už jen na slovo Bůh, může ho oslovovat "Stvořiteli", "Universální kosmické vědomí", "nejvyšší Lásko a Vědomí" apod.. Bytost planety Země lze rovněž oslovovat buď přímo "Gaio", nebo "Matko Země" či zdrobnělinou "Matičko Země", svou Duši lze též oslovovat "má Dušičko" apod., podle toho, jak to cítíme a jaký máme vztah k daným bytostem. Důležité je k nim promlouvat svým srdcem, aby naše prosba vycházela z našeho nejhlubšího nitra.

4) Jestliže prosíme vyšší duchovní bytosti - ARCHANDĚLY o pomoc, je lepší uvádět v naší prosbě za konkrétním archandělem i dodatek."...., který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii". Je vhodné přesně specifikovat, s kým se chceme spojit a kdo nám má pomoci a samozřejmě mít vytvořenou či zajištěnou ochranu místnosti i sebe sama po celou dobu meditace, jelikož při práci s energií můžeme nevědomě přitahovat i různé astrální bytosti a nízké entity, které by mohly mít na nás nepříznivý vliv, mohly by se chtít přivtělit do naší aury a s námi manipulovat (což mohou i mimo meditaci, pokud jsme hodně oslabení a nemáme silnou ochranu), ale netřeba se těchto bytostí bát, plní pouze svoji roli, a když je nechceme mít v auře, tak musí naše rozhodnutí respektovat a odejít - většinou v rámci našeho energetického čištění.

5) Použitý obrat v naší prosbě "...ve všech mých tělech..." znamená v našem hmotném, fyzickém těle a ve všech našich jemněhmotných tělech, která tvoří společně s naší fyzickou schránkou naši bytost - tato jemněhmotná těla lze připodobnit k jednotlivým vrstvám-slupkám cibule, přičemž se tato těla vzájemně prostupují a ovlivňují a plní spoustu funkcí, např. přijímají energii z okolí a zpětně ji vydávají, jsou zásobárnou energie, předávají a uchovávají informace, dodávají výživu tělu a všem orgánům a mají ještě další funkce - jedná se o éterické, emocionální, mentální, karmické, duševní a duchovní tělo.

6) Použité sousloví "...ve všech časech..." znamená v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Ve skutečnosti se všechny časy prolínají a vše zažíváme tady a teď, pouze naše mysl zatím není moc schopná tyto věci pochopit a vnímat vše v širším rozměru a na více úrovních...

7) U jakékoliv naší prosby (našeho přání), žádáme-li něco pro sebe - je dobré uvádět na závěr "...pokud je to pro mé nejvyšší dobro" či "...co je pro mé nejvyšší dobro" , a to z toho důvodu, že ne vše, co si vždy člověk přeje, je pro něj to nejlepší. Pokud žádáme něco pro druhé lidi či planetu Zemi, můžeme uvést na závěr "pokud je to pro nejvyšší dobro dotyčné bytosti XY..(planety Země)" či "pokud je to pro nejvyšší dobro všech zúčastněných", anebo universálně "pokud je to v zájmu nejvyššího dobra a veškerého života".

U "odpuštění" doporučuji uvést na závěr prosby:  "...v tomto životě a všech mých minulých životech, na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech". 

U témat "zrušení všech příkazů a zákazů" i "zrušení kletby" doporučuji uvést na závěr prosby:  "...v tomto životě a všech mých minulých životech, na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech (příp. ve všem, co je), pokud je to pro nejvyšší dobro všech zúčastněných". 

U ostatních témat doporučuji uvádět dodatek "....na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech (příp. ve všem, co je), pokud je to pro mé nejvyšší dobro (pokud je to v zájmu nejvyššího dobra)". Je totiž důležité, aby se opravdu rozpustily či zrušily (nebo léčily) všechny negativní věci a negativní energie z naší minulosti, které si v sobě neseme a které nás ovlivňují, a to napříč časem a prostorem.

POSTUP PRÁCE NA SOBĚ V MEDITACI

1) PŘÍPRAVA

Nejprve si zapálíme svíčku či více svíček, můžeme i solnou lampičku či vonnou tyčinku, pokud máme a dělá nám dobře (obzvláště japonské tyčinky jsou výborné a kvalitní, bez chem. přísad, s jemnou vůní, např. od firmy Shanti vonná tyčinka New Morningstar - aqua s čistou vůní moře). V místnosti, kde budeme meditovat, si také uklidíme (porovnáme věci či je uložíme na své místo - do šuplíků, skříní apod.), abychom měli kolem sebe co nejméně věcí a byl kolem nás pořádek, jež přitahuje harmonické energie. Můžeme si rovněž před meditací v místnosti vyvětrat, abychom zde měli čerstvý vzduch.

2) ZKLIDNĚNÍ, ZVNITŘNĚNÍ

V tichu či za poslechu meditační hudby a nikým nerušeni se pohodlně usadíme - buď na židli s rozkročenýma nohama na šíři svých boků a v pravém úhlu kolmo k zemi nebo do "tureckého sedu", ale tak aby nás nic netlačilo, anebo si můžeme sednout na zem či na postel a opřít se o polštář o zeď a natáhnout si před sebe nohy (mírně od sebe), přičemž si dáváme pozor, abychom seděli vždy vzpřímeně a měli rovná záda po celou dobu meditace. Dlaně si můžeme dát do klína anebo si je opřít o stehna, ať už směrem nahoru či dolů, záleží, co nám lépe vyhovuje. S dlaněmi nahoru však můžeme zapojit i zesilující mudry (jógová gesta rukou), např. lehce spojit špičky palců se špičkami ukazováčků a ostatní prsty zůstávají přirozeně natažené, čímž podpoříme koncentraci. Vnitřně se zklidníme, zavřeme oči a oprostíme se od okolních podnětů a myšlenek v hlavě (zpočátku asi rušivých, ale jak přijdou, tak zase z mysli odejdou, pokud je v sobě nebudeme držet a necháme je jít), zaměříme se na svůj dech (nádech - výdech..), který postupně zpomalujeme a zjemňujeme, a čím dál více se propojujeme se svým nitrem, s celou svou bytostí. Můžeme setrvat v tomto stavu a prohlubovat jej, abychom byli maximálně uvolněni a soustředěni na sebe sama.

3) OČIŠTĚNÍ PROSTORU MÍSTNOSTI A ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MÍSTNOSTI I SEBE

Poté by mělo následovat očištění prostoru místnosti, v níž se nacházíme, a to od negativní a cizí energie i negativních a cizích bytostí, a zajištění ochrany místnosti i sebe během práce na sobě, což je celkem důležité a neměli bychom tuto část podceňovat. K očištění prostoru a ochraně lze využít i některou z Očistných a Ochranných technik, ale osobně doporučuji se svěřit do rukou vyspělých světelných bytostí duchovního světa, které jsou na vyšší úrovni než my lidé, vidí energie i bytosti, které my nevidíme, a dokáží registrovat i potenciální nebezpečí, které my nejsme schopni odhalit a rozeznat a v plné míře mu čelit. Jednou z možností je spojit se přímo s Bohem představujícím nejvyšší Lásku a Inteligenci, Zdroj všeho, universální kosmické vědomí, anebo poprosíme o čištění prostoru i ochranu vyšší duchovní bytost archanděla Michaela, jež se specializuje na čištění a ochranu, ten prostor očistí a vytvoří ochranu místnosti i nás samotných. Vyslovíme tedy v duchu prosbu (můžeme si ji i napsat a přečíst), např.: "Prosím Bože Tebe nejvyšší Lásku a Vědomí (prosím Tebe archanděli Michaeli, který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii) o očištění celého prostoru této místnosti, v niž se nacházím, od veškeré negativní a cizí energie i negativních a cizích bytostí, a prosím také o zajištění maximální ochrany této místnosti i mé bytosti po celou dobu meditace, a to na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji". A necháme proudit očistné světelné energie do místnost cca 5 až 10 min., kdy zůstáváme v poklidném, bezmyšlenkovitém stavu a jen plynule dýcháme. Po vytvoření naší ochrany archandělem Michaelem či Bohem můžeme i vnímat svou ochranu např. v podobě nádherné světelné koule, která nás obklopuje a chrání. Kdo je citlivější, může vnímat také čištění místnosti a její vytvořenou ochranu, jakoby i místnost byla více prosvětlená a byla v jakémsi ochranném energetickém obalu. Čištění místnosti (a ještě lépe i její naplnění pozitivními, láskyplnými energiemi) je vhodné i na závěr po ukončení meditace.

4) VLASTNÍ UZEMNĚNÍ V MEDITACI, PROPOJENÍ S MATKOU ZEMÍ GAIOU ČI BOHEM

Po vyčištění místnosti a zajištění ochrany je dobré se uzemnit, ať už jakoukoliv technikou nebo se můžeme spojit myšlenkou a celým svým srdcem s Matkou Zemí Gaiou, která nás pěkně uzemní, vyživí a naplní svou láskyplnou, zemskou energií, v duchu vyslovíme prosbu: "Prosím Tebe Matičko Země Gaio o spojení s Tebou, prosím uzemni mě a naplň svou krásnou, láskyplnou a vyživující energií, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji." Necháme do sebe několik minut proudit energii Matky Země, která nás i vycentruje, stabilizuje a posílí naši schopnost koncentrace. Kdo chce, může se dále spojit s Bohem a požádat ho o naplnění jeho energií: "Prosím Bože Tebe nejvyšší Lásku a Vědomí o spojení s Tebou, prosím naplň mne svou čistou energií a Láskou, dle toho co potřebuji a co je pro mé nejvyšší dobro. Děkuji". A pak už jen můžeme vnímat, jak do nás seshora přichází láskyplná světelná energie, která nás prozařuje a rozšiřuje naše vědomí. S Bohem se lze spojit i přímo ve svém nitru, každý si v sobě, ve svém srdci neseme Božské vědomí, Boží energii, jen se s ní spojit a nechat ji projevit, rozzářit v sobě, např.: "Prosím Bože Tebe nejvyšší Lásku a Vědomí o spojení s Tebou v mém nitru, prosím projev se a rozzáři se v celé mé bytosti a naplň mne svou čistou energií a Láskou, dle toho co potřebuji a co je pro mé nejvyšší dobro. Děkuji". Může nám rovněž pomoci, když si představíme, jak nám uprostřed hrudi jako hvězda září jasné světlo, které se rozpíná do všech stran a prostupuje celým naší tělem i hlavou, až se plně stáváme oním světlem a jsme tak propojeni s veškerým Bytím. Užíváme si hlubokého klidu a míru, pocitů jednoty a sounáležitosti se vším, co je...

Pokud nám výše uvedená meditace vyhovuje a postačuje (např. lidem začínajícím s meditacemi apod.), tak se můžeme zaměřit pouze na její praktikování, prohlubování a zkvalitňování... Pokročilejším lidem v meditacích anebo těm, kteří si troufnou a cítí se na to, doporučuji pokračovat v této meditaci a rozšířit ji o níže uvedenou práci na sobě, která může zahrnovat např. i spojení se svou Duší, se svým Duchem či se svým Vyšším já a práci s jejich energií (viz na konci této stránky), anebo se lze spojit také s vyššími duchovními bytostmi (archanděly, nanebevzatými mistry, se svým osobním duchovním průvodcem...) a pracovat s nimi (viz níže).

Po vyčištění místnosti i vytvoření ochrany místnosti i sebe sama a propojení se svým nitrem i vlastním uzemněním můžeme na sobě v meditaci dále pracovat:

5) Práce na sobě může zahrnovat různá TÉMATA, např.:

(z níže uvedených témat si vyberte pouze to, co uvnitř cítíte, že je třeba nyní řešit a pracovat na tom, i když doporučuji vždy začínat s čištěním sebe sama - rovněž si vyberte i z různých variant čištění, co Vám nejvíce "sedí"...)

 • naše očištění, př.: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí (prosím Gaio, pane Ježíši, Marie Magdaléno, Matko Marie, mistře Saint Germain, mistře Lao´c, andělé, archanděli Michaeli, Gabrieli, Rafaeli, Urieli, Chamueli, Jophieli či Zadkieli...., který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii) o mé hluboké očištění od negativních a cizích energií, o moji harmonizaci a naplnění čistou Láskou, a to ve všech mých tělech, na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, ve všem co je, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji."

 • odsátí negatívní energie: je jednou z forem čištění sebe sama - můžeme poprosit archanděla Michaela o odsátí veškeré negativní a cizí energie ze všech našich těl. Např.: "Prosím archanděli Michaeli, který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii, volám Tě na pomoc, odsaj z mé mysli, z celé mé bytosti a ze všech mých těl, na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech negativní a cizí energii, veškerý strach a následky strachů, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji". Odsávání negace se provádí seshora přes naší hlavu - můžeme i cítit na hlavě jakési šimrání, jakoby nám někdo vysavačem vycucával negativní energii z naší hlavy i celého těla. Po našem očištění či odsátí negativní energie je třeba zaplnit prázdná místa, která vznikla očistou, proto požádáme ještě archanděla Michaela o naplnění celé naší bytosti čistou, láskyplnou energií - např. "Prosím archanděli Michaeli, naplň mne, celou mou bytost a všechna má těla na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech čistou, láskyplnou energií, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji". 

 • čištění a léčení naší mysli a jejích tří vrstev - je vhodné čistit a léčit postupně jednotlivé vrstvy naší mysli, to znamená nejprve se zaměřit na čištění a léčení naši vnější mysli, která bývá nejvíce zanesená negacemi či cizími energiemi, dále naši vnitřní mysli a nakonec čistit a léčit naši nejniternější mysl př.: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí (prosím pane Ježíši, mistře Saint Germain, mistře Lao´c, archanděli Michaeli, Gabrieli, Rafaeli, Urieli, Chamueli, Jophieli či Zadkieli..., který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii) o hluboké očištění mé vnější mysli od veškeré negativní a cizí energie, o její léčení, harmonizování a naplnění čistou Láskou, a to na všech úrovních, ve všech mých tělech, ve všech časech, prostorech a místech, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji." Vnější mysl můžeme čistit a léčit 10 - 20 minut, ale klidně i déle, pokud cítíme, že energie stále běží. Až skončí čištění a léčení naší vnější mysli i její naplnění láskou, což poznáme podle toho, že se energie v naší mysli zklidní, začneme čistit a léčit naší vnitřní mysl - tu zhruba po dobu cca 10 minut, ale opět můžeme i déle, pokud to cítíme: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí (prosím pane Ježíši, mistře Saint Germain, mistře Lao´c, archanděli Michaeli, Gabrieli, Rafaeli, Urieli, Chamueli, Jophieli či Zadkieli..., který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii) o hluboké očištění mé vnitřní mysli od veškeré negativní a cizí energie, o její léčení, harmonizování a naplnění čistou Láskou, a to na všech úrovních, ve všech mých tělech, ve všech časech, prostorech a místech, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji". Jakmile skončí čištění a léčení naší vnitřní mysli, poprosíme o čištění a léčení naší nejniternější mysli, na které můžeme pracovat kratší dobu 5 - 10 minut, ale opět se řídíme svojí intuicí a probíhajícími niternými pochody (naše nejniternější mysl je propojena i s naší srdeční čakrou, proto můžeme mít při čištění této mysli uprostřed hrudi příjemný hřejivý pocit): "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí (prosím pane Ježíši, mistře Saint Germain, mistře Lao´c, archanděli Michaeli, Gabrieli, Rafaeli, Urieli, Chamueli, Jophieli či Zadkieli..., který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii) o hluboké očištění mé nejniternější mysli od veškeré negativní a cizí energie, o její léčení, harmonizování a naplnění čistou Láskou, a to na všech úrovních, ve všech mých tělech, ve všech časech, prostorech a místech, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji."  Na závěr poprosíme o propojení všech vrstev naší mysli, o celkovou harmonizaci naší mysli a její naplnění čistou láskou, poprosíme i o její posílení a ochranu na všech úrovních: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí (prosím pane Ježíši, mistře Saint Germain, mistře Lao´c, archanděli Michaeli, Gabrieli, Rafaeli, Urieli, Chamueli, Jophieli či Zadkieli..., který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii) o propojení všech vrstev mé mysli, o celkovou harmonizaci mé mysli a její naplnění čistou Láskou, její posílení a ochranu na všech úrovních, ve všech mých tělech, ve všech časech, prostorech a místech, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji."  Toto čištění a léčení mysli doporučuji provádět co nejčastěji - nejlépe každý den, pokud to lze, ať už samostatně nebo po celkovém čištění celé naší bytosti od negativních a cizích energií. Čištění a léčení naší mysli je obzvláště důležité tehdy, pokud máme negativní, destruktivní či nutkavé myšlenky, pokud v sobě cítíme nějaké negativní emoce nebo jsme psychicky rozhozeni a v nepohodě či máme bolesti hlavy. Čištění naši mysl očisťuje od negací, léčení léčí, "opravuje" a harmonizuje narušené či poškozené části naší mysli, láska pak vnáší do naší mysli pozitivní světelné energie. Pokud budete tápat s volbou archanděla pro jakékoliv čištění sebe sama (ať už mysli či celé bytosti), doporučuji se svěřit do rukou speciálně archanděli Gabrieli či archanděli Michaeli, kteří mají opravdu silné očistné schopnosti.

 • naše očištění od negativních energií našeho okolí, které nám může brát podvědomě energii, tzv. vysávat nás - poznáme i podle toho, že jsme unavení, vyčerpaní, máme špatnou náladu a pesimistické myšlenky (vhodné používat i nějakou ochrannou techniku - viz Ochranné techniky nebo poprosit vyšší duchovní bytosti o ochranu - viz níže). Doporučuji rovněž požádat vyšší duchovní bytosti o odstranění astrálních bytostí a nižších entit, které mohou být v naší auře a mohou s námi negativně manipulovat, př.: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí (prosím pane Ježíši, Marie Magdaleno, Matko Marie, mistře Saint Germain, mistře Lao´c, archanděli Michaeli, Gabrieli, Rafaeli, Urieli, Chamueli, Jophieli či Zadkieli..., který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii) o mé hluboké očištění od cizích energií, o odvedení všech cizích bytostí z mé aury a odstranění jejich nástrojů a programů, jež jsou v rozporu s prapůvodním Božským řádem, Boží láskou a harmonií, a to ve všech mých tělech, na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, ve všem co je, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Následně prosím o mou harmonizaci a naplnění celé mé bytosti čistou Láskou a takovou energií, jakou potřebuji. Děkuji."

 • přetínání toxických vláken: lidé či jiné, neviditelné bytosti (různé nízké entity, přivtělené duše apod.) se na nás napojují skrze neviditelná éterická vlákna - jakési trubičky, které se na nás přicucnou, a pak nám odebírají energii, zejména pokud je to založeno na nějakém strachu, manipulaci či ovládání. I v tomto může pomoci archanděl Michael, který svým mečem přetne ona vlákna plná toxické energie. Odstřihnou se tím ony neviditelné, nízké bytosti (pokud tedy už nejsou silně propojeny s člověkem, pak je horší je odstranit - tyto bytosti se sytí právě naším strachem a negativními emocemi) a současně se tím člověk zcela neodpoutává od druhých lidí (např. od rodiny, partnera či přátel) - pouze odstraňuje vlákna od těchto lidí prostoupená strachem, manipulací či ovládáním, tedy negativním obsahem. Např.: "Prosím archanděli Michaeli, který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád a Boží lásku a harmonii, volám Tě na pomoc, přetni všechna toxická vlákna strachu, manipulace a ovládání, kterými mi berou energii, svobodu a volnost lidské či jiné bytosti, přetni je ve všech mých tělech, na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, ve všem co je, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji."  Jelikož můžeme i my odebírat druhým lidem energii a svazovat naše okolí skrze naše negativní emoce, např. když se o někoho bojíme či někoho manipulujeme nebo ovládáme (aniž si to uvědomujeme), doporučuji ještě nechat provést i u sebe toto přetnutí negativních vláken archandělem Michaelem - např.: "Prosím archanděli Michaeli, který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád a Boží lásku a harmonii, přetni všechna toxická vlákna strachu, manipulace a ovládání, kterými beru druhým lidem energii, svobodu a volnost, přetni je ve všech mých tělech, na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, ve všem co je, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji."                                            Přetínání těchto vláken je dobré provádět častěji, klidně i několikrát za den (i mimo meditaci) - stačí jen v duchu poprosit arch. Michaela, který je i v tomto skvělý pomocník. Po přetnutí vláken opět doporučuji požádat archanděla Michaela či přímo Boha o naplnění celé své bytosti láskyplnou světelnou energií (viz formulka v předchozím odstavci.)                                                          Je zajímavé, že po přetnutí toxických vláken (někdy i v řádu několika minut, hodin či dnů) nám začnou buď sami od sebe chodit myšlenky na dotyčné lidi, na které jsme byli my vázáni, či oni na nás, anebo se tito lidé, kteří byli na nás nějakým způsobem fixováni a mohli nám i na dálku odebírat energii, mohou opět telefonicky či písemně ozvat či je můžeme přímo fyzicky přitáhnout a osobně je potkat, jakoby to na dálku cítili, co proběhlo, a chtěli se na nás opět energeticky napojit. Pro nás je to znamením, abychom si dávali na tyto lidi pozor a udržovali si od nich patřičný odstup.

 • prosbu o očištění, léčení, transformaci a harmonizaci naší vlastní DNA - naše DNA nese o nás všechny informace, a to na všech úrovních, jsou v ní zakódovány i veškeré naše nedostatky, vady a nemoce, naše zatížení současné i minulé včetně našich chybných myšlenkových a emocionálních programů, dle kterých žijeme. Málokdo si uvědomuje, že dochází i k poškozování naší DNA vlivem škodlivých chemických látek v potravinách, kosmetice i ovzduší, které do sebe vstřebáváme, i vlivem negativního záření - elektromagnetického, mikrovlnného aj., jinak řečeno elektrosmogu (z mobilů, televizí, tabletů, notebooků, wi-fi routerů, vysílačů aj.), který je kolem nás a který působí na náš organismus toxicky a vede ke vzniku různých onemocnění. Toto zatížení, které máme v sobě, pak předáváme i dále našim dětem v podobě genetické výbavy. Proto je třeba pracovat i na své DNA, čistit ji a zkvalitňovat její úroveň. Př.: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí o očištění, léčení a opravení poškozených či narušených míst mé DNA, o její světelnou transformaci a harmonizaci a naplnění čistou Láskou, a to na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Nechť proudí do mě energie takové síly a v takovém rozsahu a intenzitě, jakou jsem schopen(na) přijmout a zpracovat, jakou potřebuji a je pro mé nejvyšší dobro. Děkuji."

 • prosbu o naše čištění, léčení, harmonizování a naplnění Láskou a osvobození od negativní karmické zátěže + získání potřebného uvědomění - př.: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí o mé hluboké čištění, léčení, harmonizování a naplnění čistou Láskou celé mé bytosti, všech mých těl a všech mých vztahů na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, ve všem co je, a mé osvobození od negativní karmické zátěže, kterou si nesu ze všech svých minulých životů i tohoto života. Současně prosím o získání potřebného uvědomění pro posun v mém rozvoji, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji". Meditaci s touto prosbou provádíme častěji, jedna, dvě ani tři takové meditace určitě stačit nebudou na to, abychom se očistili a osvobodili od své karmické zátěže..Bude jich třeba mnohem, mnohem více nemluvě o tom, že je třeba si své věci a témata zpracovávat i vědomě ve fyzické realitě.

 • prosbu o naši ochranu či ochranu našich blízkých  - př.: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí (prosím pane Ježíši, Marie Magdaléno, Matko Marie, mistře Saint Germain, mistře Lao´c, andělé, můj strážný anděli, archanděli Michaeli, Gabrieli, Rafaeli, Urieli, Chamueli, Jophieli či Zadkieli..., který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii) o maximální ochranu mé bytosti (o ochranu mého dítěte XY apod.) před cizími energiemi a bytostmi (kromě láskyplných, harmonických energií a bytostí), před škodlivými vlivy a před jakýmkoliv ohrožením či nebezpečím po celý dnešní pozemský den a noc (po celý zítřejší pozemský den a noc), a to na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, pokud je to pro mé nejvyšší dobro (pokud je to pro nejvyšší dobro dotyčné bytosti). Děkuji."  Prosbu o naši ochranu či ochranu našich blízkých (doporučuji také provádět) můžeme vyslovit nahlas či v duchu v jakékoliv situaci, kdykoliv to potřebujeme. Je dobré uvádět i časový úsek, tedy, že chceme ochranu po celý dnešní (zítřejší) pozemský den a noc. Výbornou ochranou je zejména ochrana archanděla Michaela, který je velkým ochráncem a láskyplným, světelným bojovníkem proti temnotě a zlu, ale můžeme poprosit i jiné archanděly či Mistry (viz jména bytostí v závorce výše), kteří nás či naše blízké ochrání.

 • prosbu o speciální ochranu nás či našich blízkých před koronavirem Covid 19  - př.: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí (prosím pane Ježíši, Marie Magdaléno, Matko Marie, mistře Saint Germain, mistře Lao´c, andělé, můj strážný anděli, archanděli Michaeli, Gabrieli, Rafaeli, Urieli, Chamueli, Jophieli či Zadkieli..., který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii) o speciální ochranu mé bytosti (o speciální ochranu mého dítěte XY, mého partnera/ky XY, mých rodičů XY apod.) před koronavirem Covid 19, přede všemi jeho mutacemi, přede všemi typy koronavirů, škodlivých látek, bakterií a virů po celý dnešní (zítřejší) pozemský den a noc, a to na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, pokud je to pro mé nejvyšší dobro (pokud je to pro nejvyšší dobro dotyčné bytosti). Děkuji." 

 • prosbu o pomoc od Boha či vyšších duchovních bytostí - př.: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí (prosím Gaio, pane Ježíši, Marie Magdaléno, Matko Marie, mistře Saint Germain, mistře Lao´c, andělé, archanděli Michaeli, Gabrieli, Rafaeli, Urieli, Jophieli, Chamueli, Zadkieli..., který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii... apod.) o pomoc s ...(např. řešením mých problémů s partnerem/dítětem/otcem/matkou/problémů v zaměstnání apod.), a to na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, pokud je to pro mé nejvyšší dobro (pokud je to pro nejvyšší dobro všech zúčastněných). Děkuji."  Prosbu o pomoc můžeme rovněž vyslovit nahlas či v duchu v jakékoliv situaci, kdykoliv to potřebujeme a nemusí to být jen v meditaci, ačkoliv ta má samozřejmě silnější účinek.

 • léčení našich fyzických či duševních zranění a traumat (z dětství, dospívání či dospělosti), př.: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí (prosím Gaio, pane Ježíši, Marie Magdaléno, Matko Marie, mistře Saint Germain, mistře Lao´c, andělé, archanděli Michaeli, Gabrieli, Rafaeli, Urieli, Chamueli, Jophieli či Zadkieli..., který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii apod.) o mé hluboké léčení všech mých fyzických i duševních zranění, bolestí a traumat ve všech mých tělech, na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, ve všem, co je, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji." Ačkoliv léčitelské schopnosti mají všichni archandělé i nanebevzatí mistři, specialistou na léčení stále zůstává mezi nanebevzatými mistry Ježíš a mezi archanděly je to archanděl Rafael - výborní léčitelé duše i těla, jež poléčí jakékoliv rány, bolesti a traumata a navrátí harmonii do narušených míst.

 • rozpouštění našich bloků, strachů a úzkostí, př.: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí (prosím Gaio, pane Ježíši, Marie Magdaléno, Matko Marie, mistře Saint Germain, mistře Lao´c, andělé, archanděli Michaeli, Gabrieli, Rafaeli, Urieli, Chamueli, Jophieli či Zadkieli..., který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii) o rozpuštění všech mých bloků, strachů a úzkostí, a to v mé mysli i všech mých tělech, na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, ve všem co je, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji."

 • osvobození od různých závislostí, př.: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí (prosím Gaio, pane Ježíši, Marie Magdaléno, Matko Marie, mistře Saint Germain, mistře Lao´c, andělé, archanděli Michaeli, Gabrieli, Rafaeli, Urieli, Chamueli, Jophieli či Zadkieli..., který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii) o osvobození od veškerých mých závislostí (od závislosti na kouření, alkoholu, partnerovi apod.) ve všech mých tělech, na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, ve všem co je, pokud je to pro mé nejvyšší dobro (pokud je to pro nejvyšší dobro všech zúčastněných). Děkuji."

 • zrušení (odstranění) negativních programů v nás, zejména programu strachu, destrukce a manipulace, ovládání, agresivity či závislosti - stejně jako počítač máme i my v sobě programy - emocionální a mentální vzorce myšlení a chování, které do nás vložili naši rodiče v rámci naší výchovy nebo se v nás ukotvily díky našemu okolí (škola, kamarádi, společnost, církev..) či naším zážitkům a zkušenostem, a podle těchto programů pak žijeme, myslíme i jednáme, ovlivňují nás a řídí náš život. Většina z těchto programů jsou programy negativní, které v sobě nesou strach, destruktivitu, manipulaci, závislost, ovládání či agresivitu aj. a tyto chybné programy, které nám brání žít v lásce, svobodě, pravdě, radosti a štěstí, je třeba zrušit a odstranit z naší mysli i našeho těla a začít se naplňovat láskyplnými vibracemi, př.: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí (prosím archanděli Michaeli či Zadkieli, který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii) o zrušení a odstranění negativních programů strachu, destrukce a manipulace (či programu závislosti, ovládání, agresivity apod.) v celé mé bytosti, ve všech mých tělech, na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, ve všem co je, a  prosím o nahrazení těchto negativních programů programy světelnými a láskyplnými, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji." Odstranění negativních programů je rovněž záležitostí mnoha meditací, než se výsledky projeví v reálném životě.

 • léčení a harmonizování našich vztahů s druhými lidmi (zejména těmi nejbližšími), kde je nějaké napětí či problémy, př.: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí (prosím Gaio, pane Ježíši, Marie Magdaléno, Matko Marie, mistře Saint Germain, mistře Lao´c, andělé, archanděli Michaeli, Gabrieli, Rafaeli, Urieli, Chamueli, Jophieli či Zadkieli..., který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii) o hluboké léčení a harmonizování mého vztahu s ... (s mým partnerem/partnerkou XY, s mým otcem/matkou, bratrem/sestrou, dětmi apod.) na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, ve všem co je, pokud je to pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Děkuji." Léčit a harmonizovat naše vztahy s druhými nám může pomoci kterýkoliv z archandělů, neboť všichni mají tyto schopnosti. Obzvláště bych pak zdůraznila tři z nich: archanděla Rafaela, Chamuela a Uriela. Archanděl Rafael svojí léčivou energií harmonizuje a uzdravuje problémové vztahy, archanděl Chamuel pomáhá při citových problémech ve vztazích, rovněž se závislostmi a manipulací ve vztahu, učí nás bezpodmínečné lásce, porozumění i toleranci i mít sám sebe rád. Archanděl Uriel urovnává vztahy a pomáhá při problémech s majetkem, penězi, materiálním zajištěním, při konfliktech s lidmi.

 • duševní (i fyzické) odpoutání od přílišné vazby na rodičích - v případě, že jsme pod velkým vlivem svých rodičů (ať je nám to příjemné či nepříjemné), kteří nám vědomě či podvědomě zasahují do života, snaží se nás ovlivňovat, měnit a řídit náš život, i když je už člověk dospělý, doporučuji se fyzicky i duševně osamostatnit = najít si vlastní bydlení a nastavit s rodiči určité mantinely či pravidla vzájemného respektování soukromí, názorů i způsobu života. Zůstat s nimi v určitém kontaktu - osobním i telefonickém, věnovat jim svůj čas i pozornost, ale vše v rozumné míře. Pozor na fixaci na jednoho z rodičů - viz Oidipovský či Elektřin komplex, která pak může negativně ovlivňovat veškeré vztahy člověka, zejména ty partnerské - nutno tyto věci zpracovat! Př.: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí (prosím pane Ježíši, Marie Magdaléno, Matko Marie, mistře Saint Germain, mistře Lao´c, archanděli Michaeli, Gabrieli, Rafaeli, Urieli, Chamueli, Jophieli či Zadkieli..., který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii) o mé odpoutání od přílišné vazby na mých rodičích (na mém otci/matce) na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, ve všem co je, pokud je to pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Děkuji."

 • emocionální a duševní odpoutání od bývalých partnerů, na kterých můžeme být stále podvědomě vázáni, i když si myslíme, že máme své vztahy vyřešené a ukončené a třeba se už nestýkáme. Když nejsme zcela fyzicky a duševně (citově) odpoutáni od svých bývalých partnerů a nemáme v sobě zpracovány věci z předchozích vztahů, může nám to bránit v navázání nového kvalitního vztahu, či nový vztah nemusí dobře fungovat a dlouho vydržet (můžeme přitahovat stále stejný typ partnera a podobné problémy a témata k řešení). Proto je důležité mít na všech rovinách zpracovanou a uzavřenou minulost, abychom byli připraveni na příchod nového partnera, s nímž můžeme mít hezký a harmonický vztah. Specifickým případem je naše závislost na partnerovi či závislost partnera na nás anebo nás partner psychicky ovládá a manipuluje s námi a my se chceme od partnera zcela odpoutat. V rámci odpoutání se doporučuji provést i odpuštění (viz níže), poděkování za vše a poslání láskyplné energie bývalému partnerovi či partnerům s myšlenkou, že jim dáváme svobodu a volnost a přejeme jim to nejlepší, ať jsou šťastní. Př.: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí (prosím pane Ježíši, Marie Magdaléno, Matko Marie, mistře Saint Germain, mistře Lao´c, archanděli Michaeli, Gabrieli, Rafaeli, Urieli, Chamueli, Jophieli či Zadkieli..., který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii) o mé úplné odpoutání od mého bývalého partnera/partnerky XY (ode všech mých bývalých partnerů/partnerek), a to ve všech mých tělech, na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, ve všem co je, pokud je to pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Děkuji." V myšlenkách či nahlas pak hovoříme k partnerce či partnerovi, kterého si v duchu představíme: "Právě tady a teď Ti odpouštím XY vše, čím jsi mi vědomě či nevědomě ublížil v tomto životě i životech minulých, sám/a prosím o odpuštění, pokud jsem i Tobě něčím vědomě či nevědomě ublížil/a, děkuji Ti za vše, co jsme spolu prožili a co jsme si předali, dávám Ti svobodu a volnost a přeji Ti vše dobré, lásku a štěstí."

 • prosba o odpuštění u lidí, kterým jsme ublížili, odpuštění druhým lidem, kteří nám něčím ublížili, odpuštění sobě - v tomto životě i všech našich minulých životech, které si neseme v sobě (vše máme uložené ve svém podvědomí, takže si na spoustu věcí nemusíme pamatovat, uvědomovat si to, ale na naší podvědomé úrovni je vše živé a může nás to negativně ovlivňovat, aniž o tom víme). Jelikož místo, čas ani vzdálenost nehraje roli, poněvadž se vše prolíná, a tedy lze energeticky pracovat na dálku i mimo čas a prostor (i do minulosti a budoucnosti), můžeme poprosit o odpuštění i u bytosti, která je na opačném konci světa či přímo už v jiném, posmrtném světě a cítíme v sobě, že jsme jí nějak ublížili, že spolu máme něco nedořešené či máme jen nepříjemný pocit na duši ve vztahu k ní, např.: "Prosím Bože o odpuštění, jestliže jsem porušil/a vesmírné zákony. ..... Prosím Tebe XY (např. Jane Nováku, maminko Petro Veselá/tatínku../synu../dcero.. atd.) o odpuštění všeho, čím jsem Ti jakýmkoliv způsobem vědomě či nevědomě ublížil/a v tomto životě a mých minulých životech, a to na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech. I já Ti odpouštím vše, čím jsi mi vědomě či nevědomě ublížil/a v tomto životě a mých minulých životech, a to na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech a posílám Ti svou čistou lásku na harmonizaci našeho vztahu..... Odpouštím i sám/a sobě vše, čím jsem ublížil/a sobě i Tobě v tomto životě a mých minulých životech, a to na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech". 

 • samostatné odpuštění sobě - odpuštění sobě je  velice důležité - odpustit si vše, čím jsme ublížili sobě či druhým v tomto životě a všech minulých životech, obviňovali se za něco, co jsme udělali či neudělali, jak se zachovali apod... Odpuštění sobě má svůj význam i tehdy, jestliže zrovna zpracováváme své osobní, niterné záležitosti (např. sebelásku, sebeúctu a sebepřijetí apod.). Prosba může znít následovně: "Prosím Bože o odpuštění, jestliže jsem porušil/a vesmírné zákony. .....Právě tady a teď si odpouštím vše, čím jsem sobě či druhým vědomě či nevědomě ublížil/a, ať už svými myšlenkami, emocemi, slovy či svým chováním a jednáním v tomto životě a životech minulých, a to na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech. Miluji sebe a přijímám sebe takovou/takového jaká/ý jsem."

 • Pokud v sobě cítíme, že bychom měli řešit TÉMA ODPUŠTĚNÍ druhým -  opravdu doporučuji provést všechny tři formy odpuštění tj. odpustit sobě, druhým i v duchu požádat o odpuštění u druhých, pokud jsme jim nějak ublížili. Kdo má v sobě dostatek síly, může provést odpuštění konkrétnímu člověku i z očí do očí anebo v rámci rodinných konstelací, anebo v meditaci i skrze techniku  Chrám duše  (více o odpuštění viz Léčivá síla odpuštění). S odpuštěním nám může pomoci i nanebevzatý mistr Ježíš, velký učitel a léčitel, který učil lidi lásce, porozumění i odpuštění, jen se v duchu spojit s Ježíšem a poprosit ho o pomoc i vedení v rámci aktu odpuštění, např. v meditaci: "Prosím pane Ježíši, volám Tě na pomoc, pomoz mi odpustit mé matce/otci/bratru/sestře/partnerovi/partnerce/kamarádce...XY vše, čím mi ublížil/a v tomto životě i životech minulých. I já prosím o odpuštění všeho, čím jsem jí/mu ublížil/a v tomto životě i životech minulých a odpouštím i sám/sama sobě. Pane Ježíši, veď mě prosím při aktu odpuštění - nechť Tvá láskyplná energie vyléčí a zahojí všechny rány, pročistí a zharmonizuje můj vztah s ...XY. Děkuji." Pokud bychom se chtěli přímo fyzicky omluvit dotyčné osobě, které jsme ublížili, může znít naše prosba např. takto: "Prosím pane Ježíši, pomoz mi omluvit se a požádat o odpuštění mou matku/otce/bratra/sestru/partnera/partnerku/kamarádku...XY, ať mi odpustí vše, čím jsem jí/mu ublížil/a v tomto životě i životech minulých. Prosím pane Ježíši, veď mě, dej mi sílu a odvahu učinit potřebné kroky k harmonizaci našeho vztahu, ať volím ta správná slova, jednám tím správným způsobem, v ten správný okamžik a na správném místě. Děkuji."

 • prosbu o Boží milost pro sebe či druhé lidi - každý může dostat Boží milost pouze v rámci toho, co je dovoleno vyšší mocí - Bohem i samotnou duší dotyčného člověka (určitý díl "utrpení" si musí člověk odžít, nelze zcela vše nepříjemné či bolestivé "smazat", protože to slouží pro získání zkušenosti duše). Může však dojít k částečnému či úplnému rozpuštění anebo zmírnění určitého našeho problému (tématu) nesoucího v sobě naši negativní karmickou zátěž z našich minulých životů a vedoucího v různé formě i míře k utrpení v našem současném životě. Nás či naše blízké může postihnout nějaká nemoc, úraz či nějaké postižení nebo můžeme zažívat trpké chvíle v partnerském vztahu, mít konflikty s dětmi, s rodiči či s kolegy v zaměstnání, ale můžeme mít i vnitřní problémy sami se sebou - v jakýchkoliv problémech, obzvláště v těch závažných, můžeme poprosit o Boží pomoc, o Boží milost, a to jak pro sebe, tak i pro druhé. V rámci aktu Boží milosti se hluboce a pokorně odevzdáváme Bohu (s velkou vnitřní touhou po milosrdenství) a necháváme plně na něm, jak veliké břemeno sejme z našich či cizích beder a do jaké míry nás či druhé osvobodí od negativní zátěže. Jedná se o velice silný, důvěrný až intimní emocionální zážitek hlubokého propojení s Bohem a zažití jeho přítomnosti - všeobjímající Lásky, Jednoty a světla, které nás zcela pohlcuje a přináší hluboké naplnění i osvobození od utrpení. Po tomto aktu můžeme v sobě pociťovat více klidu, lásky a harmonie a můžeme se začít dívat na život i lidi trošku jiným pohledem než doposud. Př.: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí o Tvou Milost pro mě, o sejmutí mé zátěže, bolesti a utrpení (o mé vyléčení či pomoc s vyřešením mých problémů týkajících se...). Děkuji." Když prosíme o Boží milost pro druhého člověka, v myšlenkách i srdcem se napojíme na dotyčnou osobu, a pak poprosíme Boha o milost pro dotyčnou osobu. Př.: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí o Tvou Milost pro XY (pro mé dítě/matku/otce atd), o sejmutí jeho/její zátěže, bolesti a utrpení, pokud je to v zájmu nejvyššího dobra.. Nechť Boží milost je pro jeho/její dobro a blaho, pro jeho/její rozvoj a růst po všech stránkách a současně je i v souladu s jeho/její duší. Děkuji." Můžeme být i konkrétnější - např.: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí o pomoc, o Tvou Milost pro XY (pro mé dítě/matku/otce atd), prosím o jeho/její vyléčení (o poklidné vyřešení všech problémů týkajících se..), pokud je to pro nejvyšší dobro dotyčné bytosti a všech zúčastněných. Děkuji."

 • zrušení všech příkazů a zákazů, které dal člověk sobě či druhým vědomě či nevědomě v tomto životě či minulých životech a negativně ho ovlivňují a blokují - člověk si např. mohl zakázat být šťastný a prožívat lásku, protože si myslel, že si to nezaslouží, sám sebe tím za něco trestal, mohl se za něco obviňovat nebo druhým lidem - nejčastěji svým nejbližším, mohl něco striktně zakazovat, přikazovat, co je výrazně blokovalo ve vývoji a mohla se tím vytvořit vzájemná silná a nezdravá vazba blokující obě dvě strany... Doporučuji se nejprve spojit s Bohem (Stvořitelem), a poté provést zrušení všech příkazů a zákazů. Př.: "Prosím Bože Tebe nejvyšší Lásku a Vědomí o spojení s Tebou a zrušení všech příkazů a zákazů, které jsem dal(a) sobě či druhým v tomto životě a všech mých minulých životech, a které mne či druhé lidi blokují v rozvoji, harmonii, lásce, svobodě a štěstí, a to na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, ve všem, co je, pokud je to pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. Děkuji."

 • zrušení veškeré kletby (= negativní přání se silným emocionálním nábojem, obzvláště když jsou vyřknutá - přinášejí smůlu a neštěstí do života), která mohla být některými lidmi na člověka uvalena v tomto životě či jeho minulých životech + prosbu o zrušení kletby, které se mohl člověk sám vědomě či nevědomě dopustit na druhých v tomto životě či minulých životech. Př.: "Prosím Bože Tebe nejvyšší Lásku a Vědomí o spojení s Tebou a zrušení veškeré kletby, která byla na mě v tomto životě či minulých životech uvalena, a to na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, ve všem, co je, pokud je to v zájmu nejvyššího dobra. Sám/a ruším veškerou kletbu, kterou jsem vědomě či nevědomě uvalil/a na někoho v tomto životě či minulých životech, a to na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, ve všem, co je, pokud je to v zájmu nejvyššího dobra. Prosím o odpuštění, pokud jsem někomu ublížil/a, o harmonizaci energií a vztahů a naplnění všech bytostí spojených s kletbou Božím světlem a láskou dle toho,co potřebují a co je pro jejich dobro. Děkuji."

 • posilování našich vlastností, schopností a slabin  v meditaci můžeme posilovat a rozvíjet své vlastnosti a schopnosti a lze při tom využit i pozitivních afirmací (myšlenkových formulek) - viz Pozitivní afirmace. S pomocí vyšších duchovních bytostí (např. archanděla Jophiela či Zadkiela nebo mistra Saint Germaina) můžeme v meditaci rozvíjet i svou intuici, své jasnozření i jasnocit, můžeme rovněž posilovat svou paměť a schopnost se učit a koncentrovat. I studenti, kterým nejde nějaký předmět, např. matematika, fyzika, chemie nebo čeština mohou požádat tyto bytosti o pomoc, např.: "Prosím archanděli Jophieli (Zadkieli), který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii (či prosím mistře Saint Germain) o spojení s Tebou. Prosím Tě o odblokování mé mysli a pomoc s rozvojem patřičných schopností a dovedností potřebných pro ....(např. matematiku), pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji". U vyučovacích předmětů, ale také u jakékoliv pracovní (duševní) činnosti, která člověku moc nejde a vyžaduje zapojení logických a rozumových schopností i učení se různých pouček, definic a schémat - je vhodné požádat dotyčnou duchovní bytost i o odblokování a posílení levé mozkové hemisféry, např.: "Prosím archanděli Jophieli (Zadkieli), který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii (či prosím mistře Saint Germain), o spojení s Tebou. Prosím Tě o odblokování, čištění a léčení mojí levé mozkové hemisféry. Prosím Tě dále o její harmonizaci, posílení a pozitivní rozvoj, a to v souladu s mojí pravou mozkovou hemisférou, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji" . Pokud má někdo problémy s představivostí a tvořivostí (např. neumí malovat, špatně se mu cokoliv představuje ve tvarech, barvách, v prostoru apod.), může mít problémy s projevením svých emocí, může být potlačena intuitivní, ženská, citová stránka, je vhodné odblokovat a posílit pravou mozkovou hemisféru, která má tyto věci na starosti. Lze rovněž požádat některou z výše uvedených bytostí o pomoc, např.: "Prosím archanděli Jophieli (Zadkieli), který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii (či prosím mistře Saint Germain) o spojení s Tebou. Prosím Tě o odblokování, čištění a léčení mojí pravé mozkové hemisféry. Prosím Tě dále o její harmonizaci, posílení a pozitivní rozvoj (rozvoj mé představivosti a tvořivosti, mé intuitivní a emocionální stránky apod.), a to v souladu s mojí levou mozkovou hemisférou, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji".                                                    K tomu všemu je třeba dodat, že s čímkoliv máme nějaký problém a máme i negativní vztah k dané činnosti, předmětu (např. matematice) či člověku (i sami k sobě či ke druhým, v případě školy to může být i učitel daného předmětu, v případě práce to může být náš nadřízený apod.), tak abychom se posunuli dále v našem rozvoji, je důležité k daným věcem či lidem nejprve změnit svůj postoj, tj. např. z nesnášenlivosti a odporu či strachu z něčeho nebo někoho na pozitivní či alespoň neutrální postoj bez jakékoliv emocionální zaujatosti (učitele ani šéfa nemusíme hned milovat, ale postačí když ho budeme brát takého, jaký je, i s jeho chybami a nedostatky, a nebudeme k němu vysílat nějaké negativní emoce ani se k němu nepatřičně chovat, ať je učitel či šéf jakýkoliv a chová se k nám jakkoliv. Napomoci může i to, když si začneme všímat i pozitivních stránek daného člověka, jaký je či co umí - a každý člověk má i svá pozitiva). Když totiž změníme svůj postoj k člověku či činnosti, začneme pak i lépe s druhou stranou vycházet a mnohdy se nám začne i v dané věci více dařit. Změnou svého postoje se totiž sami do určité míry odblokováváme a podporujeme harmoničtější energie v sobě i ve vztahu k okolí

 • doplnění chybějící energie (psychické či fyzické či obojí) - při únavě, vyčerpání, deficitu energie - většinou během několika minut pocítíme příliv nové energie, pokud jsme jí otevřeni a vyšleme prosbu. Př.: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí (prosím Gaio, pane Ježíši, Marie Magdaléno, Matko Marie, mistře Saint Germain, mistře Lao´c, andělé, archanděli.. apod.) o dodání (doplnění) mé energie - psychické i fyzické, jakou potřebuji, a to ve všech mých tělech, na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, ve všem, co je, pokud je to pro mé nejvyšší dobro.. Děkuji".                       navrácení naší energie:  můžeme také požádat duchovní svět o navrácení naší energie, kterou jsme "někde zanechali" či nám ji bez našeho vědomí (a našeho souhlasu) někdo (lidé či jiné, neviditelné bytosti) "vzal", např.: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí o navrácení mé vlastní energie, kterou jsem nevědomě zanechal/a na různých místech, prostorech a časech, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Prosím rovněž o navrácení mé síly a energie, která mi náleží, a to od lidských či jiných bytostí, které mi ji bez mého vědomí a souhlasu odebraly, pokud je to pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. Děkuji."

 • odevzdání přebytku naší energie - pokud v sobě cítíme velké množství energie - můžeme být neskutečně vitální, nabití energií, plni síly, že bychom mohli skály lámat, anebo máme v sobě tolik energie, kterou však nemáme zcela pod kontrolou a může na nás působit rušivě, může nám přinášet velké niterné napětí a náboj - doporučuji s láskou odevzdat přebytek energie Matce Zemi Gaie k jejímu posílení, ochraně a podpoře či jej poslat jako pozitivní energii svým blízkým či všem bytostem, které zrovna v tu chvíli potřebují energii, a to dle vůle Boží. Anebo třetí možnost - přeposlat si onu část energie, kterou máme v sobě navíc, do svého pomyslného energetického zásobníku (akumulátoru), ze kterého můžeme čerpat, až nám zase energie bude chybět. Stačí pak jen pomyslet :-). Pomyslný energetický zásobník může vypadat dle představ každého - někdo si ho představí jako uzavřenou krabici, někdo jako bublinu a někdo třeba jako klasický akumulátor el. energie. "Umístit" si ho můžeme rovněž tam, kde je nám libo a kde to nejlépe cítíme (někdo si ho může představit, jak se nadnáší v oblasti za našimi zády, někdo nad hlavou či vedle sebe jak s námi putuje jako náš neviditelný dobíjecí kamarád :-) Přičemž není potřeba stále udržovat myšlenku na svůj energetický zásobník, že ho tam kdesi máme a je s námi přítomen, ono tomu tak bude, aniž na to budeme myslet. Př. "Právě tady a teď odevzdávám přebytek své energie prozářené láskou Matce Zemi Gaie na její ochranu, podporu a pomoc". Nebo: "Právě tady a teď posílám přebytek své energie naplněné láskou své rodině (svému otci/matce/dětem apod.) či všem bytostem, které to právě potřebují, pokud je to pro nejvyšší dobro všech zúčastněných." Nebo "Právě tady a teď odevzdávám přebytek své energie prozářené láskou do svého energetického zásobníku".

 • harmonizace celé naší bytosti = představuje vyrovnání, sladění našich energií, veškerých niterných procesů, stimulaci správného fungování všech orgánů a soustav, harmonizaci všech buněk a úrovní, propojení těla, duše a mysli, propojení fyzického těla s našimi jemněhmotnými těly (éterické tělo, mentální, emocionální, karmické, duševní, duchovní tělo..) Př.: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí (prosím Gaio, pane Ježíši, Marie Magdaléno, Matko Marie, mistře Saint Germain, mistře Lao´c, andělé, archanděli Michaeli, Rafaeli, Gabrieli, Urieli, Zadkieli, Jophieli či Chamueli..., který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii) o harmonizaci celé mé bytosti ve všech mých tělech, na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, ve všem, co je, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji." 

 • naplňování láskou - harmonizaci naší bytosti i naplnění láskou doporučuji provádět v každé meditaci, i po jakémkoliv čištění, odpouštění a léčení, čímž se všechny energie a probíhající procesy v nás sladí a zharmonizují, a také se naplníme pozitivními, láskyplnými vibracemi, tedy silnou, vysokovibrační energií, která nás posílí v každodenním životě a pomůže nám i v dobách nepříznivých. Př.: "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí (prosím Gaio, pane Ježíši, Marie Magdaléno, Matko Marie, mistře Saint Germain, mistře Lao´c, andělé, archanděli Michaeli, Rafaeli, Gabrieli, Urieli, Chamueli, Jophieli či Zadkieli..., který ctíš a naplňuješ prapůvodní Božský řád, Boží lásku a harmonii) o naplnění celé mé bytosti čistou Láskou a energií, kterou potřebuji, a to ve všech mých tělech, na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, ve všem co je, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji."

 • stabilizace a uzemnění naší bytosti - je velice důležité, aby byl člověk v běžném životě dobře uzemněný, ať už medituje či nemedituje, pokud medituje - tak je nejlepší provádět stabilizaci a uzemnění na začátku meditace a především na závěr meditace, více viz Uzemnění a uzemňující techniky. Př. "Prosím Bože Tebe - nejvyšší Lásku a Vědomí (prosím Gaio, Marie Magdaléno, Matko Marie, mistře Saint Germain, mistře Lao´c...) o stabilizaci a uzemnění celé mé bytosti, všech mých těl, ve všech časech, prostorech a místech, ve všem co je, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji."

 • projevení úcty, lásky a vděčnosti vyšším duchovním bytostem - vyšší duchovní bytosti nám nezištně pomáhají a podporují nás, předávají nám svoji energii, čistí nás, léčí a harmonizují, ochraňují nás a pomáhají nám s našimi problémy i s naším rozvojem a za to vše, co pro nás dělají, by si zasloužily mnohem větší pozornost z naší strany, projevit jim úctu a vděčnost, poděkovat jim za jejich péči a pomoc, a to nejen slůvkem "děkuji", ale třeba i jednou za čas jim předat svou láskyplnou energii či jim zprostředkovat Boží lásku a milost, za kterou budou nesmírně rádi, obzvláště ty duchovní bytosti, s nimiž pracujeme a jsme v kontaktu (ať už s Matkou Zemí Gaiou, Ježíšem, archandělem Michaelem, Rafaelem či jinými bytostmi, i Bohu můžeme předat svoji lásku s poděkováním za vše atd.). Př.: "Z celého srdce děkuji Tobě Bože (Gaio / pane Ježíši / Marie Magdaléno / Matko Marie / Mistře Lao-c´ / Mistře Saint Germain / andělé / můj strážný anděli / archanděli Michaeli, Rafaeli, Gabrieli, Urieli, Zadkieli, Jophieli či Chamueli za vše, co jsi pro mne udělal/a, za velikou péči, lásku, podporu, ochranu, přízeň a pomoc, za Tvé krásné energie a za to, že vůbec jsi a posílám Ti jako projev vděčnosti a úcty svoji čistou lásku." A necháme proudit ze srdeční čakry uprostřed naší hrudi láskyplné energie dotyčné bytosti. Můžeme i zprostředkovat dotyčné bytosti Boží lásku a milost dle vůle Boží, např.: "Z celého srdce děkuji Tobě milá Gaio / pane Ježíši / Marie Magdaléno / Matko Marie / Mistře Lao-c´ / Mistře Saint Germain / andělé / můj strážný anděli / archanděli Michaeli, Rafaeli, Gabrieli, Urieli, Zadkieli, Jophieli či Chamueli za vše, co jsi pro mne udělal/a, za velikou péči, lásku, podporu, ochranu, přízeň a pomoc, za Tvé krásné energie a za to, že vůbec jsi. Prosím Bože Tebe nejvyšší Lásku a Vědomí, o naplnění Gaiy / pana Ježíše / Marie Magdalény / Matky Marie / Mistra Lao-c´ / Mistra Saint Germain / andělů / mého strážného anděla / archanděla Michaela, Rafaela, Gabriela, Uriela, Zadkiela, Jophiela či Chamuela Boží láskou a vším, co potřebuje, a udělení mu/jí Boží milosti v takovém rozsahu, jak je dovoleno vyšší vůlí. Děkuji".

Vše aktivujeme pouze naší prosbou - myšlenkou vycházející však z hloubi naší duše, našeho srdce. Bez upřímné vnitřní touhy a otevřeného srdce nemusí mít naše prosba (modlitba) takovou sílu a účinek. Je třeba si v duchu přesně formulovat naše přání, které může zahrnovat jeden či více požadavků podle toho, co chceme všechno zpracovávat (lze na tom pracovat i postupně, neřešit všechno naráz v jedné meditaci), např.: "Prosím Bože Tebe nejvyšší Lásku a Vědomí o očištění celé mé bytosti od negativní a cizí energie i od cizích bytostí, o harmonizaci a naplnění celé mé bytosti čistou Láskou, a to ve všech mých tělech, na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, ve všem, co je, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Nechť proudí do mě energie takové síly a v takovém množství a intenzitě, jakou jsem schopen/na přijmout a zpracovat a jakou potřebuji. Děkuji." Ale formulace mohou znít i jinak, jinými slovy a s jiným obsahem - záleží, co nám nejvíce vyhovuje, co je nám přirozené a taky co žádáme, ale pro co největší účinek je dobré svoji prosbu co nejvíce specifikovat - tedy přesně konkretizovat koho žádáme a o co přesně ho žádáme.. Zkoncentrujeme se na to, co chceme, v duchu vyslovíme svoji prosbu (pro začátek si můžeme vše napsat a přečíst to), a pak ji pustíme z mysli - předáme své přání "do rukou Božích" (technicky řečeno odešleme svůj požadavek, aby mohl být druhou stranou přijat a zpracován-realizován, tak jako ve všedním životě).

S čistou a prázdnou myslí pak udržujeme uvolněný meditační stav, plynule dýcháme a necháváme se vést svou intuicí.. Můžeme vnímat klid uvnitř sebe, můžeme cítit jak do nás vstupují pozitivní energie, jak nás naplňují, uvolňují a rozšiřují naše vědomí (někdo může cítit v určité oblasti teplo, někdo "šimrání" na hlavě či brnění v dlaních či chodidlech apod..) Mohou při tom přicházet různé obrazy, vize, které pouze nezaujatě sledujeme.. Pokud nepřicházejí, tak vůbec nevadí, nejsou podmínkou ani samozřejmostí, u každého člověka je to zcela jiné. V rámci čištění mohou vyplavat na povrch z našeho podvědomí i různé nepříjemné, negativní věci, emoce či zážitky, je nutné se s nimi neidentifikovat, pouze je registrovat a nechat je jít pryč. Je to součástí naší očisty, která se nastartuje a bude pokračovat i v našem běžném životě na všech rovinách (psychické, fyzické, u někoho i ve snech), budou probíhat vnitřní i vnější změny.. Jak už bylo výše řečeno, je dobré nechat v sobě  proběhnout v meditaci všechny aktuálně probíhající procesy až do konce, tedy i proces čištění, harmonizace a naplnění láskyplnou energií a na závěr se opět uzemnit. Nakonec se aspoň 5 x z hluboka nadechneme a vydechneme, otevřeme oči a ještě chvíli setrváme ve své pozici - začneme si více uvědomovat své tělo a jeho jednotlivé části (nohy, ruce, hlavu, záda, břicho atd..), čímž se pomalu navrátíme do přítomné fyzické reality.

Vlastní čištění, léčení, harmonizace, naplňování pozitivními a láskyplnými energiemi a uzemňování celé naší bytosti jsou stěžejními prvky práce na sobě, ať už ji realizujeme skrze různé techniky anebo s pomocí vyšších duchovních bytostí.

PRÁCE SE SVOU DUŠÍ, SE SVÝM VYŠŠÍM JÁ či SE SVÝM DUCHEM

Kromě vyšších duchovních bytostí se můžeme spojit také se svou Duší (je nám nejblíže, sídlí v oblasti našeho srdce), se svým Vyšším já (náš věrný průvodce a učitel) či se svým Duchem (zastřešuje naši bytost na všech rovinách) a pracovat s jejich energií, tzn. se čistit, léčit, rozpouštět v sobě různé bloky a strachy, prosvětlovat se, harmonizovat, naplňovat láskou atd. Můžeme je také poprosit o jejich vedení, ochranu a pomoc, a to při jakékoliv příležitosti.

Doporučuji začít pracovat nejprve s energií své Duše či Vyššího já, a teprve až po určité době praxe se začít spojovat a pracovat s energií svého Ducha. Energie našeho Ducha jsou totiž velice silné, a proto je lepší, když začneme pracovat s energiemi postupně a pozvolna si zvykat na vyšší vibrace.

Spojení se svou Duší, se svým Vyšším já či se svým Duchem: nejlépe se provádí opět v meditaci, kdy jsme zklidněni a propojeni se svým nitrem a více sobě i nasloucháme, ale pokud potřebujeme, můžeme se spojit s nimi i mimo meditaci - ta má samozřejmě silnější účinek. Po energetickém očištění místnosti a zajištění své ochrany se pohodlně usadíme, uvolníme se, zaměříme se na svůj nádech a výdech, a poté v duchu poprosíme svou Dušičku, své Vyšší já či svého Ducha (podle toho, s kým se chceme spojit) o spojení a jejich plné projevení (abychom i povnímali a pocítili jejich energii a sílu) např.: "Prosím Tebe má Dušičko (mé Vyšší já či můj Duchu) o spojení s Tebou, prosím projev se a rozzáři se v celé své kráse, síle a hloubce, ať pocítím Tvoji energii, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji". Můžeme pak dále pokračovat v čištění, např.: "Prosím má Dušičko (mé Vyšší já či můj Duchu) očisti mne svou energií od veškeré negace, harmonizuj a naplň všechna má těla svojí nádhernou energií, a to na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji". Nebo můžeme požádat i o léčení: "Prosím má Dušičko (mé Vyšší já či můj Duchu) o léčení, harmonizaci a naplnění mého fyzického těla a všech mých jemněhmotných těl (celé mé bytosti) Tvojí láskyplnou energií, a to na všech úrovních, ve všech časech, prostorech a místech, pokud je to pro mé nejvyšší dobro. Děkuji." A necháme pak na sebe působit tuto energii, necháme jí prostoupit celé své tělo a naplnit každou buňku svého těla...

Naplňování naší Duše, našeho Vyššího já či našeho Ducha: abychom alespoň z části vyrovnali to, co nám dává naše Duše, naše Vyšší já či náš Duch aneb nelze jen využívat jejich energií a nevracet jim to zpátky (i když většina lidí je tak naučená, že jen bere, ale sami ze sebe nedávají), je dobré naplňovat svou Duši, své Vyšší já či svého Ducha tím, že jim budeme dávat svou lásku, budeme k nim přistupovat s úctou a vděčností za jejich dary i jejich péči, pomoc a vedení, které nám poskytují. V meditaci se můžeme s nimi spojit a nechat ze srdeční čakry uprostřed našeho hrudníku proudit láskyplnou energii s poděkováním, ať už své Duši, svému Vyššímu já či svému Duchu anebo všem současně, např.: "Děkuji Ti má Dušičko, mé Vyšší já, můj Duchu za to, že jste, za vaši lásku, péči, pomoc a podporu i mé vedení, mám vás rád/a a posílám vám svoji čistou lásku a vše, co potřebujete". Neskonalou vděčností se nám odmění Dušička, naše Vyšší já i náš Duch, pokud je naplníme Boží energií a Láskou - postup je takový, že se nejprve spojíme se svou Duší či se svým Vyšším já nebo svým Duchem (v tomto případě je lepší posílat energii každému zvlášť, možno i po sobě, ale ne současně), vyčkáme, až ucítíme její/jeho energii, a pak se spojíme s Bohem a poprosíme ho o naplnění naší Duše, našeho Vyššího já či našeho Ducha, např.:"Prosím má Dušičko (mé Vyšší já či můj Duchu) o spojení s Tebou. Chci Ti předat Boží energii a lásku, pokud budeš chtít. Současně Ti děkuji za to, že jsi, za Tvoji lásku, péči, pomoc a podporu." "Prosím Bože Tebe nejvyšší Lásku a Vědomí o spojení s Tebou. Prosím naplň mou Duši (mé Vyšší já či mého Ducha) Boží energií a čistou, všeobjímající Láskou a vším, co má Duše (mé Vyšší já či můj Duch) potřebuje. Děkuji". A necháme proudit energii tak dlouho, jak je třeba. Kdo je citlivější, může vnímat i reakce své Duše, svého Vyššího já či svého Ducha, jejich velikou radost, jak se rozzáří jako sluníčko, jejich vděčnost i dojetí, zejména u naší Duše. Tímto způsobem můžeme naplňovat svou Duši, své Vyšší já i svého Ducha, a to kdykoliv to uvnitř cítíme, v meditaci či mimo ni, ať už na začátku meditace či na konci, jednou či dvakrát týdně nebo klidně každý den...Nelze se v tomto řídit podle nějakých pravidel, záleží opravdu na našich pocitech i na našem vztahu ke své Duši, ke svému Vyššímu já i ke svému Duchu - dáváme tím najevo, jak je máme rádi a jak nám na nich záleží.

Co se týká práce se svou Duší, se svým Vyšším já i se svým Duchem, doporučuji se spojovat jak se svou Duší, tak i se svým Vyšším já či svým Duchem a pracovat s jejich energií, která je každá trochu jiná a nese v sobě jinou kvalitu, ale všechny tyto energie jsou nádherné, naplňující, vyživující a transformující, i když to se musí zažít a pocítit, nelze vše popsat slovy... Jednou z možností je zaměřit se v meditaci pouze na práci se svou Duší, v další meditaci zase jen na práci se svým Vyšším já, a pak na práci se svým Duchem, což je dobré zejména tehdy, jestliže začínáme pracovat s nimi a seznamujeme se s jejich energií. Po každé meditaci si můžeme zapsat do svého deníku své pocity a prožitky během ní, jak jsme vnímali energii své Duše, energii svého Vyššího já či energii svého Ducha (např. jak se energie v nás rozpíná, rozjasňuje, je jemná a hladivá anebo silně zářivá a koncentrovaná, projevuje se teplem u srdce nebo na hlavě, šimráním na hlavě apod.). Můžeme i cítit v nějaké části těla tlaky, které během meditace mohou odeznít - mohou to být naše bloky, které uvolňuje a rozpouští naše Duše, naše Vyšší já či náš Duch. U někoho se mohou objevit v mysli i různé obrazy, které pouze zaregistrujeme a necháme je odejít pryč. Může to být součástí naší očisty či terapie, kdy z nás odcházejí věci, které už pro nás nejsou žádoucí a prospěšné. Někdy však mohou být naše vnitřní obrazy pro nás jakýmsi symbolem a řečí naší Duše, našeho Vyšší já či našeho Ducha, kteří nám mohou prostřednictvím nich něco sdělovat, takže stojí za to věnovat určitou pozornost i tomu, co se nám ukazuje v našem nitru, ale příliš se do těch obrazů neponořovat, spíše být nezaujatým divákem. Ale určitě si i tyto věci do svého deníku zapisujme stejně jako i své pocity po meditaci, jak se po ní cítíme, např. můžeme v sobě pociťovat více radosti, volnosti a svobody, jakési uvolnění a zklidnění, projasnění či větší otevření svého nitra - jako bychom byli více sami sebou, můžeme si díky meditaci něco o sobě uvědomit, někam se posunout atd.

Díky svým poznámkám se také můžeme ke svým niterným věcem a prožitkům později vracet, takže může být pro nás práce se svou Duší, se svým Vyšším já či se svým Duchem v meditaci přínosná i z jiného úhlu pohledu, jako cenný nástroj sebepoznání a příležitost k dalšímu rozvoji. Čím více budeme navazovat spojení se svou Duší, se svým Vyšším já i se svým Duchem a pracovat s jejich energií, tím hlouběji budeme s nimi propojeni a budeme získávat i více zkušenosti. Můžeme se pak spojit se svou Duší, Vyšším já i Duchem přímo v jedné meditaci - nejprve se spojit se svou Duší, nechat působit její energii, pak se spojit se svým Vyšším já, nechat působit na nás jeho energii, potom se spojit se svým Duchem, a poté např. poprosit o propojení naší Duše s naším Vyšším já i s naším Duchem a s celou naší bytostí i s naším fyzickým tělem a všemi jemněhmotnými těly včetně naší mysli a vnímat ony silné, krásné energie naší celistvosti a Jednoty. A když se v takovémto krásném propojení ještě propojíme i s Matičkou Zemí Gaiou a naším Zdrojem, Stvořitelem - Bohem jakožto nejvyšší Láskou a Vědomím, tak budeme zažívat jedinečné pocity sounáležitosti a Jednoty se Vším, co Je, s celým Vesmírem a Stvořením...Jsou to úchvatné zážitky, které nám dávají pocítit, kým opravdu jsme ve své podstatě, že i v nás je ono Božství a všechny aspekty a kvality Života, že jsme propojeni se vším kolem nás - že jsme malou, i když důležitou částečkou celého Universa. Navíc když jsme propojeni se svou Duší, se svým Vyšším já i se svým Duchem a poprosíme je např. o společné čištění či léčení a naplnění naší bytosti láskyplnou energií na všech úrovních, tak se propojí jejich energie a i naše čištění či léčení bude mnohem silnější a komplexnější. Těch možností je opravdu mnoho, jak pracovat se svou Duší, Vyšším já i Duchem, jak jejich energie vzájemně propojovat a propojovat je třeba i s Boží energií, s energií Matky Země Gaiy či energií archandělů či jiných světelných bytostí.

Na svou Duši se můžeme obracet s jakýmikoliv problémy a tématy, obzvláště pokud se týkají našich vztahů (partnerských, rodinných, přátelských včetně vztahu k sobě samému), citových a emocionálních záležitostí. Můžeme ji poprosit o pomoc se zpracováním sebelásky či sebepřijetím, ať nám pomůže přijmout v sobě naše slabiny a nedostatky či naše negativní a stinné stránky, ať v nás rozpustí naše strachy a úzkosti a naplní nás láskou a důvěrou.. Můžeme ji také poprosit, ať v nás např. léčí veškerá duševní či citová zranění, která jsme utrpěli ve svém životě, ať v nás uvolní, příp. léčí a harmonizuje potlačené či zablokované ženství - narušený vztah k sobě jako ženě, pokud tam jsou nějaké problémy. I muži mohou svoji Duši poprosit, ať léčí a uvolní jejich zablokovanou ženskou energii - tedy jejich emocionální a citovou stránku, citlivost, vnímavost, porozumění, empatii, důvěru, trpělivost atd.. Ale i oslabený či zablokovaný mužský princip a mužské vlastnosti (např. rozhodnost, sílu, aktivitu, odvahu, nebojácnost, schopnost se prosadit a realizovat svůj potenciál, svá přání) nám naše Duše pomůže zpracovat, posílit a zharmonizovat. Těch témat je opravdu hodně, se kterými nám může naše Duše pomoci - mimo jiné také s odpuštěním druhým lidem, ale i sobě samému, s usmířením se s druhými lidmi a přijetím reality, takové, jaká je, s léčením i harmonizací vztahů s našimi blízkými. Naše Duše nám může pomoci s rozpouštěním naší negativní karmické zátěže z našich minulých životů. Dokáže transformovat v člověku veškerou negativní energii, nenávist a zlobu a přeměnit je v láskyplné vibrace plné pochopení a přijetí. Lidem, kteří se stále za něčím honí a žijí v trvalém napětí a neklidu, pomůže jejich Duše vnést hluboký klid a mír do jejich nitra, naučí je vážit si sebe sama i vychutnávat si život a jeho krás, pokud s ní budou v kontaktu a budou pracovat s její energií...

Naše Duše nás propojuje s naší podstatou a celistvostí, abychom vše vnímali jako součást celku, nikoliv odděleně, a přistupovali ke všemu s citem a vědomím určité sounáležitosti se vším kolem nás. Všichni jsme vzájemně propojeni a můžeme se jeden od druhého učit a obohacovat se, pomáhat si a být si podporou. Naše Duše nás učí bezpodmínečné lásce, porozumění, soucitu s druhými i vzájemné pomoci, učí nás jednat tak, jak to cítíme a považujeme za správné. Ona sama je Božským zázrakem a při tom neskonalou přirozeností, v níž se snoubí všeobjímající láska s moudrostí v nekonečném oceánu věčnosti. Jen žít v plném propojení se svou Duší, vnímat ji, naslouchat jí (tzn. naslouchat svým pocitům a důvěřovat jim), naplňovat její potřeby, naplňovat ji příjemnými a pozitivními věcmi a dát ji především prostor, aby se mohla sama projevit a realizovat - když je totiž šťastná, je neskutečně hravá, radostná a tvořivá, i když právě svoji hravost, spontánnost, radost a tvořivost v sobě mnohdy potlačujeme a svému štěstí se tak vzdalujeme... Naše Duše nese v sobě veškerou naši minulost a naše zkušenosti, vše, čím jsme si tady na Zemi ve svých životech prošli, je v ní uloženo a zaznamenáno, všechny naše myšlenky, emoce, pocity i naše jednání, naše šťastné okamžiky a radosti i naše trápení a bolesti. Je studnicí i kronikou našeho života, pomáhá nám získat potřebné poznání, rozvíjet se a růst po všech stránkách a být sami sebou ve své přirozenosti a čistotě (jak naslouchat své duši, se více dozvíte v mém zamyšlení Sami sobě učitelem).

Naše Vyšší já neboli Nadjá je částí naší bytosti, i když bychom ho našli spíše těsně nad naší hlavou. Jak už sám název napovídá, máme své vlastní Já - vědomí sebe sama, naše ego a naše Vyšší já (Nadjá) je nad ním, o několik úrovní výše. Je to náš duchovní průvodce a učitel, nezaujatý a nestranný pozorovatel, který nás učí být bdělý a duchaplný, být v přítomnosti tady a teď, mít jasnou a otevřenou mysl bez předsudků a dogmat schopnou širšího pohledu a vnímání souvislostí, učí nás používat svou intuici i zdravý úsudek, být klidný a trpělivý, umět naslouchat Životu a jeho znamením, chápat smysl a význam dění kolem nás (vztahů, situací, událostí). Vyšší já nám pomáhá nalézt odpovědi na otázky, proč se dějí různé věci, jakou mají příčinu a podstatu, kam nás to vše vede a směřuje, ale i co je naším úkolem, co si máme uvědomit, čemu se máme naučit, kam se posunout.. Naše Vyšší já nám pomáhá v "hledání" pravdy o sobě i o životě, pomáhá nám překonávat naše překážky i řešit naše problémy, podporuje nás ve správných rozhodnutích a učí nás moudře a zodpovědně jednat, ale je třeba být s ním v kontaktu a propojení a dát mu patřičný prostor, aby nás vedlo a ukazovalo nám tu správnou cestu...

Na své Vyšší já se můžeme obracet s různými problémy, v podstatě kdykoliv budeme ve svém životě tápat, např. i v pracovní oblasti - kterou cestou se máme dát, která cesta je pro nás ta správná a je pro naše dobro apod. Přičemž odpovědi či řešení dané věci nebo situace nám mohou přicházet někdy hned, jindy až s odstupem několika dnů, kdy dostaneme nějaké vnuknutí, něco nás nečekaně napadne, nebo nám přijde nějaká zpráva, můžeme někoho důležitého pro nás potkat apod., většinou to souvisí právě s tím, co v sobě řešíme a s čím jsme se obrátili i na své Vyšší já... Své Vyšší já můžeme požádat o pomoc i v jiných případech, např. když máme nějaký problém se sebou - třeba se sebeovládáním či sebekontrolou (buď přehnanou, kdy jsme příliš svázáni určitými pravidly, normami  a zásadami, anebo oslabenou - např. nás příliš ovládají naše emoce, pudy či instinkty nebo nám chybí patřičný odstup a nadhled nad věcí, jednáme příliš subjektivně a emotivně). Nebo naši mysl narušují  destruktivní či nutkavé myšlenky, musíme neustále na něco či někoho myslet, až nás to samotné obtěžuje - naše Vyšší já můžeme poprosit, ať očistí naši mysl od negativních a destruktivních energií a naplní ji světlem, láskou a klidem (je třeba praktikovat delší dobu, pokud chceme trvalý pozitivní výsledek). Nebo zažíváme v sobě chaos a zmatek, nevíme, co se s námi děje - naše Vyšší já nás může zklidnit a stabilizovat, pokud jej o to požádáme. Může nás také léčit, zejména je výborné pro léčení a harmonizování naší mysli, ale i celého těla. Může nám pomoci s odstraňováním chybných programů v naší mysli i našich bloků na všech rovinách včetně myšlenkové či emocionální roviny. Vyšší já nám pomůže i rozvinout naši intuici a naše dosud skryté schopnosti atd.