Uzemnění a uzemňující techniky

 

Být dobře uzemněn je v současné době pro člověka nezbytností. Dává nám to potřebnou stabilitu, sílu, vnitřní pevnost a odolnost vůči stresovým vlivům. V případě, že zažíváme ve svém životě chaos, zmatky a napětí, jsme nevyrovnaní, v disharmonii a neklidu, mohou nás ovládat i nějaké úzkosti a strachy, vlastním uzemněním a zklidněním se do nás opět vnese harmonický řád, obnoví se propojení s matičkou Zemí, která nás vyživuje, stabilizuje a posiluje naše bytí ve fyzické realitě. Když provádíme uzemnění v meditaci, sami se hlouběji propojujeme se svým Já - vědomím sebe sama a se svojí podstatou. Velice nás to zklidňuje, uvolňuje a naplňuje zemskou energií, že se cítíme dobře na duši i ve svém těle - jsme více v jednotě se sebou.

"Stát nohama pevně na zemi" je důležité i proto, abychom si uchovali zdravý rozum a dokázali se dívat na věci i řešit různé situace a problémy s nadhledem a jasnou hlavou, uměli lépe vyhodnocovat možná rizika či předvídat následky svého chování a jednání a stejně tak i u druhých lidí.

Uzemnění nám tedy pomáhá být nejen dobře v realitě, v přítomném okamžiku tady a teď, ale také být ve svém středu sebe sama a mít nad sebou kontrolu. Avšak nestačí jen uzemnit své tělo, je třeba mít i dobře uzemněnou svou mysl, abychom v myšlenkách neunikali příliš do své minulosti či budoucnosti nebo do fantazie a svého vysněného světa. Mnohdy nám ani nedochází, jak často cestujeme svým vědomím v čase i prostoru, jak myslíme na různé situace, které se udály a přemýšlíme o nich i o lidech, jak vzpomínáme na místa, kde jsme byli, a se vším se tak energeticky vzájemně propojujeme a odevzdáváme dané situaci, člověku či místu část své energie, anebo si ji od nich sami bereme. Samotné čtení knížek, ale i koukání na televizi či do počítače může mít na nás pozitivní i negativní vliv. Při čtení se většinou propojujeme s tím, co čteme, s obsahem knihy a do jisté míry i s jejím autorem - záleží tedy i na tom, o čem kniha je a v jakém duchu je psaná a je dobré si knihy pečlivě vybírat (a je z čeho - např. z duchovní oblasti, naučné literatury, povídky, romány nebo z historické literatury, v níž však může být více negativní energie). Při čtení můžeme úžasně zrelaxovat a zapomenout na své starosti, ale současně jsme i ovlivňováni obsahem knihy, informacemi, myšlenkami či pocity, které do nich autor (potažmo překladatel textu) vložil a přenášíme se tak svým vědomím "do jeho světa" a reality, kterou on vytvořil či zprostředkoval. Při sledování televize či brouzdání na internetu, hraní PC her apod. se zase vizuálně propojujeme s programem (např. obsahem filmu), internetovými stránkami či náplní PC her, můžeme se vžívat do situací a hlavních postav a prožívat s nimi jejich emoce a stavy, že v tu chvíli rovněž žijeme životem někoho jiného, může nás to odvádět od přítomné fyzické reality i od sebe sama.

Tím samozřejmě neříkám, že bychom se měli zříci těchto aktivit a opustit je, spíše chci upozornit na to, abychom uchovávali ve všem onu zdravou míru a rovnováhu a nic nepřeháněli. A při jakékoliv činnosti abychom vždy zůstávali i v kontaktu se svým nitrem a tělem a uvědomovali si i při čtení knížky či sledování filmu sebe sama. Neboť v opačném případě, kdy se do něčeho zcela pohroužíme a necháme se něčím natolik ovlivnit a pohltit, že ztrácíme spojení se sebou, čímž se oslabuje i spojení s naším duchem, který je propojen s naším vědomím a plní i roli našeho ochránce, tak tím méně jsme i chráněni vůči vnějším vlivům a různým neviditelným bytostem kolem nás. Snáze pak přicházíme o vnitřní harmonii a rovnováhu i potřebnou sílu a stabilitu. Nevyplácí se být často "duchem mimo" - a týká se to i "chvilkových úletů" a zasnění, která však v souhrnu zaberou většinu dne. Není dobré často vzpomínat na to, co bylo, a ulpívat na tom svými myšlenkami a emocemi. Není dobré často a intenzivně myslet na druhé lidi (a energeticky se tak s nimi propojovat, což oni vycítí a nemusí to být pro ně vždy příjemné). Neprospívá ani trávení veškerého svého volného času u televize či počítače anebo žití více než v přítomnosti ve své budoucnosti a ve svých představách, jaké to asi bude či jaké by to bylo kdyby... V takových případech, obzvláště pokud to přeháníme, je naše vědomí (potažmo náš duch) více mimo naše tělo, než by mělo být, nemá nad ním takovou kontrolu ani ochranu a jsme i vystaveni většímu riziku různé vnější manipulace i skrytých útoků od různých bytostí v tomto světě.

Lidé mají většinou sklony unikat do svého virtuálního světa, pokud nejsou spokojeni ve fyzické realitě a mají nějaké nenaplněné potřeby. Mohou se nechat snadno vtáhnout do různých závislostí či se vyhýbat řešení svých problémů, čímž si zbytečně zakládají na ještě větší problémy.. Je chybou si myslet, že nás se to vůbec netýká. Ale záleží na každém, jestli bude chtít na sobě pracovat...

Níže uvádím pár technik, které nám mohou pomoci k našemu uzemnění. Tyto techniky můžeme použít, kdykoliv cítíme, že je to třeba a nemusí to být jen v meditaci. Další z možností je požádat o své uzemnění samotnou bytost Matku Zemi Gaiu, na které žijeme a jsme její součástí, anebo některou z jiných, duchovně vyspělých bytostí, např. z nanebevzatých mistrů, kteří nám rádi pomohou s našimi problémy i naším rozvojem.

Uzemňující techniky

1. Červený paprsek vycházející z kořenové čakry do jádra Země

v sedě či ve stoje se zaměříme myšlenkami na základní kořenovou čakru = energetické centrum v oblasti kostrče, které si můžeme představit jako rotující disk či energetický vír. Tato kořenová čakra má na starosti mimo jiné i naše správné uzemnění a vztahuje se k fyzickému a materiálnímu světu, k našim základním, existenciálním potřebám, instinktům a pudům i samotné vůli k životu. Tato čakra je spojována s červenou barvou, a proto také budeme pracovat s červeným paprskem. Nejprve poprosíme duši Země o spojení s ní a možnost propojit se s jádrem planety Země z důvodu našeho uzemnění. Pokud cítíme příjemný pocit u srdce, je to znamení, že jsme se s její duší propojili a můžeme pokračovat v práci. Z naší kořenové čakry (z naší kostrče) vyšleme kolmo dolů červený paprsek přímo do jádra naší Země. Pracujeme pouze v naší mysli, s naší představou. Vnímáme, jak se tento paprsek spojil s rudým jádrem naší planety, s níž jsme plně propojeni a vyživováni, podobně jako je dítě v lůně matky s ní propojeno pupeční šňůrou a naplňováno vším, co potřebuje k životu. Uvědomujeme si toto propojení a vnímáme své pocity. Na závěr poděkujeme duši Země za možnost se s ní spojit a uzemnit se.

2. Červená šňůra vedoucí z našich chodidel do jádra Země

při této technice je vhodné stát s mírně rozkročenýma nohama či sedět na židli a mít svá chodidla na zemi (na podlaze). Myšlenkami se na ně zaměříme, poprosíme opět duši Země o spojení s ní a s jádrem planety Země z důvodu našeho uzemnění a stabilizace. Jakmile budeme mít příjemný pocit u srdce, představíme si, jak z každého našeho chodidla vede dolů červená šňůra přímo k jádru naší Země, s nímž se propojuje. Cítíme, jak k nám proudí skrze chodidla od matičky Země vyživující energie (poznáme i podle mravenčení v chodidlech). Pouto k Zemi je silné a pevné, avšak umožňuje nám se libovolně pohybovat, kam chceme, v ničem nás neomezuje. Nezapomene duši Země poděkovat za její energii i uzemnění.

3. Hnědé kořeny vycházející z našich chodidel do země

– rovněž je vhodné stát či sedět na židli a chodidly se dotýkat země (podlahy). Poprosíme duši Země, zda se s ní můžeme spojit a uzemnit se. Poté si představíme, jak se naše chodidla zanořují do země (do půdy), a to po kotníky, kolem kterých je jen čerstvá hlína. Nebo si můžeme rovnou představit, jak do dvou jamek v zemi vedle sebe vkládáme své nohy a zahrabeme je po kotníky hlínou, podobně jako když sázíme nějaké sazenice či stromy na zahrádce. Vnímáme, jak chodidla začínají nasávat zemskou energii. V další fázi si představíme, jak z našich chodidel zahrabaných v zemi vedou do hlubin země mohutné hnědé kořeny, které se rozvětvují a ukotvují nás ve fyzické realitě, tak jako strom udržují jeho kořeny a dávají mu potřebnou stabilitu, oporu a ochranu. Na rozdíl od stromů se ale my budeme moci pohybovat, i když budeme dobře zakořeněni. V každém našem kroku tedy bude současně aktivní energie jang - pohyb kupředu i pasivní energie jin - tedy energie klidu a stability představující ono propojení s matičkou Zemí, které za vše poděkujeme.

4. Zvýšená koncentrace na naše chodidla a jejich dotyk se zemí

- znamená, že si budeme plně uvědomovat spojení se zemí skrze naše chodidla, ať už sedíme, stojíme či kráčíme - při chůzi si uvědomujeme každý svůj krok včetně toho, jak našlapujeme (pata - špička). V teplejších dnech je výborná chůze na boso po čerstvé trávě - nejen že uzemňuje, ale také působí blahodárně na organismus.

5. Udržování bdělé mysli + žít v přítomnosti tady a teď

- plně si uvědomujeme své momentální myšlenky, emoce, chování i jednání, soustředíme se na přítomnou fyzickou realitu a probíhající činnost, kterou právě tady a teď děláme, na každý úkon - ať už vaříme, uklízíme, sportujeme, čteme si či se bavíme s druhými lidmi, na vše se koncentrujeme a plně vnímáme, co a jak děláme.

6. Hluboké vědomé dýchání

- správným dýcháním můžeme hodně ovlivnit svůj psychický i fyzický stav i to, jak se budeme cítit a zda budeme dobře ve fyzické realitě. Inspiraci můžeme nalézt v jógových dechových technikách, přičemž základem je plný vědomý dech využívající plně kapacitu našich plic. Jedná se o zapojení dýchání břišního (bráničního), hrudního (dolní žeberní) i podklíčkového (horní žeberní), a to v klidném, zpomaleném režimu. Hluboké dýchání do břicha vedené přes bránici je navíc účinné při jakémkoliv stresu, neboť to člověka velice zklidňuje a stabilizuje.

7. Nošení uzemňujících kamenů, mentální práce s kameny 

- z kamenů pomáhají uzemnit především hematit, záhněda, hnědý turmalín, kouřový křemen, kámen Boji, aragonit, sokolí oko a kameny červené  barvy (červený jaspis, achát, karneol aj.). Uzemňující kamínek můžeme nosit jako přívěšek na krku, jako náramek či v kapse - bude nás uzemňovat a udržovat v realitě. Jak pracovat s kameny, jak je čistit i nabíjet, se dozvíte v samostatném oddílu Práce s kameny.

8. Objímání silných a zdravých stromů

- např. lípy, vrby, javoru či kaštanu, dubu, buku či jiného stromu, který nás přitahuje. V podstatě obejmutím jakéhokoliv druhu stromu se silně propojujeme s energií přírody a skrze ní se můžeme očisťovat, harmonizovat, posilovat či uzemňovat. Stačí jen strom obejmout a s ním v lásce splynout a samozřejmě poprosit jeho ducha o energii a naše uzemnění. Rád nám předá vše, co potřebujeme, pokud ho o to poprosíme, a na závěr mu poděkujeme.

9. Fyzický kontakt se svým tělem, masáž hlavy, těla, rukou či chodidel

láskyplný fyzický kontakt se svým tělem je pro naše tělo přímo balzámem, může zahrnovat naše doteky a hlazení či masírování svého těla, hlavy, rukou či chodidel. Velice příjemná může být pro nás i masáž od partnera či partnerky anebo přímo od zkušené masérky (doporučuji zvolit takovou, která i pracuje s energiemi, např. reiki, nebo dělá jógu či se jinak duchovně rozvíjí). Při masáži těla se propojujeme se svým fyzickým tělem, kdy dochází k hlubší relaxaci a uvolnění bloků v těle, které brání plynulému toku energie. Obnovuje se tak i přirozené napojení na zemské energie. Masáží našich rukou a chodidel včetně prstů, nártu i oblasti kotníku se stimulují reflexní zóny pro jednotlivé orgány a aktivuje se energetické centrum uprostřed dlaní i našich chodidel. Skrze energetické centrum na našich chodidlech jsme také propojeni s Matkou Zemí, která nás ukotvuje a stabilizuje.

10. Fyzická práce a sport, cvičení

- mnohdy si ani neuvědomujeme, že právě fyzická práce (a obzvláště práce na zahradě - s hlínou, se dřevem..) či sport a různá cvičení včetně harmonizačních cvičení jako je jóga, Tai-či apod. nás mohou také dobře uzemňovat a udržovat v realitě, pokud se jim pravidelně a soustředěně věnujeme.

11. Uzemňující barvy

- do jisté míry nám může pomoci s uzemněním i správný výběr barev co se týká našeho oblečení. Jak už bylo výše uvedeno v techníkách, červená a hnědá barva v čistém a jasném vyzařování včetně různých odstínů červené a hnědé nás mohou dobře ukotvovat ve fyzické realitě, takže nošením oblečení v těchto barvách a ještě lépe i z přírodních materiálů, např. z bavlny, budeme více propojeni se zemí. Červená nám navíc bude dodávat i energii, sílu a odvahu učinit potřebné kroky a rozhodnutí v našem životě nemluvě o tom, že nás bude i příjemně prohřívat, obzvláště v chladných, zimních dnech (je to aktivní, jangová barva).

 

Všeobecně lze tedy říci, že lidé, kteří nejsou dobře uzemněni, by měli věnovat zvýšenou pozornost svému fyzickému tělu a jeho potřebám, které mohou opomíjet. Je moc důležité být si vědom svého těla a mít ho rád takové, jaké je, tj. mít rád sám sebe, a to i se svými nedostatky. Pokud je i v našem těle (nejen v duši) láska a harmonie, pokud se v něm cítíme dobře, jsme s ním plně propojeni, nasloucháme mu, co nám sděluje, pečujeme o něho a uspokojujeme jeho potřeby (včetně plnohodnotné zdravé stravy a dostatečného pohybu), tak jsme i přirozeně napojeni na vyživující a stabilizující energii Matky Země, která nás naplňuje svou bezpodmínečnou láskou i potřebným klidem a mírem a nezištně nám dává vše, co potřebujeme k životu.