Bakova škola numerologie - Desatero jak ho neznáme

26.11.2018 11:00

1. - 2. 12. 2018           Košice

KURZ DESATERO JAK HO NEZNÁME

Cílem kurzu je seznámit se a více porozumět skrytým souvislostem vědomých a podvědomých postojů a systémů přesvědčení, porozumět jim a naučit se na ně nahlížet novým motivujícím a prospěšným způsobem. Zaměříme se více na téma, které se skrytě, avšak velmi silně promítá do našeho běžného života. Téma poměrně podceňované, neboť se často mylně domníváme, že se dotýká jen úzké skupiny křesťanské obce a náboženství. Tímto ústředním tématem je Desatero božích přikázání, které z hory Sinaj přinesl svému lidu Mojžíš a malá chyba s dalekosáhlými následky. Snáze porozumíme závažnosti tohoto tématu, uvědomíme-li si, že na Desateru je postavený celý politický, justiční a sociálně kulturní systém západní společnosti a tedy se přímo či nepřímo týká všech občanů bez ohledu na vyznání. Záměrem je ukázat a na praktických příkladech uvést, jaký omyl řídí naše rozhodování, aniž bychom si často uvědomili, že podle něj konáme. Naučit se tomuto podvědomému modelu porozumět a nastavit si jej nově, jiným prospěšným a funkčním způsobem.

8. - 9. 12. 2018           Bratislava

KURZ DESATERO JAK HO NEZNÁME (KDR II)

https://www.bakova.cz/desatero-jak-ho-nezname-kdr-ii-8.12.-9.12.2018-bratislava

 
Pokud Vás nebo někoho z Vašich známých nějaké téma zaujalo, je možné přihlásit se přes formuláře na webových stránkách https://www.bakova.cz/kurzy/ a https://www.numerologie-bsn.cz/kurzy/ případně emailem nebo telefonicky.
 
Můžete využít slevy na kurzovném včasným zasláním zálohy a také opakováním kurzu.
 
Více informací včetně kontaktů naleznete na stránkách:
 
Výše uvedené informace o akcích jsou publikovány se souhlasem organizátora akcí.