O lidech a o životě

Člověk není člověkem, miluje-li jenom sebe.

(Francois de Salignac de La Mothe Fenelon)

Cenu má pouze život, který žijeme pro druhé.

(Einstein)

Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije.

(Lucius Anneus Seneca)

Člověk je zrozen ke vzájemné pomoci.

(Lucius Anneus Seneca)

Největším potěšením, největší radostí v životě je cítit se potřebný a blízký lidem.

(Maxim Gorkij)

Lidé, kteří sdílejí s druhými své myšlenky a pocity, jsou spokojení, i když se jejich plány nezdaří, protože vědí, že je jejich blízcí podporují.

(David Niven)

Je málo lidí, kteří jsou přívětivými a uklidňujícími partnery pro své přátele, neboť jen málo lidí umí zcela zapomenout na sebe a vyslechnout toho druhého.

(Michel Quiost)

Neodsuzuj žádného člověka a neměj žádnou věc za nemožnou, neboť neexistuje člověk, který by neměl svou budoucnost, a neexistuje věc, jejíž hodina by nepřišla.

(Thákur)

Není těžké dělat věci nové, ale dobré.

(Rolland)

V rose malých věcí najde srdce své ráno a osvěží se.

(Chalíl Džibrán)

Z kamenů, které jsou kladeny do cesty, se dá leccos hezkého postavit.

(Goethe)

Každá překážka umožní urazit další kus cesty.

(Camus)

Na cestách se nám pročisti hlava.

(H. Ch. Andersen)

Když se věci dají špatnou cestou, jdi jinudy.

(Anonym)

Nic není nesnadné, aby se to pátráním nedalo zjistit.

(Terentius)

Bouře zpevňují kořeny stromů.

(McDonald)

Kámen lze hodit do vzduchu, a přece mu křídla nenarostou.

(Hebbel)

Andělé umějí létat, protože je nic netíží.

(Chesterton)

Člověku se nepřihodí nic, co by nebyl schopen unést.

(Masseus Aurelius Antonius)

Břemeno lehko se nese tomu, kdo nese ho rád.

(Ovidius)

Život ti oplácí to, co do něj vkládáš.

(Mernanová)

Život zpočátku rozdává, možná až marnotratně, ale pak si začíná brát.

(Radoslav Brzobohatý)

Člověk je takový, jaké jsou jeho skutky.

(Moravia)

Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svůj obraz.

(Goethe)

Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka - a hle, trám ve tvém vlastním oku!

(z Matoušova evangelia)

Chyby každého člověka ukazují, kam patří.

(Konfucius)

Všechny chyby, které člověk má, jsou prominutelnější než prostředky, které používá k jejich zakrytí.

(La Rochefoucauld)

Chyby dělají člověka sympatickým.

(Goethe)

I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenosme ji s sebou do stáří.

(Goethe)

Chyby jsou naše zkušenosti na cestě růstu. Jedinou skutečnou chybou je ta, ze které se nepoučíme.

(John Powell)

Největší chyba, kterou v životě můžeme udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.

(Elbert Hubbard)

Žít znamená žít takovým způsobem, aby se člověk nebál ani smrti ani ničeho jiného.

(Sv. Terezie z Avily)

Když o sobě pochybujete, nemůžete ze sebe vydat to nejlepší. Když v sebe nevěříte vy, kdo jiný ve vás má věřit?

(Michael Jackson)

V celé lidské historii platí zvláštní zákon, že lidé mají neustále snahu podceňovat své okolí, podceňovat své štěstí, podceňovat sebe.

(Gilbert Keith Chesterton)

Člověk získává sílu tím, že poznává své slabosti.

(Honoré de Balzac)

Silní jsou ti, kteří jsou střízliví, rozvážní a ovládají se.

(Fontane)

Lidem nechybí síla, ale vůle.

(Hugo)

Kdo chlubí se svým původem, vychloubá se vlastně cizím peřím.

(Seneca)

Liška mění srst, nikoliv zvyky.

(Suetonius)

Žádný had nemá jedu jako jazyk člověčí.

(Machar)

Kdo neunese meč, seká jazykem.

(Ezop)

Je mnohem lehčí kritizovat, než mít pravdu.

(Benjamin Disraeli)

Slova kritiky náv vždy vzruší, ale důležité je, aby nás změnila.

(Konfucius)

Jsou pomluvy, před kterými i nevinní ztratí odvahu.

(Napoleon Bonaparte)

Pokud vysvětluješ pomluvu, děláš ji ještě horší.

(Publilius Syrus)

Lidé častěji lichotí, než chválí.

(Jean Paul)

Když rodiče chválí tebe, podvědomě chválí sebe.

(Seneca)

Kdo potřebuje ke lži pohnutku, není rozený lhář.

(Luc de Clopiers Vauvenargues)

Království lhářství není tam, kde se lže, ale tam, kde se lhaní akceptuje.

(Karel Čapek)

Bolest nutí lhát i lidi zcela nevinné.

(Publilius Syrus)

Naše závist trvá vždy déle, než štěstí těch, jimž závidíme.

(Francois Duc de la Rochefoucauld)

Hněv se nepřekoná hněvem, ale láskou.

(Buddha)

Hlavním pocitem každé zlosti je lítost nad sebou samým.

(Goethe)

Není ukrutnějšího zvířete, než člověka bez soucitu.

(Kotzebue)

Žijeme v nebezpečném věku: Člověk ovládl přírodu dříve, než se naučil ovládat sebe.

(Albert Schweitzer)

Člověk často z nešikovnosti a mnohdy ze špatně užité dobré vůle hmotu kazí.

(Josef Čapek)

Touha dobýt vesmír je nesmyslná - vesmír je přece v každém z nás.

(Theodor Fontane)

Cílem moci je moc.

(George Orwell)

Více než mocných, obávej se lokajů.

(Cesbron)

Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe.

(Lao´c)

Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.

(Buddha)

Dlouhý styk se zlem stejně jako s dobrem vede k tomu, že v něm člověk najde zalíbení.

(Seneca)

Kdo stále jen stojí oběma nohama pevně na zemi, nikdy nepřekročí svůj stín.

(Guido Hildebrandt)

Kdo nikdy nemění názory, miluje sebe víc než pravdu.

(Joseph Joubert)

Často je třeba větší odvahy k tomu svůj názor změnit, než za ním pevně stát.

(Christian Friedrich Hebbel)

Ty proti mně kamenem, já po tobě chlebem.

(Petr Chelčický)

Neztrácejte víru v lidstvo. Pomyslete na stamiliony lidí, kteří vám nikdy neprovedli žádný hanebný kousek.

(Elberd Hubbard)

Jaké štěstí je rozdílnost lidí! Jen díky ní totiž vidí čtyři oči více než dvě…

(Ron Fischer)

Když malí posuzují velké, soudí je podle sebe.

(Prišvin)

Bajka vypráví o tobě, jen jméno je změněno.

(Horatius)

Všechno, co říkáš, říkáš o sobě - zejména když mluvíš o jiných.

(Paul Valéry)

Přestaň hovořit, jak zpozoruješ, že se začínáš rozčilovat. Ty nebo ten, s nimž hovoříš. Nevyřčené slovo – zlaté.

(Lev Nikolajevič Tolstoj)

Pravá výřečnost říká jen to, co patří k věci, nic víc.

(Christian Friedrich Hebbel)

Rychlý soud má vratký krok.

(Sofoklesí)

Když jsi na pochybách, mluv pravdu.

(MarkTwain)

Nikdy se nikoho neptej, co ví, ale co dovede.

(Tille)

Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte.

(Karolína Světlá)

Lidé rádi uvěří tomu, čemu uvěřit chtějí.

(Gaius Julius Caesar)

Činnost přináší vždy víc než chytrost.

(Quintus Flaccus Horatius)

Nebe nikdy nepomáhá těm, kteří sami nechtějí jednat.

(Sofokles)

Neuspějí pouze ti, kteří se o nic nepokusí.

(Ilka Chaslová)

I ty nejskvělejší talenty se ničí zahálkou.

(Michel de Montaigne)

Skutečně žít znamená rázně konat.

(Seneca)

Žádná práce není tak snadná, aby ti nemohla připadat obtížná, budeš-li ji dělat nerad.

(Terentius)

Práce je to, co nikdo nechce dělat.

(T. G. Masaryk)

Odpočinek je koření práce.

(Plutarchos)

Důvody, proč starosti zabíjejí lidi více než práce, spočívá v tom, že se lidé více starají, než pracují.

(Robert Frost)

Měli bychom daleko víc klidu, kdybychom se nezaměstnávali tím, co říkají a dělají ostatní.

(Tomáš Kempenský)

Než se nuditi - to raději konat dobré skutky.

(Stendhal)

Ten, kdo udělal dobrý skutek, má mlčet. Mluvit má ten, v jehož prospěch byl udělán.

(Seneca)

Neuznávám jiné vznešenosti, mimo lidskou dobrotu.

(Beethoven)

Charakter člověka se odhaluje při řeči.

(Menandros)

Charakter nevězí v rozumu, ale v srdci.

(F. H. Jocobi)

Charakter je absolutní jednota vnitřního přincipu života jako takového.

(Immanuel Kant)

Charakter, to je osud člověka.

(Herakleitos)

Není bezpečné ani čestné jednat v rozporu s vlastním svědomím.

(Martin Luther)

Ctnostmi nazýváme věci, které jsme neudělali z lenosti, zbabělosti nebo z hlouposti.

(Henry Miller)

Být dobrý znamená být v harmonii sám se sebou.

(Oscar Wilde)

Lepší je nepřítelem dobrého.

(Bosco)

Časem je možné si zvyknout i na ten nejhorší charakter, obzvlášť když je vlastní.

(Elbert Hubbard)

Znát někoho dobře, to znamená znát sebe, a to je vrchol dokonalosti.

(Shakespeare)

Poznej sebe sama! tak zněl nápis nad branou antického světa. Nad vchodem nového světa bude stát: Buď sám sebou!

(Oscar Wilde)

Buď sám sebou a dopřej stejné právo druhým.

(Voltaire)

Musíme být velmi smělí, abychom se odvážili být sebou samými.

(Eugene Delacroix)

Být tím, kým jsme a stát se tím, kým jsme schopni se stát, je jediným cílem života.

(Robert Louis Stevenson)

Lidé jsou tak svobodní, jak chtějí.

(J. Baldwin)

Za všech okolností si zachovej vnitřní svobodu.

(Aristippos)

Zítra nebudeme ani jakými jsme byli, ani jakými jsme.

(Publius Ovidius Naso)

Nejprve nutno změnit sebe. Pak už zpravidla nebývá nutno měnit nic dalšího.

(Mark Twain)

Dělat vnitřní pokrok je nakonec vše, na čem záleží, všechno ostatní pomine kromě plodů našeho duchovního snažení.

(Paul Brunton)

Přijetí plné zodpovědnosti za všechny naše činy včetně emocí a našeho chování, a to ve všech životních situacích, je základním a definitivním krokem k lidské zralosti.

(John Powell)

Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit.

(Charles Dickens)

Buďte samouci, nečekejte, až vás naučí život.

(Lec)

Každý dobře využitý okamžik nese ohromné úroky.

(Philip Dormer Stanhope Chesterfield)

Růst začíná tam, kde končí obviňování.

(John Powell)

Když se odehrávají nejvýznamnější věci našeho života, často v té chvíli nechápeme, co se děje.

(Clive Staples Lewis)

Hlavní potíž života je v tom, že člověk musí neustále volit mezi více možnostmi.

(Thomas More)

Existuje jen jediný prostředek, jak nepromarnit svůj život: vložit se cele a osobně do přítomného okamžiku.

(Michel Quoist)

Lidé nedovedou ocenit přítomnost a naplnit ji životem, proto tolik touží po lepší budoucnosti.

(Goethe)

Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost.

(George Orwell)

Věčnost je nazývaná celistvou nikoliv proto, že by sestávala z částí, nýbrž proto, že ničeho nepostrádá.

(Sv. Tomáš Akvinský)

Skutečné tajemství řešení všech problémů, všech dobrých obchodních vztahů a všech dobrých přátelství: Umění naslouchat.

(Ron Fischer)

Používej častějí uši než jazyka.

(Seneca)

Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý může mít pravdu.

(Jiří Menzel)

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech.

(Aristoteles ze Stageiry)

Přítel je ten, kdo nesoudí, ale přijímá.

(Saint-Exupéry)

Před svým přítelem se nemusím omlouvat, nemusím se bránit, nemusím nic - u něho nacházím pokoj.

(Saint-Exupéry)

Často se ukazuje, že malí přátelé jsou vlastně velcí.

(Ezop)

Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima.

(L. da Vinci)

Sobectví je jed každého přátelství.

(Balzac)

Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí, nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe.

(Němcová)

Nejtěžší zkouškou lidské statečnosti je, když člověk zůstane sám.

(Verne)

Jen v samotě zjeví se mi občas podstatné, a tu dospívám k jisté hluboké kontinuitě.

(André Gide)

Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé skutky.

(Shopenhauer)

Dějiny názorů člověka nejsou ničím jiným než dějinami jeho omylů.

(Voltaire)

Život je komedie pro toho, kdo myslí a tragédie pro toho, kdo cítí.

(Swift)

Jsem přesvědčen, že si člověk každým úsměvem prodlužuje život.

(Laurence Sterne)

Veselá mysl je matka šťastných nápadů.

(Vauvenargues)

Veselému člověku připadne veselý celý svět.

(Johann Wolfgang Goethe)

Komično není v pitvoření, nýbrž v moudrosti.

(Miroslav Horníček)

Někdy je moudré dělat hlouposti.

(Berlioz)

Náporu smíchu nic neodolá.

(Twain)

"Mé jméno je Smích," řekla víla. "Ne ten nelaskavý smích, který ukazuje prstem, ale smích veselý, který podpírá, zpívá, tancuje a hraje si!"

(Pohádky bratří Grimmů)

Humor je nejdemokratičtější z lidských zdrojů.

(Karel Čapek)

Pesimista je člověk, který postaven před dvě zla, vybere si obě.

(Elbert Hubbard)

Dokud nevyhrávám, samozřejmě naříkám, že jsou karty špatně zamíchány.

(Jonathan Swift)

Tisíce lidí hledá marně až do svého skonu smysl života.

(Antonín Macek)

Kdo se táže po smyslu života, klade otázku špatně. Otázky nám pokládá život a na nás je, abychom na ně odpovídali.

(Viktor Frankl)

Člověk se může rozloučit se vším, jenom ne s nadějí.

(Erenburg)

Silná naděje je mnohem větší motivace k životu, než dokáže být jakákoliv radost, kterou prožíváme.

(Friedrich Nietzsche)

Nevzdej to pět minut před tím, než se stane zázrak.

(Anonym)

Zavřou-li se jedny dveře, otevřou se jiné.

(Cervantes)

Každý den je nový začátek.

(Seneca)

Začátek je polovina celého díla.

(klasické přísloví)

Každá noc zaujímá místo mezi dvěma dny.

(O. Blumenthal)

Někdy musí člověk navždy umlknout, aby mu bylo dopřáno sluchu.

(Lec)

Co se zrodí, musí zemřít, a co dozraje, stárne.

(Sallustius)

Jen rány dávají tvar věcem. I životu!

(Schulz)

Člověk, který nikdy neplakal, nežil opravdový život!

(Jan Werich)

Láskyplný člověk raději prožívá bolest, než by ji jiným působil.

(Burns)

Čím větší je člověk, tím větší má schopnost trpět.

(L. da Vinci)

Moudrostí je pozorování života nikoli smrti.

(Spinoza)

Pravá moudrost je ve štěstí okrasou, v neštěstí oporou.

(Aristoteles)

Prvním krokem k moudrosti jsou pochyby.

(Diderot)

Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili.

(George Bernard Shaw)

Musíme být vůči sobě vnitřně pravdiví, teprve pak můžeme poznat pravdu ležící mimo nás.

(Thomas Merton)

K tomu, aby člověk viděl, nestačí mít jen otevřené oči, k tomu je třeba otevřít i srdce.

(Paul Cezanne)

Věci nevidíme takové, jaké jsou, vidíme je podle toho, jací jsme my sami.

(Neil Postman)

Kdo z dálky se dívá, jasně vidí. Ke každé věci je nutno mít odstup.

(Konfucius)

Kdo se vždycky dívá jen růžovými brýlemi, tomu se jednou udělá černo před očima.

(Roberto Rosselini)

Najít správný směr mezi opatrností a odvahou je to největší umění.

(Tomáš Baťa)

Statečnost intelektu, to nejsou vážné názory, to je odvaha pořád myslet.

(K. Čapek)

Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky.

(Jean Cocteau)

Už v otázce je skrytá odpověď.

(Hans Georg Gadamer)

Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.

(Seneca)

Nahé jsou zajisté všechny národy bez knih.

(dílo Proglas, autor asi Konstantin)

Zjistil jsem, že se z knihy velmi poučím, ale samy ze mne člověka neučiní.

(Gotthold Ephraim Lessing)

Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo.

(Němcová)

Myslím, tudíž jsem.

(Descartes)

Myslet znamená odlišovat se.

(C. Darrow)

Jsme to, co si myslíme, naše myšlenky tvoří náš svět.

(Buddha)

Je-li myšlenka opravdu hodnotná, musí existovat způsob, jak ji realizovat.

(Elizabeth Blackwell)

Velké myšlenky se rodí v srdci.

(L. de Vauvenargus)

Myšlenka je ochotou k naslouchání.

(Martin Heidegger)

Všechno intelektuální zdokonalování vzniká ve chvílích volna.

(Johnson)

Čím více studujeme, tím více odhalujeme svou nevědomost.

(P. B.Shelley)

Jediné, co vím, že nic nevím.

(Sokrates)

Lidské poznání má přece jen své hranice a bude je mít.

(Albert Einstein)

Rozumu musí nabýt každý sám, hloupost se šíří sama.

(Kästner)

I moudrý se stane hloupým, když na sobě přestane pracovat.

(Orison Swett Marden)

 

Každý si stěžuje na svou paměť, nikdo na svůj rozum.

(Rochefoucauld)

Rozum a zkušenost nemohou být v opozici natrvalo.

(Zikmund Freud)

Co nezmůže rozum, často vyléčí čas.

(Seneca)

Fantazie je důležitější než vědění.

(Einstein)

Člověku bez fantazie chybí křídla.

(Muhammad Ali)

Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být.

(Karel Čapek)

Máme štětec a barvy - namaluj ráj a vejdeme do něj.

(Nikos Kazantzakis)

Věř své předtuše.

(bratři Joyceovi)

Na počátku všeho je lidské snění.

(Larry Niven)

Bez snů a ideálů nelze být člověkem.

(Ernst Fischer)

Sny jsou literaturou spánku.

(Jean Cocteau)

Sny jsou královskou cestou k lidské duši.

(Freud)

Umění je stav duše.

(Chagall)

Umění je zvláštní a krásné tím, že se v něm nedá klamat.

(Anton Pavlovič Čechov)

Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti.

(Ludwig van Beethoven)

Hudba je nejpoetičtější překlad života.

(Jean Claude Casadesus)

Naslouchej zvukům ticha.

(Simon)

Ticho není pouhá nepřítomnost hluku, nýbrž mlčení, které člověku otvírá oči a uši pro jiný svět.

(Sergej Poliakoff)

Modlitba není pouhým mlčením: je nasloucháním.

(Sören Kierkegaard)

Pohled na to, co je v přírodě a umění krásné, vzbudí vzpomínky na ty, které milujeme.

(Stendhal)

Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.

(Goethe)

Nepředhazuj krásu smyslům jako návnadu, ale daruj ji duši jako její přirozenou potravu.

(Gabriela Mistral)

Lidé jsou povoláni ke kráse, duch k přemýšlení o kráse, oči k vnímání krásy, uši k naslouchání kráse, jazyk k hlásání krásy, ruce k vytváření krásy, srdce k vnášení krásy do světa.

(Píseň Indiánů kmene Taos)

Kdo pochopíš krásu přírody, nemůžeš zbloudit.

(Cicero)

Krása je všude vítaným hostem.

(Goethe)

Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy.

(Cervantes)

Zdraví je nejdůležitější kvalitou těla.

(Aristoteles)

Každý je stavitelem chrámu zvaného tělo.

(Thoreau)