O štěstí

Štěstí je stav vnitřní a nezávisí ani v nejmenším na lidských statcích.

(A.J.Cronin)

Skutečné a bezpečné štěstí je mnohem spíše darem mysli a srdce než darem vnějšího světa.

(Josef Čapek)

Štěstí vězí spíše ve všeobecném založení ducha a srdce, které se otevřou štěstí tak, jako mohou uchovat lidskou přirozenost, než v množství konkrétních šťastných momentů života. Spočívá spíše ve schopnosti přijímat tyto šťastné okamžiky. Nevězí v radosti, nýbrž v hravě lehké schopnosti přijímat radost, v odůvodněné naději nacházet radost kdykoli, ve zkušenosti, že necítíme žádné obecné znechucení nad věcmi, které zakládají štěstí druhých.

(Ch. Montesquieu)

Štěstí prožíváme, když je rozdáváme.

(F. Coppeé)

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.

(Platón)

Štěstí je důvěra v lidi.

(Horníček)

Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.

(J. Werich)

Štěstí je jen v lásce, v myšlence a dobrotě srdce. Všechno ostatní je bolest.

(O. Březina)

Abys měl aspoň kapičku štěstí, alespoň trochu toho nebe na zemi, musíš se smířit se životem, se svým vlastním životem - takovým, jaký je.

(P. Bosmans)

Jedno nepouštějme nikdy ze zřetele: není třeba vznášet, ať už jakýmkoli způsobem, příliš vysoké nároky na blaženost života a dokonalost lidí, protože ten, kdo vždycky očekává něco průměrného, má tu výhodu, že se ve svém očekávání málokdy zklame a naopak může být čas od času příjemně překvapen nepředpokládanou dokonalostí.

(I. Kant)

Mimochodem poznal jsem šťastné lidi, kteří jsou šťastní jen díky tomu, že cele jsou. I ten nejnepatrnější může být šťastný a svého druhu i dokonalý, když cele je.

(J. W. Goethe)

Lidé říkávají: co nejvíce štěstí. Ale jak, když největší pocit štěstí předpokládá člověka, který zažil i největší bolest? Když pocit štěstí nastává jen v srdci, které vyzrálo štěstím i neštěstím, slastí i nelibostí? Kdo požaduje co nejvíce štěstí, musí zároveň požadovat i co možná nejvíc neštěstí. Jinak popírá základní požadavky.

(Ch. Morgenstern)

Lidé by byli šťastnější, kdyby o své štěstí neustále neusilovali.

(G. Leopardi)

Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně přání.

(Buddha)

Štěstí nespočívá v tom mít mnoho, ale být spokojen s málem.

(M. Blessingtonová)

Když je člověk šťastný, neměl by chtít být ještě šťastnější.

(T. Fontane)

Všichni se ženou za štěstím, a nikdy je nedostihnou, protože štěstí běží za nimi.

(B. Brecht)

Tajemství, jak být šťasten, je prosté - nespěchat.

(Ionesco)

Šťastný člověk nevnímá čas.

(Zweig)


Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné.

(Ch. S. Roch)