Tajemství "2012" a starý rovník

30.10.2012 22:00

Existuje mnoho znamení o tom, že mimozemské bytosti, často nazývané bohové, opakovaně zasahují do evoluce života na Zemi. Některé z nestarších znamení jako Velká Pyramida mě přesvědčily, že lidé v době kamenné pod vedením faraónů Staré říše nepostavili mnoho z nejstarších a nejzachovalejších megalitů. Náš názor na Velkou Pyramidu je zformován egyptology, liberálními médii, učiteli, rodiči atd. Studie mnoha New Age badatelů nás přesvědčili o tom, že Velká Pyramida nebyla postavena faraonem Khufu jako hrobka. Historikové zaznamenali, že postrádá autentické nápisy na rozdíl od pozdějších pyramid, které obsahují rozsáhlé náboženské nápisy o jejich stavitelích. Tzv. rakev (sarkofág), nalezená v Královské komoře, byla vytesána z jednoho kusu pevné žuly, včetně jejího krytu.

Je příliš veliká na to, aby byla dopravena do pyramidy a stejně záhadné jsou větrací otvory, které směřují k Siriu a Orionu. Tato celosvětově nejmohutnější kamenná stavba byla postavena podle těchto vnitřních rysů. Mechanikové nalezli uvnitř rakve stopy po nástrojích, které jsou podobné stopám po moderních pilách. Robert Bauval a Adrian Gilbert ve své knizeSouhvězdí Orionu a tajemství pyramid” použili mnoho dobrých fotek a ilustrací, které mě dovedly k přesvědčení, že Velká pyramida nebyla postavena prehistorickými lidmi pomocí prehistorických nástrojů. Jako inženýr na následující fotce poznám, že musela být na masivní, žulový podklad použita těžká technika s obrovskou sestupnou silou.

Po více než 5000 letech by všechny železné části tohoto stroje zmizely. Tento spodní řez do obrovského bloku žuly nebyl vyroben použitím nástrojů doby kamenné, což je vše, co bylo v Egyptě v době faraóna Khufu okolo roku 2500 před Kristem dostupné. Bauval i ostatní se domnívají, že Velká pyramida stejně jako Sfinga je přes 10,000 let stará. Spodek pyramidy byl pevně a přesně zasazen do pevného skalního podloží. Moje teorie, že se používala za účelem posunutí tektonických desek, je již na ústupu, ale je blíže pravdě než mýtus, který znovu a znovu opakují egyptologové. Ti z vás, kteří si myslíte, že přeživší z Atlantidy postavili Velkou pyramidu, jsou také blíže pravdě, jelikož Atlantidě vládli mimozemští bohové jako Poseidon.

Bohové zanechali za použití matematiky a astronomie mnoho znamení, především se jedná o ta znamení, která byla vestavěna do Velké pyramidy. Robert Bauval zjistil, že tři pyramidy v Gíze jsou zarovnány s třemi hvězdami, tvořící pás souhvězdí Oriona, jenž je znakem Osirise, nejvýznamnějšího boha z dávných egyptských bohů. Starodávné egyptské hieroglyfy zaznamenávají rozsáhlé přípravy faraónů na nebezpečnou cestu s cílem připojit se k Osiridovi v Orionu. Ilustrace dole ukazuje, že Al Nitak je zarovnán s Velkou pyramidou. Egyptský bůh Thoth učil, jak na nebi, tak na zemi. Bohové ukazují na Al Nitak a Sirius z nějakých důvodů, jež jsou nyní známy pouze bohům samotným.


Al Nitak směřuje k Velké Pyramidě

Bauval za použití archeoastronomie vypočítal, že v roku 10,450 před Kristem byl Orionův pás a Al Nitak na nejnižší úrovni na horizontu. To je také datum, které se vyznačuje největší shodou mezi rozestavením pyramid v Gíze vůči pásu hvězd Orionu. Později v tomto článku uvedu, že toto období “otřesů Země” a začátku mayského Třetího věku lidstva je jedním ze třech posledních období, kdy bohové hromadně navštívili Zemi. Platón a Cayce zaznamenali, že 10.500 let před Kristem je jedním z dat zničení Atlantidy. Fyzické znaky a náznaky v mýtech mě přesvědčily, že mimozemští bohové opakovaně zasahují do lidské fyzické a kulturní evoluce. Dále se budu zabývat umístěním nejdůležitějšího mimozemského znamení. Jedná se o velký okruh, procházející skrz Gízu, který byl kdysi starým rovníkem.

Tucet nejvýznamnějších dávných, posvátných památek leží v jedné přímce, o které se někteří geologové domnívají, že byla kdysi rovníkem. Tento úžasný objev podrobně popsal Jim Alison . Někteří geologové vypočítali, že Severní pól byl umístěn na Aljašce před méně než sto tisíci lety (Wilson 2001, 314). Alison vypočítal, že Velká Sfinga a Velká pyramida byly zasazeny na tento dávný rovník, který lze nyní najít díky rozmístění posvátných staveb. Tři nejstarší známé civilizace se také nacházely na stejném obrovském okruhu: Sumer, Egypt a civilizace v údolí řeky Indus.


Čím více o tomto pozoruhodném okruhu bádám, tím více jsem přesvědčen, že tyto posvátné stavby jsou důležitým znamením od mimozemských bohů, kteří opakovaně navštěvují Zemi. Byly navrženy přímo bohy a mnoho megalitických staveb jako Velká pyramida byly dokonce bohy postaveny. Alison je odborníkem na geografii a geometrii a je zaujat, s jakou přesností nějaký dávný architekt tato místa navrhl. To, co nyní Alison nazývá svojí linií dávných staveb, je ten velký okruh, který já stále nazývám starým rovníkem. Jim Alison vypočítal pól svého velkého kruhu jako 59 stupňů 42 minut N severně a 139 stupňů 17minut W, západně.

Je umístěn na Yukonu v Aljašce. To je zhruba 30 stupňů posun z 90 stupňů N severně, současného umístění Severního pólu. Následující tabulka z Alisonovy webové stránky z minulého roku vypočítává preciznost zarovnání. Velká pyramida, Petra a dávné Nazca linie jsou nehybně umístěny na starém rovníku či 6,215 mil od pólu. Většina z Alisonových staveb je umístěna do vzdálenosti deseti mil od této základní linie, která je zajisté nejimpozantnější z mnoha ley linií (10/6215 <<1%).

 

Posvátná místa

(zem. šířka - zem. délka - vzdálenost k linii
stupně =o od posvátných míst)  

Velká pyramida 28o 59' N 31o 0' E 0 mil
Machu Picchu 13o 6' S 72o 35' W 3 mil
Nazc 4o 25' S 79o 20' W 0 mil
Velikonoční ostrov 27o 4' S 109o 22' W 9 mil
Anatom Island 20o 10' S 169o 48' W 0 mil
Angkor Wat 13o 27' N 103o 57' E 85 mil
Mohenjo Daro 27o 15' N 68o 17' E 7 mil
Persepolis 29o 50'N 52o 52' E 6 mil
Petra 30o 9' N 35o 47' E 3 mil

 Šest hlavních náboženství bylo zrozeno blízko starého rovníku

Takováto přesnost není náhodná, ale je velmi dobře naplánována bohy, ne lidmi. Byla naplánována mimozemskými návštěvníky před úsvitem civilizace. Bohové vytvoří znamení a lidé tato znamení přečtou. Postavení kamenných památek a změření země byly pro bohy důležité. Jak v nebi, tak na zemi.

Dále se vydáme na cestu kolem Země, půjdeme na východ podél starého rovníku. Začneme u Velké pyramidy, půjdeme k Petře, která leží pouze 3 míle jižně od starého rovníku.

Petra je světovou památkovou oblastí v Jordánsku a leží na staré karavanní cestě mezi Egyptem a Sumerem. Je zmíněna v Bibli a je někdy nazývána Mojžíšovým údolím. Petra je umístěna jižně od Jeruzaléma a většina Svaté země leží mírně severně od starého rovníku. Ve čtvrtém století před Kristem založili Nabateánci v Petře civilizaci. Petra je suchým skalnatým místem a Nabateánci vykopali do pevné skály obrovské vodní nádrže. Voda byla cenným zbožím na těchto starodávných křižovatkách, které byly také umístěny na staré severo-jižní cestě mezi Arábií a Středomořím. V prvním století před Kristem se Nabateánská říše rozprostírala od Arábie po Sinajský poloostrov a Středomoří a zahrnovala Jeruzalém a Damašek a také Šalamounovo království a Svatou zemi. Abrahám, Mojžíš, Ježíš, Zarathuštra a Mohamed žili všichni ve vzdálenosti jednoho dne cesty na oslu či velbloudu od Petry. Někteří historikové se domnívají, že Zahrada Eden byla v Jordánsku, které bylo bohatým říčním údolím okolo období 10,000 let před Kristem.

Hlavní turistickou atrakcí v Petře jsou starodávné, nádherné stavby, monumenty, megality a amfiteátr. Všechny jsou vytesány do červeně zbarveného skalního podloží. “Zříceniny v Petře představují jeden z nejpozoruhodnějších a nejvíce fascinujících monumentálních komplexů dávného světa pro svoji výtečnou kvalitní architekturu a pozoruhodné umístění města mezi rozeklanými kopci a úzkými roklemi. Petra je oprávněně jedním z divů světa. Je jedno z míst, na které nikdy nezapomenete .” ( Bourbon 1999, 6).

První fotka dole (ibid.102) ukazuje částečně nádheru a působivý způsob, kterým je architektura vytesána do pevné skály (Hammerton 1937, 88). Bohové milují opracování pevných skal!


Těšíme se na prožitek z tohoto dávného místa a nebyli bychom překvapeni, pokud by některé jeskyně a vodní nádrže byly daleko starší než Nabateanská kultura.

Když nyní víme, že Petra leží na starém rovníku, archeologové by se měli znovu zamyslet. Především bychom rádi znali stáří a přesné umístění obelisku, jenž je vytesán na vrcholu hory s vodorovnou základnou a dvěma ukazateli směru východ-západ. Viz. následující fotka z Bourbon 1999.

Osadu pojmenovali ERIDU, což znamenalo vzdálený domov nebo domov daleko od domova. Tento název je v některých nejstarších jazycích původním jménem Země ” (Sitchin 1998, 42). Výše uvedený sumerský příběh byl objeven zapsaný, ale jeho tématem byla historie před potopou. “Po potopě Sumerové přestavěli dávná anunacká sídla do měst pro lidi a jejich bohy. První přestavené město bylo Eridu, město Enkiho; a domníváme se, že to bylo zde, kde bylo učiněno závažné rozhodnutí poskytnout lidstvu civilizaci; archeologické důkazy ukazují, že se jednalo o dobu zhruba 3800 let před Kristem.”

Většina badatelů se shoduje v tom, že Sumerové měli první civilizaci s městskými státy, králi a kněžími. Sumerové tvrdili, že Eridu bylo jejich prvním městem, jak před potopou, tak po ní. Uctívali Anu a jeho děti, staré bohy nebe a země. Starý rovník možná procházel přímo skrz Eridu na jihu Sumeru. Eridu není v dnešní době tak působivé jako blízké město Ur, které je větší a bylo postaveno později než Eridu. Jak písemné záznamy, tak archeologické důkazy tvrdí, že Eridu bylo zničeno po roce 3000 před Kristem bojujícími králi a bohy. Musíte kopat do větší hloubky než pět tisíc let, abyste nalezli stopy první civilizace, ale nikde jinde na Zemi nebyly nalezeny starší písemné záznamy ohledně bohů, králů, kněží, písařů, učitelů, tanečníků, hudebníků, řemeslníků, obchodníků, stavitelů, námořníků, matematiků, astronomů a astrologů. Praktické nástroje jako například pluh jsou obvyklejší v rámci dřívějších artefaktů a spisů než zbraně a válka. Nejstarší psané dokumenty obvykle souvisejí se záznamy majetku, obchodem a čísly.

Celosvětově prvními dopravními prostředky byly dvoukoláky tažené oslem, ne kočáry. Sumerové vynalezli jak dvoukoláky, tak čtyřkoláky. Pomáhali jim přitom bohové?
Psané historické záznamy jasně tvrdí, že pomáhali. Moderní politická korektnost tvrdí, že Bůh je zcela odlišný a projevuje se pouze prostřednictvím Ježíše nebo Mohameda. Důkazy poukazují na zvláštní změnu, která se stala s lidstvem okolo data 3100 let před Kristem a udála se ještě na podivnějším místě a to na velkém okruhu. Sumerové sepsali jejich dějiny na celosvětově nejstarší hliněné tabulky a tak zdokumentovali, že synové boha Anu z Nibiru vyšli z vody a učili je umění civilizace.

První z mnoha symbolů okřídleného disku neboli nebeské koule s křídly pochází ze Sumeru. Následující obrázky ukazují symboly, které prostupovali tři tisíce let historie jako symbol boha Anu a jiných dávných bohů nebe-a-země včetně bohů z Egypta, Asýrie a Persie.

Původně disk nebo koule symbolizovala Nibiru, domovskou planetu boha Anu. Všimněte si kober na druhém “okřídleném disku”, symbolizujícího opeřeného hada, jméno několika domorodých amerických bohů, včetně Quetzalcoatla. Tyto symboly byly nalezeny v královských hrobkách a dokumentech po celé Malé Asii, Egyptě a blízkých zemích. Původně symbolizovaly letící planetu Nibiru a jejího důležitého boha Anu. Později byly podobné symboly použity pro další nebeské bohy jako třeba slunečního boha. Mnoho historických faraónů a králů používalo tyto symboly jako vzpomínku na dávné bohy, kteří z nebes přiletěli na zem.

Když pokračujeme po Starém rovníku na východ, přejdeme pohoří Zagros, kde vědci zjistili počátek pěstování obilí, pšenice, ječmene, hrozen a oliv před více jak šesti tisíci lety. New Age badatelé jako Sitchin přesvědčili mnoho z nás, že je velmi těžké domestikovat rostliny. Existují zásadní genetické rozdíly mezi divokým obilím a domestikovaným obilím. Proč by bojující lovci a sběrači strávili stovky let sbíráním velkých semen se speciálními vlastnostmi stébla obilí, když by byly semena nepoživatelná. Žádné jiné opice nejí obilí! Stovky let později se lidé nějak naučili, jak udělat pivo a chleba. Jak ale tehdy vůdci kmene chránili zrna obilí během kruté zimy? Domestikace rostlin je zásadním znakem mimozemské intervence! Všimněte si, že hroznové víno také udělalo pozoruhodný obrovský skok směrem vpřed ve velikosti a kvalitě především, co se týče výroby vína. Myslím si, že mimozemští bohové pomohli sběračským lovcům z pohoří Zagros naučit vyrábět víno a pivo. Od úsvitu dějin v Americe pomáhali bohové šamanům při sběru houbiček a psychedelických kořenů, aby šamani lépe komunikovali s bohy.

Je těžší vysledovat domestikaci zvířat, ale nejstarší známky domestikace ovcí a koz pocházejí z blízkosti Starého rovníku a pohoří Zagros. Psy byli nejspíš domestikováni v Indii, ale to je potřeba více prozkoumat. Will Hart ve své knizeAfrická Genesis: Naše mimozemská DNA a skutečný původ druhů/African Genesis: Our Extraterrestrial DNA and the True Origins of the Species” přináší přesvědčivé argumenty toho, že lidé nikdy neochočili šedého vlka Canis lupus. Všichni psy pochází z šedého vlka a můžou se s nimi pářit a mít životaschopná štěňata. To znamená, že psy by měly být v živočišném druhu Canis lupus a ne Canis familiaris. Hart nám připomíná, že můžeme zkrotit mnoho zvířat jako tygry, zebry, slony a vlky, ale nemáme schopnost je domestikovat. Domestikovaná zvířata mají menší mozky a jsou závislí na lidech. Když nemůžete někdy během noci spát, uvažujte nad domestikací lidí a zvířat. Homo sapiens mají menší mozek než neandrtálec. Byl to Anubis, který domestikoval Egypťany ? Byli to lidi, kteří domestikovali psy?

Na počátku mayského Třetího věku lidstva byli neandrtálec a Homo erectus vyhynutí a všichni lidé byli jednoho druhu a to Homo sapiens. Jelikož evoluce obvykle usiluje o rozmanitost, je evoluce jednoho druhu z mnoha vzácným případem. Potopa, která zaplavila severní polokouli, zanechala několik přeživších lidí severně od starého rovníku. Během Čtvrtého věku lidstva nalézáme imigraci nových loveckých sběračů v oblasti Fertile Crescent a pohoří Zagros. Objevují se psy či ochočení vlci, ale lidí bylo pár a nedařilo se jim. Většinou žili v jeskyních. Počátkem Pátého věku lidstva domestikace rostlin a zvířat, intenzivní farmaření za použití zavlažování, písmo, bronz a kolo změnilo civilizaci navždy. Všechno se to odehrálo v blízkosti starého rovníku během zhruba 5000 let s počtem lidí, který byl menší než dnešní obyvatelstvo Iráku. Pomáhal lidem někdo? Všimněte si, že většina Homo sapiens na Zemi před 3114 lety před Kristem žila jižně od Starého rovníku a vykazuje velmi málo znaků civilizace.

 

Dalším posvátným místem na starém rovníku je Persepolis, starodávné hlavní město Persie.
Persepolis byla domovem Xerxes, Cyrus a Darius, mocných králů Perské říše.
Hrobka krále Cyra byla stupňovitou pyramidou a byla postavena z bílých vápencových bloků.

 

Nejnižší schod byl vysoký jako člověk. Mnoho památek z Persepolis je velmi dobře zachováno a působí velmi majestátně jako následující starodávný pomník krále Xerxes.

Persepolis je také domovem zoroastrianismu. Zarathuštra hlásal především dualismus; dobro proti zlu, správně proti špatně, světlo proti tmě, život proti smrti a pravda proti lži. Dobrý Pán a jeho a jeho dobrý duch dlouhou dobu bojují proti Satanovi a zlému duchu. Zarathuštra věřil v božské cykly či věky, trvající tři tisíce let. Všimněte si, že Sumerové věří v božské cykly v délce 3,600 let. Zarathuštra žil okolo roku 1000 před Kristem a věřil, že lidé musí pomoci svému dobrému Pánu porazit zlo. Měl hlavní vliv na babylonský, židovský, křesťanský a muslimský pohled na Apokalypsu. Zarathuštrův “dobrý duch” se po babylonském vyhnanství vyvinul v židovsko-křesťanský koncept Svatého Ducha.

Když cestujeme na východ podél starého rovníku, dostaneme se k Mohenjo Daro v údolí řeky Indus. Existuje zde evidence dobře zorganizované, zemědělské společnosti s několika památníky či záznamy. Podobně jako se Stará říše v Egyptě obvykle datuje doprostřed třetího tisíciletí před Kristem, civilizace údolí Indu je považována za třetí nejstarší civilizaci po Sumeru a Egyptě. Je to náhoda, že první tři hlavní civilizace lidstva leží na starém rovníku? Civilizace údolí Indu je méně působivá než Sumer nebo Egypt, ale byla dobře navrženým městem s centralizovanou kanalizací, hygienickými kanály a centrálními lázněmi. Vodní a kanalizační systémy v Mohenjo Daro zahrnovaly rozsáhlé veřejné lázně a byly pokročilejší než mnoho měst současného Třetího světa. Následuje fotografie velkých lázní v Mohenjo Daro.


Starodávný architekt posvátných památek na starém rovníku musel používat stejnou šestkovou soustavu, kterou Enki vyučoval v Eridu, protože většina rozmezí mezi posvátnými památkami je 36 stupňů nebo nějaký jiný násobek šesti. Mohenjo Dare je 36 stupňů východně od Velké pyramidy. Když se dáme dalších 36 stupňů východně od Mohenjo Dara, přijdeme k Angkor Wat, působivému, starodávnému, hlavnímu městu Kambodžy. Angkor Wat je úchvatným chrámovým komplexem 72 (36x2) chrámů, postavených Chimery v Kambodže v období 1000 let n.l. Z mnoha opracovaných kamenných soch jsou nejčastější sochy Naga bohů, jež jsou obvykle zobrazeny jako kobra s pěti nebo více hlavami. Mnoho soch zobrazuje Buddhu, kterého ochraňuje Naga kobra bůh. Hancock píše: “V indické mytologii jsou bytosti Naga nadpřirození kobra-králové, kteří vládnou na zemi, ale patří k bohům. Mění svoji podobu a mohou se objevit podle vlastní vůle jako zcela lidští nebo jako kříženci, člověk nahoře nad pasem a pod ním had”.

Hancock a ostatní badatelé zjistili, že mnoho chrámových síní je umístěno podle vzoru, podobnému souhvězdí Draka, nebeského hada. Existuje zde mnoho podobností mezi Angkor Wat a Egyptem. Kobra-králové jsou podobní egyptským horus-králům. Oba vládli před úsvitem dějin. Další pozoruhodná podobnost mezi Angkor Wat a starými bohy nebe-a-země Sumeru je víra v kosmické cykly či věky. Chimerové stejně jako Hindové věřili, že žijeme v posledním věku lidstva v současném cyklu stvoření. Tento poslední věk začal 3100 let před Kristem blízko počátku mayského pátého slunce a poslední návštěvy Anu v Sumeru.

Když budeme pokračovat dále na východ podél starého rovníku, přejdeme Jižní čínské moře a vstoupíme do Pacifiku. Starý rovník prochází výšinami Nové Guiney, izolovaným ostrovem, o který se začínají čím dál tím více zajímat jak genetici, tak kulturní antropologové. Homo sapiens byli v Austrálii a Nové Guiney více jak třicet tisíc let, o hodně déle než v Americe. Domorodí Australané zůstali loveckými sběrači po celou dobu, zatímco v Nové Guiney vzniklo zemědělství. Ve skutečnosti zemědělci Nové Guiney nebo jejich bohové poprvé vyšlechtili svoje vlastní odrůdy banánovníků, sladkých brambor a cukrové třtiny zhruba 7000 let před Kristem.


Vytvoření ukazatelů tímto těžkým způsobem znamenalo odstranit 113,000 čtverečních stop těžké skály okolo obelisku. Známější sloup k uvázání Slunce na Machu Pichu v Peru byl také vytesán z pevné skály na vysokém výběžku a je umístěn na starém rovníku! Alison vypočítal, že oba ukazatelé jsou 3 míle z 6215 miles (0.05%) odchýleny z jeho linie posvátných staveb. Těším se na den, kdy New Age průzkumníci vypočítají nový starý rovník na základě současných Global Positioning Satellites (GPS) a těchto dvou horských, vrcholových ukazatelů.

Podívejte se zblízka na tento obelisk, který tvoří jeden kus s dávným, zvětralým, pouštním vrcholem hory. Nejsou na něm žádné nápisy vytvořené lidmi ani žádné ozdoby nebo uhlazení. Je funkční, surový a prehistorický. V dnešní době lidé s batohy a foťáky vylezou na tento úchvatný výstup, ale jen několik by přineslo pily, které by mohly uříznout vrchol žulové hory. Petra se svými jedinečně vytesanými stavbami, amfiteátry, vodními nádržemi, dutinami a především se svými obelisky je mi tak drahá, že váhám říct něco dalšího. Je to jedno z hlavních posvátných míst na zemi. Obrací se na bohy na nebi. Ten, kdo má oči k vidění, ať pátrá po pravdách Petry.

Dalším posvátným místem na Starém rovníku je město Ur v Sumeru, blízko ústí řek Tigris a Eufratu. Ur je jedno z nejstarších měst na světě a je v něm nejstarší zikkurat neboli stupňovitá pyramida. Zikkuraty byly sumerské chrámy a známé jsou jako příbytky místního boha a kněží. Jak století ubíhala, byly postaveny nové chrámy na místech starších zikkuratů.

Následující obrázek ukazuje počítačovou rekonstrukci nejpůsobivějšího zikkuratu ve městě Ur. (Forte1997, 93).


Ur je prvním městem, o kterém je známo, že mělo rozsáhlou domovní kanalizaci a kanály, které byly dlouho považovány za ukazatele civilizace. V Ur byly nalezeny některé z nejstarších bronzových nástrojů, kol a bronzových sléváren. Jedna z nejstarších tabulek s klínovým písmem, nalezená v Ur, je nejstarším záznamem o králi. Bible tvrdí, že Ur byl domovem Abrahama

V Sumeru působili světově první profesionální řemeslníci, včetně umělců a hudebníků. Sumer byl domovem prvních známých králů, kteří velmi uctívali ženy. Dávný sumerský bůh nebe-a-země Ea, později nazýván Enki, přinesl lidstvu poprvé civilizaci do blízkého Eridu, který se zdá být blíže k Alisonově linii posvátných míst než Ur. Následující dlouhý úryvek z knihy od Sitchina říká, že dávní Sumerové věřili, že Eridu bylo velmi důležitým starým městem.

Sumerové tvrdili, že existovala doba, kdy ještě na Zemi nepobýval civilizovaný člověk, kdy byla zvířata pouze divoká a zdomácnělé plodiny nebyly ještě vyšlechtěny. V této dávné době (710,000 let před Kristem) na Zem přiletěla skupina padesáti Anunnaki (děti boha Anu). Vedl je vůdce, jehož jméno bylo E.A. (což znamenalo, že jeho domovem je voda). Přicestovali ze své domovské planety NIBIRU a při dopadu na Zem se vymáchali ve vodách Perského zálivu. Jejich prvním úkolem bylo vysušit mokřiny a vyčistit průtoky řek, zajistit zásoby potravy (nalezeny byly ryby a drůbež). Potom začali vytvářet hliněné cihly z půdy a založili úplně první osadu mimozemšťanů na Zemi."

Nejranější a nejrozsáhlejší produkce plodin a nejhustější osídlení Nové Guiney vzniklo v jejích horských údolích v nadmořské výšce 4,000 a 9,000 stop. Archeologické průzkumy odkryly rozsáhlé systémy odvodňovacích kanálů, které pocházejí z doby před devíti tisíci lety a ve velké míře se rozšířily před šesti tisíci lety stejně jako terasy, sloužící k zadržování vlhkosti v sušších oblastech. Odvodňovací systémy byly podobné těm, jež se stále používají v dnešní době za účelem vysušení oblastí mokřin a jejich využití jako zahrad. Před zhruba pěti tisíci lety, půdní analýzy zjistily rozsáhlé odlesnění horských údolí, které značí odstranění lesa za účelem zemědělství.
(Diamond 1997, 303).

Kulturní evoluce Nové Guiney je podobná té, kterou je možné nalézt v horských údolích v Peru, kde také došlo ke vzniku nových polí s kanály a k vytvoření teras. Datum 7000 let před Kristem je blízko datu 7121 let před Kristem, což je začátek mayského Čtvrtého věku lidstva. Papuánské druhy jazyků v Nové Guiney jsou unikátní v rámci celého světa!

Přestože Austrálie a Nová Guinea byly jednou masou země během poslední doby ledové, jejich domorodí obyvatelé jsou geneticky rozdílní. Krevní typy v Nové Guiney mají blíže ke zbytku světa než k australským domorodcům. Mitochondriální DNA v Nové Guiney pochází z rozsáhlého počtu nepříbuzných ženských předků, jež nejsou z australské populace (Can 2003, 58). Nebuďte překvapeni zjištěním, že Polynésané a domorodci z Velikonočního ostrova se velmi podobají domorodcům z Nové Guinee.

Zhruba v období 1200 let před Kristem se mořeplavci ze souostroví Bismarck Archipelago vydali na východ do rozsáhlých moří Pacifiku s jeho mnoha ostrovy. Pokud by cestovali podél starého rovníku, což je cesta, kterou naplánoval Enki, dostali by se na ostrov Anatom, 72 stupňů na východ od Angkoru. Víme, že rozsah precese je jeden stupeň během 72 let a 72 je šestkové číslo, jež je vestavěno jak do Velké pyramidy, tak do Angkor Wat. Ostrov Anatom je nejjižnějším ostrovem v nové republice Vanuatu. Kamenné zříceniny zde kdysi obývala nejrozsáhlejší misionářská církev na jižní polokouli.

Dalších 72 stupňů východně podél starého rovníku a dostaneme se na velmi pozoruhodný Velikonoční ostrov. Je zde více než 600 obrovských úchvatných soch. Tyto sochy jsou více než tisíc let staré a některé váží mezi 100,000 a 150,000 librami. Následující obrázek z knihy od Hancocka “Nebeské zrcadlo/Heavens Mirror” je výbornou fotkou jedné z nejslavnějších soch na Velikonočním ostrově, které domorodci nazývají Moai.

Svýma očima a pokrývkou hlavy upoutá socha naši pozornost. Rodilí američtí hráči basketbalu jsou často zobrazováni s helmami a obrovské pozoruhodné olmecké hlavy mají také helmy. Egyptské a sumerské ilustrace obvykle zobrazují na hlavách svých bohů helmy a/nebo parohy. Také oči některých egyptských soch byly pečlivě vypracovány z konvexních křišťálových čoček! Mnoho soch Moai je postaveno na ohromných kamenných podstavcích. Nejsou to pouze sochy, které naznačují, že kdysi na ostrově existovala rozsáhlá civilizace.

Legenda praví, že původní tři kánoe, které se zabydlely na Velikonočním ostrově ve čtvrtém století n.l., přivezli i písaře, kteří uměli přednést posvátná slova na padesáti sedmi dřevěných tabulkách. Jako u většiny legend lze i zde najít něco pravdy, protože se našlo dvacet čtyři prastarých tabulek s hieroglyfickými nápisy, podobné symbolickým egyptským nápisům a ranějším nápisům civilizace údolí Indu. Další velkou záhadou je, že hieroglyfy Velikonočního ostrova nebyly ještě rozluštěny. Jsou odlišné od jakéhokoliv dalšího psaného jazyka. Proč bohové rádi vynalézali a rozptylovali nové jazyky podél starého rovníku? Jednalo se o znamení?

Hancock píše, že je záhadou, jak mohli námořníci v kánoích proplout děsivý jižní Pacifik a najít vzdálený Velikonoční ostrov.

Záhadní jsou také lidé, kteří již museli vlastnit velmi vyspělé znalosti architektury a stavitelství, když přijeli na Pupek světa. Dochovalo se jen málo stop po experimentování a pokusech a omylech při vytváření velkých Moai. Naproti tomu neustálý a pečlivě vymyšlený, umělecký záměr, jenž je vyjádřen v těchto unikátních sochařských dílech, se zdá být již plně vypracován na počátku pozoruhodného období tvoření soch na Velikonočním ostrově, kde nejlepší Moai jsou ti úplně původní. (ibid. 226).

Hancock píše o architektuře s mohutnými zdmi a podstavci, jež je typická u mnoha megalitů a oltářů. Badatelé přemýšlejí nad tím, jak domorodci tyto obrovské megality přesouvali. Samotní domorodci tvrdí, že jimi pohybovala Manna nebo kouzla. Lidé v lomech sochy vytesali, ale božští králové je přesunuli, často nad zemí.

Jedna tradice tvrdí, že původní domorodci připluli z dalekého ostrova na třech kánoích. Další tradice říká, že přišli z nebes v lodi.

Jako téměř na všech starodávných posvátných místech, i zde existuje mnoho astronomických nasměrování. Na Velikonočním ostrově je mnoho zarovnání podle slunce během rovnodennosti a slunovratů. Domorodé tradice mluví o bratrství učenců, která zkoumala oblohu. Střed Pacifiku je dobrým místem pro pozorování hvězd. Obyvatelé ostrova nazývají svůj ostrov Oči hledící do nebe, častým motivem soch.

Alison došel uznání za svoje přesné umístění Starého rovníku, ale Hancock a ostatní badatelé tuto cestu prošlapali. Podobnosti mezi Velikonočním ostrovem, Angkor Wat a Gízou v sobě zahrnují staré sochy se zemskými motivy a také mnoho “omfalos” či soch s kamennými symboly Země. Kapacita jako Peter Tomkins, který pracoval společně se Stechini a Johnem Michelem ve své důležité studii Ve středu světa prezentuje také přesvědčivý důkaz, že kdysi existovala síť center, které se sebou navzájem komunikovaly a rozprostírala se v širokém rozsahu po celé zeměkouli (ibid. 253).

Výše uvedení badatelé, kteří se soustřeďují na Egypt, určili geografický pupek světa a zjistili, že kamenné omfalos označují důležité meridiány a linie. Alisonovy studie zjištění stáří označili Velikonoční ostrov jednou provždy za prominentní místo na staré významné čáře. Není umístěn pouze na starém rovníku, ale nachází se přesně 180 stupňů východně od místa, kde starý rovník prochází údolím řeky Indus.

Jinými slovy, pokud byste vyvrtali díru z Velikonočního ostrova přímo skrz střed Země, dostali byste se do starého údolí řeky Indus, místa dalšího nerozluštěného písma. Na zemi existuje pouze hrstka nerozluštěných písem a dvě z nich se nachází na opačných koncích čáry, jež vede skrz střed Země. Na Velikonočním ostrově se také nachází “Hot Spot”, který vytváří řady sopek. Toto místo se nachází také nad jedním rohem Nazca tektonické desky, která vytvořila pohoří Andy.

Někteří archeologové se domnívají, že mnoho obrovských kamenných staveb předchází sochám Moai. S tím souhlasíme, jelikož následující fotky Martina Graye z Velikonočního ostrova zobrazují prastaré stěny s ořezanými kameny, které později nalezneme u Machu Pichu v Andách.


Když se většina archeologů dívá na detaily jako tento malý kamenný blok v Peru, tvrdí, že to udělali Inkové za použití nástrojů doby kamenné a velké trpělivosti, přestože Inkové Velikonoční ostrov nenavštěvovali a domorodci i v současné době stále používají kamenná kladiva pro opracování kamene. Lidé nikdy tuto velmi starou stěnu neopracovali! Velikonoční ostrov je velmi pozoruhodným ukazatelem toho, že mimozemšťané v prehistorických dobách navštěvovali Zemi.

Když budeme pokračovat východně podél starého rovníku, dorazíme k místu slavných, obrovských obrazů na plošině Nazca v Peru. Z výšky je zde možné spatřit podivné obrazy a dráhy, ale stěží jsou viditelné ze země. Některé z postav jsou větší než fotbalové hřiště a mohou být snadno spatřeny z mílové výšky v letadle. Následuje letecká fotka kolibříka z Nazcy (McIntosh 2001, 215).

Někteří archeoastronomové vypočítali, že postavy na zemi v Nazce zobrazují souhvězdí hvězd před dvěma tisíci lety. Obrazy byly vytvořeny sedřením země a kamenů, a tím vznikl jemný dvou-tónový obraz. Pro koho byly tyto obrazy vytvořeny? Na zemi je nelze moc rozeznat. Byly vytvořeny pro lidi s létajícími stroji, jako jsme my nebo pro mimozemské bohy. Nazca pobřeží v Peru bylo kulturně velmi bohaté dlouho předtím, než se objevili Mayové a Aztékové. Bohové zanechali v Peru mnoho znamení, včetně mnoha lebek s trepanovanými dírami a/nebo prodlouženými lebkami.

Když asi hodinu poletíme přímo na východ, dostaneme se do jednoho z nejposvátnějšího a nejzáhadnějšího místa Jižní Ameriky, Machu Pichu v Peru. Nachází se vysoko v pohoří And, 2000 stop nad posvátnou řekou Wilcamayu. Dávné pozůstatky jsou pre-historické.


Na vrcholu této žulové hory ve vysokých Andách je působivá prehistorická observatoř a posvátný Intihuatana, sloup k uvázání Slunce

Stejně jako obelisk na vrcholu hory v Petře nebyla tato stavba postavena na rovinatém vrcholu žulového kopce, ale ve skutečnosti je součástí původního pevného vrcholu hory. Mnoho tun žuly bylo odstraněno z okolí tohoto funkčního sloupu z důvodů, jež jsou známy pouze bohům. Stěny v pozadí s dobře postaveným a dobře zachovaným, zkoseným oknem byly přidány poté, co byl vrchol hory zarovnán. Všimněte si zkosených oken, která jsou zarovnána podle slunce a hvězd a jsou součástí observatoře. Následující žulové stěny z vrcholu hory Machu Pichu stojí za prozkoumání.


Inkové ani ostatní lidé doby kamenné nepostavili tento prastarý žulový blok.

Analýzou růžové žuly se přišlo na to, že byl vytěžen na vysokém místě na jiné hoře na protější straně posvátné řeky Vilcamaya (Forte 1997,276). Všimněte si, že celá stěna je růžová, zatímco hora je z šedé žuly jako Intihuatana.

Machu Pichu přitahuje širokou pozornost díky svým obrovským megalitům a přesné práci kameníků a také proto, že bylo ukryto před západní civilizací více jak 400 let. Obrovské megality byly dopraveny přes hluboká údolí a přesně ořezány takovým způsobem, aby navazovaly na ostatní megality. V dnešní době by bylo těžké a velmi drahé reprodukovat toto řemeslné zpracování za použití dnešních nástrojů. Nejstarší stavby jsou daleko dokonalejší než pozdější dodatky.

Několik mil jižně od Machu Pichu leží Ollantaytamba, druhá nejpůsobivější megalitická stavba v Jižní Americe. Na dalších dvou obrázcích je zachycena starodávná megalitická stavba, později je využívaná jako pevnost. Některé megality Ollantaytamby váží 400,000 liber.Machu Pichu a Ollantytamba jsou dvě stavby z tuctu starodávných megalitických památek, kde jsou použity pozoruhodné, bronzové svorky, jež mají za úkol udržet obrovské kameny na místě.

Je nemožné nejenom kamennými nástroji udělat prohlubně, ale rodilí Peruánci před příchodem Pizarra ani nevlastnili technologii výroby bronzu, aby vůbec tyto svorky vytvořili. Konkvisadoři se nikdy nedostali k Machu Pichu, které je dobře skryto od údolí řek. Vím zhruba o tuctu podobných, zvláštních, bronzových svorkách a všechny jsou od Starého rovníku umístěny na vzdálenost chůze. Nejvzdálenější jsou u jezera Titicaca, v blízkosti And v Peru.


Stavební základy vyřezány do žuly

Když se dáme na východ od pohoří And v Peru, přejdeme přes Brazílii a ústí řeky Amazonky. Satelitní snímky ukazují mnoho prastarých kanálů podél řeky Amazonky. Právě nedávno byl na starém rovníku nalezen starý kanál v blízkosti ústí řeky Amazonky. Starý rovník prochází ostrovy Cape Verde v polovině mezi Velikonočním ostrovem a údolím Indus. Na starých mapách je vyznačeno obydlení ostrovů Cape Verde. Will Hart, Jim Alison a já patříme mezi menšinu badatelů, kteří se domnívají, že Cape Verde byl domovský ostrov Atlantidy. V době 11,000 let před Kristem byl oceán zhruba o 300 stop níže a Cape Verde a Kanárské ostrovy na severu byly daleko většími.

-pokračování snad příště-

(c)2010 Robert Berringer
(c)2010 Translation: Eliška Průšová

Zdroj: www.matrix-2001.cz