Očistné a transformační techniky

 

Očistné a transformační techniky používáme ke komplexní očistě a transformaci celé naší bytosti - jak našeho fyzického těla, tak především našich jemněhmotných těl (jako je mentální, emocionální tělo, karmické, duševní atd.), čistí se a proměňují tedy všechna naše těla, naše duše i mysl, a to na všech úrovních. Čistit se a transformovat ale můžeme také s pomocí vyšších duchovních bytostí viz Vnitřní práce na sobě1, takže je na každém, jaký způsob i jakou cestu si vybere.

Očistné i transformační techniky provádíme v meditaci, kdy jsme nejvíce naladěni na své nitro a propojeni sami se sebou. Před použitím technik na očištění své bytosti doporučuji zapálit svíčku či vonnou tyčinku, které působí rovněž očistně, a provést OČIŠTĚNÍ PROSTORU MÍSTNOSTI, v níž se nacházíme (viz níže technika světelného sloupu - očištění prostoru). Místnost je vhodné očistit i po práci na sobě, během které se z nás uvolňují různé negativní energie, jež mohou zůstat v prostoru.

1. Fialový plamen

- technika fialového plamene má velkou sílu, neboť propojuje kvality ohně se spirituálním fialovým paprskem (fialová je vysoce duchovní a transformační barvou). Vychází z pradávných znalostí o živlu ohně, který svou spalující energií přeměňuje vše nefunkční a zastaralé v nové, životem nabité. Oheň přináší světlo a život, i když dokáže i ničit, pokud nejsou jeho energie pod kontrolou. Ve spojení s fialovým paprskem v nás rozpouští naše niterné bloky a transformuje podvědomé vzorce našeho myšlení, očisťuje nás od negativní energie a osvobozuje od karmické zátěže. Postup u této techniky probíhá tak, že si buď ve stoje s rozkročenýma nohama na šíři ramen anebo v sedě na židli představíme, jak jsme uprostřed pomyslného kruhu (o průměru cca 1 m) a začíná se v něm pod námi rozhořívat fialový oheň. Tento oheň se pomalu zvětšuje, proniká skrze naše chodidla do našich nohou a dále do našeho těla. Představujeme si, jak fialový plamen hoří v nás i kolem nás (v celém kruhu). Doporučuji postupovat opravdu trpělivě krok za krokem, nejprve nechat hořet plamen v našich chodidlech, po určité době se plamen zvětší – prostoupí do našich lýtek, zase ho necháme hořet nějakou dobu, pak se dostane do stehen, podbřišku atd... Plamen nás očisťuje zevnitř i zvenku, a to na všech úrovních... Jakmile dosáhne naší výšky, tzn. že budeme celí pohlceni tímto plamenem, necháme ho opět hořet po určitou dobu (dle své intuice), a pak si představíme, jak se zase plamen zmenšuje a postupuje směrem dolů k našim nohám, až zcela zmizí opět v zemi.

Jinou verzí práce s fialovým plamenem je ta, že si představíme fialový plamen před sebou, jak hoří, a je veliký jako my a my do něj vstoupíme a necháme ho na sebe působit. Opět vnímáme jeho teplo a silný očistný vliv. Poté z plamene vystoupíme. Představíme si, jak se plamen zmenšuje, až ho zcela pohltí matička země.

V rámci techniky fialového plamene můžeme na začátku použít afirmaci, kterou se vyvolává tento plamen: Já jsem bytost fialového plamene, já jsem čistota, kterou Bůh žádá“ (vhodné opakovat za sebou 3 x). Jedná se o dost silnou formulku od Mistra Saint Germaina, kterou se aktivuje naše očista a transformace, při které začne pronikat do každé buňky našeho těla světelná energie..

 

2. Fialový vír (levotočivý - proti směru hodinových ručiček, energie proudi ze středu spirály směrem ven)

- používá se také k našemu energetickému čištění. Vhodná pozice pro práci je opět buď ve stoje s rozkročenýma nohama na šíři ramen, anebo v sedě na židli se zavřenýma očima. Nejprve si představíme vír nad sebou, jak se točí proti směru hodinových ručiček. Je nabitý krásnou energií, které jsme plně otevřeni. Představujeme si, jak vír pomalu vstupuje skrze naši hlavu do našeho těla, naše tělo i přesahuje. Postupně nás celý vír obsáhne, je o něco větší jak my. Jsme uvnitř točivého víru, zcela klidní a uvolnění. Představujeme si, jak nás vír čistí, od hlavy počínaje, přes tělo, nohy a chodidla konče. Necháme ho působit tak dlouho, jak to cítíme - dle naší intuice. Nakonec si představíme, jak vír pomalu stoupá od nohou nahoru a skrze naši hlavu zase vychází ven. S sebou si odnáší veškerou naši negativní energii i energii cizích lidí, která na nás ulpěla.. Stoupá stále výš a výš jako balón, až ho zcela pohltí modré nebe..

Jinou verzí techniky fialového víru je ta, že si představíme tento vír před sebou, my do něj vstoupíme a budeme jen vnímat, jak nás celé očisťuje. Jakmile budeme cítit, že je očista u konce, tak z víru zase vystoupíme. Vír se zvedne a odletí nahoru do nebeských výšin.

Doporučená afirmace, kterou lze použít na začátku či v průběhu práce, je: „Čistím se na všech úrovních od veškeré negativní a cizí energie, která se transformuje ve světlo a lásku. Láska mě zcela naplňuje.“

 

3. Energetická sprcha či vodopád

- podobně jako nás fyzické sprchování příjemně osvěží a očistí od negativní energie, můžeme si dopřát i sprchu energetickou, a to v podstatě kdykoliv a kdekoliv. Můžeme si dokonce představit, že stojíme pod vodopády a z vrchu na nás tryská křišťálově čistá voda, můžeme cítit, jako by nám voda opravdu stékala po hlavě, tváři a celém těle a smývala z nás všechny negace a zátěž, kterou si s sebou neseme. Účinek této techniky ještě zesílí, když si kapky vody představíme v barvě bílé, stříbrné, zlaté či blankytně modré. Pro hlubší, niterné očištění si představíme, jak nás barevné kapky nejen zvenku omývají, ale jak do nás i pronikají a čistí naše tělo zevnitř.

Doporučená afirmace: Právě tady a teď smývám ze sebe všechny negace, očisťuji se a naplňuji novou energií“ (formulku lze použít i při fyzickém sprchování).

 

4. Světelný sloup

- je další možnou očistnou metodou, která nás současně naplní pozitivní energií. Stačí si představit, jak do nás proudí seshora světelná energie, prochází celým naším tělem i skrze chodidla a pokračuje dále pod námi. Nevidíme konce ani začátku, i když samotná energie pochází ze Zdroje, odkud vše pochází. Stojí to za to si užít celý průběh očisty i nabití energií. Můžeme se pak cítit jako znovuzrození, naplněni krásnými vibracemi.

U této techniky doporučuji být trochu ohleduplný k okolí, pokud bydlíme např. v paneláku a nad námi či pod námi bydlí lidé nebo bydlíme v patrovém rodinném domě a nad námi či pod námi bydlí naši blízcí - očistné energie světelného sloupu by totiž mohly čistit i vše nad námi a pod námi, aniž by o tom okolí vědělo či s tím souhlasilo (a neměli bychom zasahovat do života lidí a jejich soukromí bez jejich vědomí a souhlasu). Proto je vhodné ještě na začátku požádat o ochranu všech lidí a prostor nad námi i pod námi, případně kolem nás před světelnou očistnou energií, neboť oni se nemusejí chtít čistit na rozdíl od nás.

Doporučené afirmace: Čistím se a naplňuji světelnou energií takové síly, v takovém rozsahu a intenzitě, jakou jsem schopen přijmout a zpracovat, jakou potřebuji a jaká je pro mé nejvyšší dobro.“ Nebo: "S očistným světlem do mě vstupuje i čistá láska, která naplňuje každou buňku mého těla, moji duši i mysl.“ V případě, že bydlí nad námi či pod námi nějací lidé, vyslovíme nejprve prosbu: "Prosím o ochranu všech lidských bytostí a prostor nade mnou a pode mnou před světelnou energií. Děkuji."

 

Techniku světelného sloupu můžeme použít i na OČIŠTĚNÍ PROSTORU, ať už celého domu, bytu či jen konkrétní místnosti (v níž chceme např. meditovat). Máme dvě možnosti, záleží, která nám nejlépe vyhovuje. Můžeme si buď představit zmenšený model našeho domu či bytu či místnosti a s ním ve své představě pracovat, anebo rozšíříme své vědomí na úroveň velikosti domu, bytu či místnosti, v níž se nacházíme (plně je v mysli obsáhneme na šířku, výšku i délku bez ohledu na rozměry - pracujeme pouze s představou), a pak si představíme světelný sloup - jak prochází seshora dolů bílá očistná energie, a to celým prostorem místnosti či domu nebo bytu (případně jejich zmenšeným modelem). Světelnou energii necháme proudit tak dlouho, jak je třeba, až uvnitř sebe cítíme, že je prostor očištěný. I v tomto případě poprosíme nejprve o ochranu všech lidí a prostor nad námi či pod námi, pokud bydlíme např. v paneláku, abychom nečinili něco bez vědomí a souhlasu ostatních lidí.

Doporučená afirmace: "Nechť proudí světelná energie do této místnosti (tohoto domu či bytu), v níž se nacházím, a očišťuje veškerý prostor od negativní a cizí energie i od negativních bytostí na všech úrovních, a to tak dlouho, jak je třeba. Děkuji."

5. Zlatý pentagram - viz Ochranné techniky - další využití pentagramu

6. Očištění skrze kameny

- lze pracovat s jakýmkoliv kamenem, např. s křišťálem, růženínem či jinými kameny a krystaly (o průměru min. 2 cm a více). V podstatě každý kámen či krystal má v sobě očistné schopnosti (nejvíce asi onen křišťál). Více informací, jak pracovat s kameny, najdete v samostatném oddílu Práce s kameny.