O štěstí

Štěstí je stav vnitřní a nezávisí ani v nejmenším na lidských statcích.

 (A. J. Cronin)

Naše sny nám přinesou zklamání, pokud sníme o tom, že štěstí přijde od vnějších věcí nebo dokonce od druhých lidí. Štěstí začíná uvnitř.

(John Powell)

Skutečné a bezpečné štěstí je mnohem spíše darem mysli a srdce než darem vnějšího světa.

(Josef Čapek)

Štěstí vězí spíše ve všeobecném založení ducha a srdce, které se otevřou štěstí tak, jako mohou uchovat lidskou přirozenost, než v množství konkrétních šťastných momentů života. Spočívá spíše ve schopnosti přijímat tyto šťastné okamžiky. Nevězí v radosti, nýbrž v hravě lehké schopnosti přijímat radost, v odůvodněné naději nacházet radost kdykoli, ve zkušenosti, že necítíme žádné obecné znechucení nad věcmi, které zakládají štěstí druhých.

(Ch. Montesquieu)

Pravé štěstí spočívá v radostech z vlastní povahy.

(Albert Camus)

Štěstí prožíváme, když je rozdáváme.

(F. Coppeé)

Štěstí dá mnohým příliš, nikomu ale dost.

(Marcus Valerius Martialis)

Kdo chce být ustavičně šťastný, musí se často proměnit.

(Konfucius)

Štěstí je důvěra v lidi.

(Horníček)

Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.

(J. Werich)

Mám-li být člověkem, který miluje, musím si vážit svého vlastního štěstí a dobra stejně jako štěstí a dobra druhých lidí.

(John Powell)

Štěstí je jen v lásce, v myšlence a dobrotě srdce. Všechno ostatní je bolest.

(O. Březina)

Abys měl aspoň kapičku štěstí, alespoň trochu toho nebe na zemi, musíš se smířit se životem, se svým vlastním životem - takovým, jaký je.

(P. Bosmans)

Jedno nepouštějme nikdy ze zřetele: není třeba vznášet, ať už jakýmkoli způsobem, příliš vysoké nároky na blaženost života a dokonalost lidí, protože ten, kdo vždycky očekává něco průměrného, má tu výhodu, že se ve svém očekávání málokdy zklame a naopak může být čas od času příjemně překvapen nepředpokládanou dokonalostí.

(I. Kant)

Mimochodem poznal jsem šťastné lidi, kteří jsou šťastní jen díky tomu, že cele jsou. I ten nejnepatrnější může být šťastný a svého druhu i dokonalý, když cele je.

(J. W. Goethe)

Lidé říkávají: co nejvíce štěstí. Ale jak, když největší pocit štěstí předpokládá člověka, který zažil i největší bolest? Když pocit štěstí nastává jen v srdci, které vyzrálo štěstím i neštěstím, slastí i nelibostí? Kdo požaduje co nejvíce štěstí, musí zároveň požadovat i co možná nejvíc neštěstí. Jinak popírá základní požadavky.

(Ch. Morgenstern)

Lidé by byli šťastnější, kdyby o své štěstí neustále neusilovali.

(G. Leopardi)

Tajemství pokoje spočívá v tom, že štěstí nevyhlížíme.

(Rabíndranáth Thákur)

Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně přání.

(Buddha)

Štěstí nespočívá v tom mít mnoho, ale být spokojen s málem.

(M. Blessingtonová)

Když je člověk šťastný, neměl by chtít být ještě šťastnější.

(T. Fontane)

Všichni se ženou za štěstím, a nikdy je nedostihnou, protože štěstí běží za nimi.

(B. Brecht)

Tajemství, jak být šťasten, je prosté - nespěchat.

(Ionesco)

Šťastný člověk nevnímá čas.

(Zweig)


Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné.

(Ch. S. Roch)