O lidech a o životě

Člověk není člověkem, miluje-li jenom sebe.

(Francois de Salignac de La Mothe Fenelon)

Cenu má pouze život, který žijeme pro druhé.

(Einstein)

Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije.

(Lucius Anneus Seneca)

Neodsuzuj žádného člověka a neměj žádnou věc za nemožnou, neboť neexistuje člověk, který by neměl svou budoucnost, a neexistuje věc, jejíž hodina by nepřišla.

(Thákur)

Není těžké dělat věci nové, ale dobré.

(Rolland)

V rose malých věcí najde srdce své ráno a osvěží se.

(Chalíl Džibrán)

Z kamenů, které jsou kladeny do cesty, se dá leccos hezkého postavit.

(Goethe)

Každá překážka umožní urazit další kus cesty.

(Camus)

Na cestách se nám pročisti hlava.

(H. Ch. Andersen)

Když se věci dají špatnou cestou, jdi jinudy.

(Anonym)

Nic není nesnadné, aby se to pátráním nedalo zjistit.

(Terentius)

Bouře zpevňují kořeny stromů.

(McDonald)

Kámen lze hodit do vzduchu, a přece mu křídla nenarostou.

(Hebbel)

Andělé umějí létat, protože je nic netíží.

(Chesterton)

Život ti oplácí to, co do něj vkládáš.

(Mernanová)

Člověk je takový, jaké jsou jeho skutky.

(Moravia)

Všechny chyby, které člověk má, jsou prominutelnější než prostředky, které používá k jejich zakrytí.

(La Rochefoucauld)

Chyby každého člověka ukazují, kam patří.

(Konfucius)

Chyby dělají člověka sympatickým.

(Goethe)

Kdo chlubí se svým původem, vychloubá se vlastně cizím peřím.

(Seneca)

Liška mění srst, nikoliv zvyky.

(Suetonius)

Žádný had nemá jedu jako jazyk člověčí.

(Machar)

Kdo neunese meč, seká jazykem.

(Ezop)

Je mnohem lehčí kritizovat, než mít pravdu.

(Benjamin Disraeli)

Jsou pomluvy, před kterými i nevinní ztratí odvahu.

(Napoleon Bonaparte)

Pokud vysvětluješ pomluvu, děláš ji ještě horší.

(Publilius Syrus)

Lidé častěji lichotí, než chválí.

(Jean Paul)

Když rodiče chválí tebe, podvědomě chválí sebe.

(Seneca)

Kdo potřebuje ke lži pohnutku, není rozený lhář.

(Luc de Clopiers Vauvenargues)

Království lhářství není tam, kde se lže, ale tam, kde se lhaní akceptuje.

(Karel Čapek)

Bolest nutí lhát i lidi zcela nevinné.

(Publilius Syrus)

Naše závist trvá vždy déle, než štěstí těch, jimž závidíme.

(Francois Duc de la Rochefoucauld)

Není ukrutnějšího zvířete, než člověka bez soucitu.

(Kotzebue)

Žijeme v nebezpečném věku: Člověk ovládl přírodu dříve, než se naučil ovládat sebe.

(Albert Schweitzer)

Člověk často z nešikovnosti a mnohdy ze špatně užité dobré vůle hmotu kazí.

(Josef Čapek)

Cílem moci je moc.

(George Orwell)

Více než mocných, obávej se lokajů.

(Cesbron)

Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.

(Buddha)

Kdo stále jen stojí oběma nohama pevně na zemi, nikdy nepřekročí svůj stín.

(Guido Hildebrandt)

Ty proti mně kamenem, já po tobě chlebem.

(Petr Chelčický)

Neztrácejte víru v lidstvo. Pomyslete na stamiliony lidí, kteří vám nikdy neprovedli žádný hanebný kousek.

(Elberd Hubbard)

Jaké štěstí je rozdílnost lidí! Jen díky ní totiž vidí čtyři oči více než dvě…

(Ron Fischer)

Když malí posuzují velké, soudí je podle sebe.

(Prišvin)

Bajka vypráví o tobě, jen jméno je změněno.

(Horatius)

Všechno, co říkáš, říkáš o sobě - zejména když mluvíš o jiných.

(Paul Valéry)

Přestaň hovořit, jak zpozoruješ, že se začínáš rozčilovat. Ty nebo ten, s nimž hovoříš. Nevyřčené slovo – zlaté.

(Lev Nikolajevič Tolstoj)

Pravá výřečnost říká jen to, co patří k věci, nic víc.

(Christian Friedrich Hebbel)

Rychlý soud má vratký krok.

(Sofoklesí)

Když jsi na pochybách, mluv pravdu.

(MarkTwain)

Nikdy se nikoho neptej, co ví, ale co dovede.

(Tille)

Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte.

(Karolína Světlá)

Činnost přináší vždy víc než chytrost.

(Quintus Flaccus Horatius)

Odpočinek je koření práce.

(Plutarchos)

Než se nuditi - to raději konat dobré skutky.

(Stendhal)

Ten, kdo udělal dobrý skutek, má mlčet. Mluvit má ten, v jehož prospěch byl udělán.

(Seneca)

Charakter člověka se odhaluje při řeči.

(Menandros)

Charakter nevězí v rozumu, ale v srdci.

(F. H. Jocobi)

Charakter je absolutní jednota vnitřního přincipu života jako takového.

(Immanuel Kant)

Charakter, to je osud člověka.

(Herakleitos)

Ctnostmi nazýváme věci, které jsme neudělali z lenosti, zbabělosti nebo z hlouposti.

(Henry Miller)

Být dobrý znamená být v harmonii sám se sebou.

(Oscar Wilde)

Lepší je nepřítelem dobrého.

(Bosco)

Časem je možné si zvyknout i na ten nejhorší charakter, obzvlášť když je vlastní.

(Elbert Hubbard)

Znát někoho dobře, to znamená znát sebe, a to je vrchol dokonalosti.

(Shakespeare)

Poznej sebe sama! tak zněl nápis nad branou antického světa. Nad vchodem nového světa bude stát: Buď sám sebou!

(Oscar Wilde)

Buď sám sebou a dopřej stejné právo druhým.

(Voltaire)

Lidé jsou tak svobodní, jak chtějí.

(J. Baldwin)

Zítra nebudeme ani jakými jsme byli, ani jakými jsme.

(Publius Ovidius Naso)

Buďte samouci, nečekejte, až vás naučí život.

(Lec)

Skutečné tajemství řešení všech problémů, všech dobrých obchodních vztahů a všech dobrých přátelství: Umění naslouchat.

(Ron Fischer)

Používej častějí uši než jazyka.

(Seneca)

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech.

(Aristoteles ze Stageiry)

Přítel je ten, kdo nesoudí, ale přijímá.

(Saint-Exupéry)

Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima.

(L. da Vinci)

Sobectví je jed každého přátelství.

(Balzac)

Nejtěžší zkouškou lidské statečnosti je, když člověk zůstane sám.

(Verne)

Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé skutky.

(Shopenhauer)

Dějiny názorů člověka nejsou ničím jiným než dějinami jeho omylů.

(Voltaire)

Život je komedie pro toho, kdo myslí a tragédie pro toho, kdo cítí.

(Swift)

Jsem přesvědčen, že si člověk každým úsměvem prodlužuje život.

(Laurence Sterne)

Veselá mysl je matka šťastných nápadů.

(Vauvenargues)

Veselému člověku připadne veselý celý svět.

(Johann Wolfgang Goethe)

Komično není v pitvoření, nýbrž v moudrosti.

(Miroslav Horníček)

Někdy je moudré dělat hlouposti.

(Berlioz)

Náporu smíchu nic neodolá.

(Twain)

Humor je nejdemokratičtější z lidských zdrojů.

(Karel Čapek)

Pesimista je člověk, který postaven před dvě zla, vybere si obě.

(Elbert Hubbard)

Dokud nevyhrávám, samozřejmě naříkám, že jsou karty špatně zamíchány.

(Jonathan Swift)

Tisíce lidí hledá marně až do svého skonu smysl života.

(Antonín Macek)

Člověk se může rozloučit se vším, jenom ne s nadějí.

(Erenburg)

Nevzdej to pět minut před tím, než se stane zázrak.

(Anonym)

Zavřou-li se jedny dveře, otevřou se jiné.

(Cervantes)

Každý den je nový začátek.

(Seneca)

Každá noc zaujímá místo mezi dvěma dny.

(O. Blumenthal)

Někdy musí člověk navždy umlknout, aby mu bylo dopřáno sluchu.

(Lec)

Co se zrodí, musí zemřít, a co dozraje, stárne.

(Sallustius)

Jen rány dávají tvar věcem. I životu!

(Schulz)

Láskyplný člověk raději prožívá bolest, než by ji jiným působil.

(Burns)

Čím větší je člověk, tím větší má schopnost trpět.

(L. da Vinci)

Silní jsou ti, kteří jsou střízliví, rozvážní a ovládají se.

(Fontane)

Lidem nechybí síla, ale vůle.

(Hugo)

Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe.

(Lao´c)

Nebe nikdy nepomáhá těm, kteří sami nechtějí jednat.

(Sofokles)

Neuspějí pouze ti, kteří se o nic nepokusí.

(Ilka Chaslová)

I ty nejskvělejší talenty se ničí zahálkou.

(Michel de Montaigne)

Skutečně žít znamená rázně konat.

(Seneca)

Moudrostí je pozorování života nikoli smrti.

(Spinoza)

Pravá moudrost je ve štěstí okrasou, v neštěstí oporou.

(Aristoteles)

Prvním krokem k moudrosti jsou pochyby.

(Diderot)

Statečnost intelektu, to nejsou vážné názory, to je odvaha pořád myslet.

(K. Čapek)

Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky.

(Jean Cocteau)

Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.

(Seneca)

Nahé jsou zajisté všechny národy bez knih.

(dílo Proglas, autor asi Konstantin)

Zjistil jsem, že se z knihy velmi poučím, ale samy ze mne člověka neučiní.

(Gotthold Ephraim Lessing)

Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo.

(Němcová)

Myslím, tudíž jsem.

(Descartes)

Myslet znamená odlišovat se.

(C. Darrow)

Jsme to, co si myslíme, naše myšlenky tvoří náš svět.

(Buddha)

Velké myšlenky se rodí v srdci.

(L. de Vauvenargus)

Všechno intelektuální zdokonalování vzniká ve chvílích volna.

(Johnson)

Čím více studujeme, tím více odhalujeme svou nevědomost.

(P. B.Shelley)

Jediné, co vím, že nic nevím.

(Sokrates)

Rozumu musí nabýt každý sám, hloupost se šíří sama.

(Kästner)

Každý si stěžuje na svou paměť, nikdo na svůj rozum.

(Rochefoucauld)

Rozum a zkušenost nemohou být v opozici natrvalo.

(Zikmund Freud)

Co nezmůže rozum, často vyléčí čas.

(Seneca)

Fantazie je důležitější než vědění.

(Einstein)

Člověku bez fantazie chybí křídla.

(Muhammad Ali)

Věř své předtuše.

(bratři Joyceovi)

Na počátku všeho je lidské snění.

(Larry Niven)

Bez snů a ideálů nelze být člověkem.

(Ernst Fischer)

Sny jsou královskou cestou k lidské duši.

(Freud)

Umění je stav duše.

(Chagall)

Umění je zvláštní a krásné tím, že se v něm nedá klamat.

(Anton Pavlovič Čechov)

Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti.

(Ludwig van Beethoven)

Naslouchej zvukům ticha.

(Simon)

Pohled na to, co je v přírodě a umění krásné, vzbudí vzpomínky na ty, které milujeme.

(Stendhal)

Kdo pochopíš krásu přírody, nemůžeš zbloudit.

(Cicero)

Krása je všude vítaným hostem.

(Goethe)

Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy.

(Cervantes)

Zdraví je nejdůležitější kvalitou těla.

(Aristoteles)

Každý je stavitelem chrámu zvaného tělo.

(Thoreau)