Pár slov o mně a mých názorech a postojích

Žiji v krásné oblasti podhůří Jeseníků. Mým nejoblíbenějším zvířetem je sněžný levhart, který mě fascinuje nejen svým nádherným černobílým vzezřením, ale i svou povahou a vlastnostmi, které se mnou rezonují. Zvířata mám moc ráda, ale také květiny, stromy, kameny, skály, potoky, vodopády, jezera... Miluji přírodu a všechny živly, ráda chodím po horách a lesích, ráda fotím a vnímám atmosféru různých míst i jejich energii. Užívám si ticha i všech rozličných zvuků přírody, stačí se jen naladit a zaposlouchat, ať už do ptačího zpěvu či tekoucího potůčku... Ráda poslouchám i relaxační hudbu, zejména Paula Sillse, Neila H či výborného klavíristu Ludovica Einaudi. Baví mě malování barevnými pastelkami, kdy se nechávám vést svou fantazií a něco vytvářím. Tvoření mě naplňuje a otevírá mi nové obzory. Zajímám se také o alternativní medicínu a práci s energiemi, které využívám v každodenním životě. Mezi mé zájmy patří i astrologie, která mi hodně pomohla v sebepoznání i porozumění určitým věcem, co člověk zažívá. Hodně mi daly do života zejména roční kurz astrologie i kurzy psychologie, které jsem absolvovala. Psychologie je vedle astrologie mým dalším koníčkem a jejich propojení - tedy astropsychologii vnímám jako něco velice úžasného a silného, co může člověku pomoci nejen v sebepoznání, ale i při řešení mnoha problémů. Člověk hledá odpovědi na své otázky, chce vědět proč a jak, proč právě jemu se dějí ty či ony věci, jak vše spolu souvisí atd. I já jsem se nad tím vším zamýšlela, hledala odpovědi, a to nejen v knihách a na různých seminářích. Šla jsem více do sebe a začala na sobě pracovat, na svém duchovním rozvoji. Stěžejním bodem bylo pro mě absolvování kurzu léčivého systému Reiki, který byl pro mě i začátkem hlubší očisty a proměny. Během let následovaly další kurzy, kde se pracovalo s energií i s duchovními bytostmi (např. andělské léčení, léčení energií Ježíše, práce v systémech Shamballa a Merkaba, do jejichž energií jsem byla rovněž zasvěcena). Prošla jsem si obdobím celkem silné vnitřní i vnější očisty a musím přiznat, že jsem se nejednou ocitla na samém dně a zažila, co je bolest a trápení. Ale to už k životu patří a díky tomu všemu jsem teď tam, kde jsem...

Co se týká mých názorů, tak věřím, že nic není náhoda, a to co zažíváme, problémy, které řešíme (příležitosti k našemu růstu) i lidi, které potkáváme - vše nám něco zrcadlí a dává nám potřebné informace k naší osobě i našemu rozvoji. Snažím se dívat na sebe i na situace a lidi ze širšího hlediska a vnímat věci komplexně, z více úhlů a rovin, abych měla co nejobjektivnější pohled na věc, i když určitá subjektivita tam samozřejmě vždycky je. Mým přáním i snahou je vnímat vše takové, jaké to je, ve své ryzí podstatě a jedinečnosti, chápat souvislosti i vyšší principy a zákonitosti, dle kterých náš život funguje. Žít v lásce a radosti, v plné přítomnosti, poznávat, tvořit, milovat, pracovat na sobě, pomáhat druhým v rozvoji a naplnit své poslání tady na Zemi.

Ačkoliv ráda o různých věcech přemýšlím, dám hodně na svůj cit a svoji intuici. Věřím, že nejlepšího učitele máme v sobě, jen naslouchat svému vnitřnímu hlasu, svému pocitu a nechat se jím vést. Pak v sobě i lépe vnímáme mužský a ženský princip a můžeme je přirozeně projevovat. Sebepoznání chápu jako nacítění se na sebe a uvědomění si, kdo jsme, jaké máme vlastnosti a schopnosti, přednosti i slabiny, jaké máme potřeby, hodnoty i cíle. A čím více člověk sebe poznává, tím více může sobě porozumět i přijmout sebe takového, jaký je. A o to větší pochopení může mít i pro druhé lidi a lépe s nimi vycházet. Za základ považuji mít k sobě úctu, být si vědom své hodnoty a mít se rád i se svými chybami a nedostatky. Pěstovat k sobě lásku, rozvíjet v sobě harmonii ducha, duše i těla čili myslet na své duševní, citové i tělesné potřeby a naplňovat je, a také používat zdravý rozum, stát nohama pevně na zemi. Když je člověk propojený se všemi svými složkami, stává se celistvějším a vyrovnanějším a pociťuje v sobě větší naplnění a radost ze života. Život pak prožívá v mnoha jeho kvalitách a v celé barevné škále, šíři i hloubce..

Věřím, že co člověk vyzařuje, to také přitahuje... Aneb pozitivní myšlení, laskavé srdce a pevná víra v dobro podpořená i činy budou vést člověka zcela jiným směrem, než zloba a zášť člověka, který si bude jen stěžovat a druhé kritizovat, ale sám si nepřizná svůj podíl na neúspěchu a neudělá nic pro to, aby byl šťastný a spokojený. Jak se říká, každý tvůrcem svého života a strůjcem svého štěstí. A záleží jen na naší vůli, kterou cestou se vydáme a pro co se rozhodneme. Přičemž nejsme tu od toho, abychom se trápili a trpěli, ale život naplno prožívali a poznávali. Utrpení není smyslem života, i když v různé míře a formě bývá součástí naší cesty, abychom si i díky negativní zkušenosti něco důležitého uvědomili.. A bez poznání toho nepříjemného a bolestivého bychom si tolik nevážili těch hezkých a příjemných věcí, zdraví, štěstí, lásky... Nevěděli bychom, o čem skutečně jsou a jakou mají v životě cenu. I světlo a temnota (uvnitř nás i kolem nás) stejně jako zrození a smrt jsou součástí přirozeného cyklu života, jsou to dvě strany téže mince, které tvoří celek, a jedna bez druhé by tady ani nemohly existovat, jelikož žijeme v duálním světě, kde má vše svůj protipól a vzájemně se ovlivňuje a doplňuje.

Děkujme proto za vše, co nás v životě potká, za to pozitivní i negativní aneb všechno je pro naše dobro a může nás něčemu naučit a posunout nás dále v našem vývoji.. Přijímejme život takový, jaký je, a snažme se ho prožít co nejlépe, v lásce, porozumění a radosti...

Krásné dny plné inspirace a poznání Vám přeje

* Garsia Eneia Tora *