Okno do tajemství

Martin Petiška

Otevřít okno do tajemství je právem moudrých, je jejich výsadou, je tím, co jim dává poznání, že se mohou pokusit vnímat i to, co se dá vnímat a chápat jenom láskou.

Jsou věci, které nemůžeme pochopit – můžeme je přitom milovat a láska nahrazuje pochopení, převyšuje je. Dokonce ten, kdo miluje, cítí, že pochopení by bylo zbytečné, protože dosáhl dotyku se světlem, ve kterém je všechno lidské úsilí, snažení a poznání.

Pokud člověk spíše sluchem srdce než sluchem rozumu tuto pravdu zaslechne, chápe velikost a krásu i toho zdánlivě nejobyčejnějšího života.

Ať už jsou tajemství světa a života, ta velká tajemství, jakkoliv zastřená nedokonalým lidským smyslům, cosi za nimi prosvítá...

Každá hranice, i ta nejtěsnější, i ta zdánlivě nepřekročitelná je překročitelná. Překročitelná láskou.

Věk nadějí...zázračný elixír, který dokáže proměnit existenci do života a tmu mění do svítání...

Kdo neztratil naději, neztratil nic...Protože všechno, co by se mohlo označit slovem ztráta, lze opět zaostřit pod křišťálovým krystalem naděje...

Stále vstupujeme do velikého věku velikých nadějí, pokud přijmeme za své moudré poznání, že konec je jenom branou k novému začátku...

Nekonečno, které je součástí každé vteřiny, v jaké se člověk pohybuje, je součástí i této vteřiny, ve které je čtena tato věta...