Modlitba pro čas epidemie

08.04.2021 20:00

Ježíši Kriste, tys procházel městy a vesnicemi a "uzdravoval každou nemoc a každou chorobu".

Nemocní se uzdravovali na tvé slovo.

Přijď nám na pomoc i teď, když se po celém světě rozšířil koronavirus, a dej nám zakoušet svou uzdravující lásku.

Uzdrav ty, kteří virem onemocněli. Ať mají dobrou zdravotní péči, která jim navrátí sílu a zdraví.

Uzdrav nás ze strachu, který národům brání spolupracovat a bližním vzájemně si pomáhat.

Uzdrav nás z pýchy, s níž bychom se domnívali, že nemoc, která nezná hranic, se nás netýká.

Ježíši Kriste, který vše uzdravuješ, zůstávej nám nablízku v této nejisté a smutné době.

Buď s těmi, kdo na virus zemřeli. Ať spočinou s tebou ve tvém věčném pokoji.

Buď s rodinami těch, kteří onemocněli nebo zemřeli. V jejich strachu a smutku buď s nimi a chraň je před nemocí a beznadějí. Ať zakusí tvůj pokoj.

Buď s lékaři, sestrami, výzkumníky a všemi zdravotníky, kteří se snaží všechny zasažené léčit a pomáhat jim, a sami se přitom vystavují riziku. Ty sám je ochraňuj a dávej jim svůj pokoj.

Buď s těmi, kdo vedou národy. Dej jim prozíravost, aby jednali s láskou a skutečným zájmem o dobro lidí, kterým mají sloužit.

Dej jim moudrost, aby věnovali prostředky na dlouhodobá řešení, která pomohou připravit se na podobné epidemie v budoucnosti a předcházet jim.

Ať na nich spočine tvůj pokoj, když o něj na zemi společně usilují.

Ať už jsme doma nebo v cizině, ať je kolem nás trpících touto nemocí hodně nebo jen málo, Ježíši Kriste, zůstávej s námi.

Buď s námi, když bojujeme o životy, a když je oplakáváme.

Pomáhej nám vytrvat a být připraveni.

Kéž naše úzkosti vystřídá tvůj pokoj.

Ježíši Kriste, uzdrav nás.

Původní zdroj:  https://www.americamagazine.org/faith/2020/03/02/coronavirus-prayer, autorka Kerry Weber, převzato ze stránek www.cirkev.cz, český překlad: P. Tomáš Roule