Věty o svítání

Martin Petiška

Když nesvítá v srdci, je tma... Když svítá v srdci, je den...

Cesta do ráje začíná ve svítajícím srdci...

Noc i světlo začínají v srdci. I dnes... I zítra... Vždy...

Tolik lidí nenalezlo, protože nemilovalo. Srdce je kompas.

Kdo nezapomíná, že srdce je kompas, který ho vede k vítězství, ten nebloudí.

Jak důležité je dát své tmě i svému Světlu přesné jméno...

Své světlo nalézá jenom ten, kdo je miluje.

Kdo osloví soumrak, tomu odpoví tma. Kdo osloví svítání, tomu odpoví Světlo...

Tajemství života spočívá v tom, co člověk osloví...

Jak důležité je oslovovat VČAS.

Tolik lidí nezvítězí, protože neoslovili vítězství.

Anděl cest se ptá: "Co oslovuješ dnes?"

Oslovit Světlo nebo oslovit tmu? Jak lesklá umí být tma...

Duše je taková, jako je to, co oslovuje... Duše je tím, co oslovuje...

Duše je tím, čím se nechá oslovit...

Anděl cest se ptá: "Řekni mi, čím ses nenechal oslovit a já ti povím, kdo jsi..."

Anděl cest říká: "Možná toto je ta chvíle, CHVÍLE CHVIL, kdy jenom ty můžeš rozhodnout, zda bude tma, zda bude kolem tebe a tvých blízkých tma..Nebo zda tvůj svět začne svítat..."

K ráji se nedá dojít, k ráji se dá domilovat...

Každá duše si maluje svůj svět sama. Maluje si ho svou láskou nebo svou nenávistí.

Není bezcestí pro toho, kdo miluje Světlo...

Z každé noci vede stezka ke Světlu...

V každé tmě už čeká Anděl svítání... Najde ji ten, kdo miluje Světlo...

Kdo hledá Světlo, je hledán Světlem.

Anděl cest oslovuje: "Myslíš si, že jsi ve tmě?

Není to jenom proto, že jsi přestal svítit?

Možná sis ani nevšiml, že přestáváš svým blízkým svítit... a právě proto jsi ve tmě...

Kdo nesvítá, hasne... Kdo nesvítá, je ve tmě..."

Anděl cest oslovuje: "Oslov svůj sen...Pokorně...Statečně...S láskou...

Kdo umí oslovit sen, tomu odpoví skutečnost...

Kolik překrásných skutečností vzniklo oslovením snů..."

Až člověk stane na kraji své poslední vteřiny... Co zbude pak?

Zůstane mu jenom to, co dal Světlu, zůstane tmě...

Člověku zůstane jenom to, co dal...

Jenom to, co dáme, je opravdu naše.