Přísloví

O ŽIVOTĚ, LIDECH A CHYBÁCH...

Chceš-li vidět měsíc, dívej se na oblohu a nikoli do louže - perské přísloví

Veškerá temnota světa není schopna uhasit světlo byť jen jediné svíce - arabské přísloví

Svíce sebe stravuje a jiným svítí - arabské přísloví

Proměň velké potíže na malé a malé na žádné - čínské přísloví

Zachovávej řád a řád zachová tebe - latinské přísloví

Bůh dal břímě, dal i bedra - židovské přísloví

Lépe je svůj kříž nést, než ho vléci po zemi - bretaňské přísloví

Toho, kdo chce jít, osud vede, toho, kdo nechce, vleče - latinské přísloví

Je lepší se dvakrát zeptat, než jednou zabloudit - dánské přísloví

Raději se vrátit, než špatnou cestou - slezské přísloví

Každý den má svůj konec - arabské přísloví

Konec dobrý, všechno dobré - německé přísloví

I dobrému kocourovi někdy myš uteče - slovenské přísloví

Kůň má čtyři nohy, a přece klopýtne - slovenské přísloví

Není hanba upadnout, ale příliš dlouho ležet - francouzské přísloví

Lepší ve stoje zemřít, než na kolenou žít - uzbecké přísloví

Nesnaž se utopit smutek v rumu - umí plavat - francouzské přísloví

Když se ponižuješ, špatně činíš, když činíš špatně, ponižuješ se - mongolské přísloví

Cizí zkušenosti odírají kůži, vlastní řežou do živého masa - korejské přísloví

Omyly moudrého člověka se podobají zatmění slunce: když se mýlí, všichni to vidí a vidí i jeho nápravu - čínské přísloví

Omyl je bez viny - latinské přísloví

Když si nepřiznáš svou chybu, uděláš další - čínské přísloví

Nejedno vysvětlení je horší než samotná chyba - perské přísloví

Cizí chyby máme na očích, svoje za zády - arabské přísloví

Každý ať si zamete před vlastním prahem - perské přísloví

Ze všech hor se nejhůř překonává vlastní práh - dánské přísloví

Udělal jsem, co jsem mohl. Ať učiní lépe, kdo může - latinské přísloví

Neházej všechno do jednoho pytle, nezdvihneš ho - arabské přísloví

Není vždy čestné, co je dovoleno - latinské přísloví

Nejlepší polštář je čisté svědomí - řecké přísloví

O CHVÁLE i POMLUVÁCH...

Pravdivou chválou mysl roste - latinské přísloví

I kdyby tě chválilo tisíc úst najednou - nikdy mezi nimi nesmí být ta tvoje - perské přísloví

Kdo chválí, rád by prodal, kdo haní, rád by měl - české přísloví

Každý, kdo mi lichotí, je mým nepřítelem. Každý, kdo mne kritizuje, je mým učitelem - čínské přísloví

Poklona je jako mince. Má dvě strany - čínské přísloví

Laskavá řeč jazyku neublíží - francouzské přísloví

Zlé slovo poraní víc než ostrý meč - portugalské přísloví

Nejčilejším zlem na světě je pomluva - latinské přísloví

Pomluva je jako uhel: když nespálí, alespoň zašpiní - ruské přísloví

Často lidé hynou klevetníků vinou - české přísloví

Tenký šíp zabije i slona - ghanské přísloví

Pod sladkým medem tráví lidi jedem - české přísloví

Do očí bratr, za zády had - lidové přísloví

Had mění kůži, ne povahu - ázerbajdžánské přísloví

Kdo o kom za zády mluví, jistě se ho bojí - slovenské přísloví

Kdo o kom před tebou, jistě o tobě u jiných - lidové přísloví

Když přitom člověk není, umyjí mu hlavu - holandské přísloví

Je lepší uklouznout nohama než jazykem - české přísloví

Na jazyku mozolu nebývá - chorvatské přísloví

Kdo nemá práci, začne si klepy - slovenské přísloví

Není nic, co by se nedalo zkazit tím, že se o tom špatně mluví - latinské přísloví

K příběhu se vždycky něco přidá - holandské přísloví

Pravda lež nikdy nedohoní - americké přísloví

Se lží můžeš sedět u oběda, u večeře už ne - arabské přísloví

Kdo ví o krádeži, je stejně vinen jako zloděj - latinské přísloví

Co se říká, to není ani k uvěření, je to k nevíře - latinské přísloví

Kdo všechno prozradí všem, všem bude na obtíž - perské přísloví

Slova jsou jako třešně, zobneš si jednu a už je jich deset - italské přísloví

Kdo si říká, co chce, slyší, co by nechtěl - italské přísloví

Kdo se moc ptá, moc se dozví - české přísloví

Když se budeš trefovat do každého štěkajícího psa, do cíle nedojdeš - turecké přísloví

O HNĚVU...

Hněv je špatný rádce - české přísloví

Hněv pomine, nenávist v srdci zůstane - dánské přísloví

Co v srdci vře, v prstech vykypí - české přísloví

Kdo má žluč v ústech, tomu je všechno hořké - německé přísloví

Co má být kopřivou, záhy pálí - slovenské přísloví

Hašteřivé odpovědi mají suché trny - tyrolské přísloví

Rozzlobený nikdy nebyl dobrý - lidové přísloví

Bitím křivého nenarovnáš - afgánské přísloví

Není dobré nahněvat toho, koho musíš zítra odprošovat - španělské přísloví

Kdo přemůže svůj hněv, ten přemůže i nepřátele - estonské přísloví

O LIDSKÉ HLOUPOSTI...

Hloupost a pýcha na jednom dřevě rostou - české přísloví

Hlupáci dělají stále stejné hlouposti, ti šikovnější neustále nové - německé přísloví

Člověk hloupý neustoupí - slovenské přísloví

Opilý se z toho vyspí, hlupák ne - slovenské přísloví

Když klepneš džbánem o hlavu a uslyšíš dutý zvuk, nemusí to ještě znamenat, že je prázdný džbán - baskické přísloví

Člověk musí být velmi hloupý, aby o tom nevěděl - české přísloví

Občas i hlupák vhodně promluví - latinské přísloví

Hloupost má srdce na jazyku, moudrý jazyk v srdci - irské přísloví

Moudrý se usmívá, blázen se chechtá - slovenské přísloví

Lepší s moudrým plakat, než s hlupákem skákat - čínské přísloví

Blázen po častém smíchu poznán bývá - slovenské přísloví

Hloupý přemýšlí o tom, co řekl, moudrý zase o tom, co řekne - perské přísloví

Prostoduchý člověk uvěří každému slovu, vychytralý zvažuje své kroky - latinské přísloví

Veď osla do Mekky a vrátí se zase osel - arabské přísloví

Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu, hlupák ze všech stran - židovské přísloví

Když jeden hlupák hodí do moře kámen, ani sto moudrých ho nevytáhne - ruské přísloví

Na lidské hlouposti se dá vždycky nejvíce vydělat - slovenské přísloví

O HUMORU A SMÍCHU...

Humor je kořením života - české přísloví

Humor je, když se navzdory všemu smějeme - německé přísloví

Bůh ti dává obličej, smát se musíš sám - irské přísloví

Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, ve kterém lidé pláčí - čínské přísloví

Směj se a celý svět se směje s tebou, plač a pláčeš sám - turkmenské přísloví

Veselá mysl tahá hřebíky z rakve - italské přísloví

Kde je málo úsměvu, tam je málo úspěchu - francouzské přísloví

Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí - české přísloví

Kdo se směje, místo aby zuřil, je vždycky silnější - japonské přísloví

Smích čistí zuby - africké přísloví

Žert je polovinou pravdy - židovské přísloví

Na každém šprochu pravdy trochu - české přísloví

Nežertuj s tím, s kým jsi nevyrůstal - polské přísloví

Uhlí se vysmívá popeli - africké přísloví

O HOSTECH A PŘÁTELÍCH...

Host a ryba třetí den smrdí - české přísloví

Déšť přejde, hosté odejdou - mongolské přísloví

Kam tě nezvou, tam se nehrň - lidové přísloví

Kde tě rádi vidí, tam choď zřídka. Kde neradi, tam nechoď nikdy - švédské přísloví

Host prázdný, málo vzácný - řecké přísloví

Drž se nové cesty a starého přítele - slovenské přísloví

Nejlepším zrcadlem je starý přítel - čínské přísloví

Starý přítel a staré víno řídko chybuje - české přísloví

Věrný přítel je medicínou duše - latinské přísloví

Bratr mající oporu v bratru je jako opevněné město - latinské přísloví

Lepší je blízký soused než vzdálený bratr - biblické

Zbytečný člověk nemá přítele - arabské přísloví

Přítel: člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli - anglické přísloví

Příteli k pomoci třeba o půlnoci - české přísloví

Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem - čínské přísloví

Nevíš, kdo je tvým přítelem, pokud se s tebou neprolomí led - eskymácké přísloví

Přátelé mých přátel jsou mými přáteli - francouzské přísloví

Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel - arabské přísloví

Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil - arabské přísloví

Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přítele - turecké přísloví

Když vám neštěstí kouká do oken, přátelé tam ani nemrknou - německé přísloví

Jistého přítele poznáme v nejistých situacích - latinské přísloví

Je-li tvůj přítel medový, nemusíš ho proto sežrat celého - arabské přísloví

Chceš-li ztratit přítele, půjč mu peníze - české přísloví

Kdo půjčuje, za vlastní peníz si nepřítele kupuje - německé přísloví

Přátelské služby se neúčtují - české přísloví

O JÍDLE...

Příroda sice dává pokrm, ale nepřináší ho až k hnízdu - finské přísloví

Nezačínej den pitím octa - malajské přísloví

Kdo chce spát sladce, ať večeří krátce - francouzské přísloví

Střídmý v jídle, sám sobě lékařem - latinské přísloví

Kde se mnoho pije a jí, tam otvírá nemoc dveře - lidové přísloví

Nemáš-li rád kaši, neříkej o ní, že není dobrá - perské přísloví

Jedno shnilé zrnko zkazí celý hrozen - asyrské přísloví

Pro kohouta je ječmen dražší než perly - maďarské přísloví

Nezasel, prý aby mu kroupy nepobily - české přísloví

Hruška spadne sama, když je dost zralá - bulharské přísloví

Sytý hladovému nevěří - lidové přísloví

 

O LÁSCE, KRÁSE A NEMOCI...

Láska je znovuzrození - německé přísloví

Každý člověk je zrozen pro druhého - africké přísloví

Ať zítra miluje, kdo nemiloval nikdy, i ten, kdo miloval, ať zítra miluje - latinské přísloví

Kdo miluje sebe, nemá soupeře - slovenské přísloví

Velký člověk má dvě srdce - srdce, které doufá a srdce, které trpí - arabské přísloví

Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní - španělské přísloví

Manželství je dobré pro dobré - španělské přísloví

Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí - čínské přísloví

Vychovávat dítě znamená vychovávat sebe - anglické přísloví

Syn je to můj, ale rozum má svůj - gruzínské přísloví

Kde není lásky, vynikne každá chyba - anglické přísloví

Co oko nevidí, to srdce nebolí - arabské přísloví

První předchůdcové v lásce jsou oči - české přísloví

Krása je potřebná na svatbu, láska na každý den - finské přísloví

Krása bez dobra je jako nezralý ořech - jen zvenku je pěkný - estonské přísloví

Krása neuvaří - irské přísloví

Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď - čínské přísloví

Za vším hledej ženu - francouzské přísloví

Člověk má být zdvořilý, květina má vonět - indické přísloví

Růže se přátelí s trny - afgánské přísloví

Zdravý nemocnému nevěří, sytý hladovému a svobodný ženatému - slovenské přísloví

Nemoc poučuje, co jsme - anglické přísloví

 

O VZDĚLÁNÍ, MOUDROSTI, PRÁCI A ŠTĚSTÍ...

Idea je otcem myšlenky - české přísloví

Vzdělaný člověk má stále bohatství v sobě - latinské přísloví

Vzdělanec je pokladem své země - čínské přísloví

Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse - latinské přísloví

O knize se dá soudit i podle názvu - anglické přísloví

Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi - anglické přísloví

Člověka poznáš při hře a na cestách - ruské přísloví

Každá mince a každý člověk mají dvě strany - libanonské přísloví

Když někdo nechce vidět, nepomůže ani světlo ani brýle - švédské přísloví

Stárnutím se člověk stává pošetilejším i moudřejším - anglické přísloví

Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným - latinské přísloví

Kdo za štěstím běhá, zřídka ho dohoní - jihoamerické přísloví

Až kvůli štěstí projdeš celý svět, zjistíš, že stálo před tvými dveřmi - africké přísloví

Štěstí chodí rádo do míst, kde vládne dobrá nálada - japonské přísloví

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle - japonské přísloví

Když je dům postavený, na zedníka si už nikdo nevzpomene - srbské přísloví

Můj dům, můj hrad - anglické přísloví

Vzdávat se něčeho může ten, kdo má na věc vlastnické právo - latinské přísloví

Co máš nejraději, poznáš tehdy, až o to přijdeš - polské přísloví

Méně je někdy více - české úsloví

Bída mění svobodu v otroctví - čínské přísloví

Chudoba není hanba, ale zlo - španělské přísloví

Jaká práce, taková odměna - latinské přísloví

Práce vysouší slzy a dává radost - latinské přísloví

Práce odkládaná, nebývá dokonaná - moravské přísloví

Kdo mnoho začíná, máloco dokončí - čínské přísloví

Jeden vykope studnu, tisíce z ní pije tisíce let - čínské přísloví