Láska pozemská

 

Dar života i lásky pozemské,

dává nám možnost poznání,

o čem naše Bytí na Zemi je

i jaké je naše poslání...

Láska pozemská učí nás

po svůj vymezený čas

hlubšímu citu a porozumění,

kdo jsme a co vše je v nás,

vzájemné pomoci, přijímání i dávání...

Láska je radostný smích i pláč,

štěstí i trápení, důvěra i strach.

Láska je přístavem plným bezpečí,

kde jsi vždy vítán s otevřenou náručí.

Láska vyciťuje, pozorně naslouchá

hlasu duše své i duši partnera,

řeči našeho těla, co je nám příjemné

či co raději ne...

Láska je něha, doteky a milování

plné citu a smyslnosti,

sladkého líbání a usínání

bok po boku v tiché noci...

Láska jsou milá slova a pozornosti,

důvěrné povídání o našem prožívání,

upřímné: "Miluji tě" či "mám tě rád

takovou, jaká jsi".

Láska znamená být tu pro sebe navzájem,

pečovat o sebe, pomáhat si, sdílet dobré i zlé.

Láska je společné směřování,

podobné hodnoty a cíle, plnění našich přání..

Láska je podporou, když síly ubývá,

andělskou ochranou, když bouřka divoká lodí zmítá.

Láska je břehem i řekou života

nesoucí naději, světlo i poselství od Boha.

Láska je mostem, jež spojuje obě strany,

je klíčem, jež odemyká všechny brány,

otevírá srdce a dává naplnění,

nalézá v každé situaci nějaké řešení..

Láska nás vede k moudrosti,

učí nás toleranci a trpělivosti.

Láska nás formuje, mění a činí lepšími.

Ublížil jsi druhému? Pak řekni ze srdce: "Promiň"

a sám odpusť tomu, kdo učinil ti zranění...

Láska je lékem na všechny neduhy,

navrací zdraví i chuti do života,

dny potemnělé se promění v barvy duhy

a slunce zas prostoupí do našeho nitra...

Láska má velkou sílu

- umí i zázraky činiti,

avšak láska s podmínkami

plná žárlivosti a vlastnění

dokáže vztah nadobro zničiti.

Láska tvořivá a bezpodmínečná

plná svobody a rozvoje,

vše zastaralé a nefunkční mění

a nový, lepší svět buduje,

v němž lidskost stojí nejvýše.

Láska je smyslem našeho žití,

díky ní se učíme a rosteme,

prožíváme pěkné i horší chvilky,

avšak jako dobré víno zrajeme...

Jsme to my, kdo si tvoříme

budoucnost svou i štěstí své...

Proto každý den láskou naplňme,

ať je o něco krásněji

v tomto pozemském ráji....