O lásce

Člověk a květina? Potřeba něhy a lítostivý pocit pomíjivosti krásy.

(Renč)

Láska je krásná květina, ale člověk musí mít odvahu ji na kraji propasti utrhnout.

(Stendhal)

Láska k bližnímu začíná u sebe sama.

(Nestroy)

Láska nehledá příčiny, nehledá ovoce kromě sebe. Je svým vlastním plodem, je svým potěšením. Miluji, protože miluji. Miluji, protože smím milovat.

(Svatý Bernard)

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nepočítá křivdy. Láska vše vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

(z prvního listu apoštola Pavla Korinťanům)

Šiřte lásku všude, kam jdete: nejdřív u vás doma. Věnujte lásku svým dětem, své ženě nebo muži, sousedům od vedle.. Nikdy nedopusťte, aby od vás nějaký člověk neodešel lepší a šťastnější. Buďte živým projevem Boží laskavosti, laskavosti ve tváři, v očích, úsměvu, v srdečném pozdravu.

(Matka Tereza)

Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.

(M. Gándhí)

Láska člověka obohacuje, činí ho lepším.

(V. Hálek)

Láska pozvedá nízké, nenávistí se i vysoké hroutí.

(Cató).

Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě.

(Buddha)

Láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.

(1 List Janův 4,18)

Strach staví zdi, láska staví mosty.

(Anonym)

Láska k bližnímu znamená spolupráci.

(Antoine de Saint Exupéry)

Bůh dává člověku projít jakýmsi vnitřním očistcem jeho vlastní smyslové a duchovní povahy, aby ho dovedl ke spojení se sebou. Nejsme stavěni před obyčejný soud, ale před moc samotné Lásky.

(Papež Jan Pavel II.)

Láska utopí ve svých hlubinách mnohé zlo, které chtělo bujet.

(Buddha)

Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání.

(Píseň písní 8,7)

Láska je něco, co můžeš po sobě zanechat, když zemřeš. Tak je mocná.

(z pořadu "Vesmírná píseň" v Galerii ke světlu)

Láska je smysl našeho života a jeho jediný cíl.

(Benjamin Disraeli)

Skutečnost, že nás někdo miluje, nás málo uspokojuje. To, co nás činí vskutku šťastnými je, že my můžeme někoho milovat.

(Paul Claudel)

Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem: láska znamená milovat.

(Erich Fromm)

Chceš-li být milován - miluj.

(Seneca)

To, co milujeme, nás neukolébává, ale burcuje.

(Breton)

To, co vychází ze srdce, nebývá nikdy směšné.

(Largo Caballero)

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl lásku, jsem jako znějící kov a cimbál zvučící.

(1 Kor 13)

Stačí docela malý kousek naděje, aby se zrodila láska.

(Stendhal)

Velká láska se rodí z poznání osoby nebo věci, kterou milujeme. Neznáš-li ji, nemůžeš ji milovat - leda chudě.

(Leonardo da Vinci)

Potkáš četné dvojice, jak se vedou za ruce, neboť spojit se rukama je snadné. Méně potkáš takových, kteří jsou spojeni srdcem. Jen málokteří jsou si oddaní dušemi.

(Michel Quoist)

Každá veselá láska je smutná, neboť láska je jako celý svět: je sice hořká, ale sladce chutná.

(Jaroslav Seifert)

Milovat znamená bojovat s tisíci překážkami v sobě samém i kolem sebe.

(Jaean Anouilh)

Lidská srdce jsou jako ty vzácné stromy, jež nevydají svého léčivého balzámu dříve, dokud je láska neporaní.

(Jean Antoine de Baif)

Láska nespočívá v tom, že milujeme, co je krásné, ale co je blízké.

(Jean Antoine de Baif)

Pro lásku není důležité, aby se k sobě lidé hodili, ale aby spolu byli šťastni.

(Bardotová)

Každý jsme anděl s jedním křídlem... Abychom vzlétli, musíme se obejmout.

(Luciano de Crescenzo)

Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč, když už jsou slova zbytečná.

(Ingrid Bergmannová)

Milujeme ty, kteří nás odmítají a odmítáme ty, kteří nás milují.

(Seneca)

Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.

(Romain Rolland)

Láska je štěstí, které si vzájemně dáváme.

(Antoine de Saint Exupéry)

Je možné milovat a přitom nebýt šťastný; je možné být šťastný a nemilovat.
Ale milovat a být přitom šťastný, to by byl zázrak.

(Honoré de Balzac)

Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.

(Voltaire)

Láska smí být jedinou vášní, jež nemusí být při hledání pravdy odkládána.

(Rudolf Steiner)

Vášeň je tím silnější, čím je tišší.

(J. W. Goethe)

City se projevují o to méně, čím jsou hlubší.

(Honoré de Balzac)

Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život... Ale poté trvá celý život, než na tu osobu zapomene.

(Honoré de Balzac)

Muži žijí zapomínáním, ženy vzpomínkami.

(Thomas Stearns)

Žena miluje na muži spíše to, co není, než co je.

(Asturias)

Ženy jsou k tomu, abychom je milovali a ne abychom je chápali.

(Oscar Wilde)

Získat ženu je rozhodně snazší, než se jí zbavit.

(Moliere)

Muž chce být ženinou první láskou, žena jeho poslední.

(Oscar Wilde)

Láska je prales, do kterého když někdo jednou vstoupí, je okouzlen a nenajde cestu zpět.

(Jaroslav Vrchlický)

Láska dává všechno, ale jen milencům. Po svatbě potřebují více, ne klenbu nebes a koberec louky.

(Honoré de Balzac)

Znovu milovat znamená, že se srdce vysmívá rozumu.

(Theodore de Banville)

Láska žádá všechno a úplně právem.

(Ludwig van Beethoven)

Láska sestává ze tří čtvrtin ze zvědavosti.

(Casanova)

Kdo nemá peněz, je chudý. Kdo nemá přátel, je chudý. Kdo ale nemá srdce, je nejchudší na světě.

(Fjodor Michajlovič Dostojevkij)

Stupínky lásky: 1. Setkat se pouze. 2.Tváří v tvář si být. 3. Srdce slyšet znít. 4. Přiznat se k chvění. 5. V náhlém políbení obejmout se dlouze. 6. Jednu touhu mít. 7. Jedním snem se zpít. 8. Bez konce se slít. 9. Nerozlučně žít. 10. Spolu k hrobu jít.

(Konstantin Dmitrijevič Balmont)