Unikátní stavba - zámek Castel del Monte, Andria, Itálie

15.06.2012 16:56

Jedná se o specifickou stavbu na 8-mi hranném půdorysu s osmi 8-mi hrannými věžemi, kolem zámku pak vede cesta ve tvaru čísla 9. Zámek patří k nejdůležitějším místům v rámci planety Země. Konstrukce tohoto zámku je propojena s konstrukcí Cheopsovy pyramidy (je tu mnoho shod) a je provázaná i se všemi strukturami osmihranného tvaru na Zemi.

 

Zámek byl postaven před 800 lety Fredericem II. Sevilským (reinkarnace Amon Ra II.). Za časů Atlantidy stál na tomto místě obrovský 8-mi hranný chrám, který měl na vrcholu konstrukce křištálovou kopuli. Původní objekt měl 8 podlaží pod úrovní povrchu země. Vcházelo se točitým schodištěm, které připomínalo obrácenou homoli – trychtýř, jež se dolů zužoval. Podzemí vypadalo jako pohár (nejprve kalich, pak točité schodiště a dole byl rozšířený komplex, který představoval podstavec poháru). Tato struktura byla později definována jako Grál.

 

Svatý Grál byl dle mýtů pohár, do kterého byla nalita krev Kristova, ale ve skutečnosti nešlo o fyzickou krev, nýbrž o esenci Kristova paprsku přineseného z hvězd na planetu Zemi.

Jméno Kristus je spojeno s křišťálem (křišťál přijímá energii z vyšších dimenzí, krystaly jsou přijímači i vodiči nejjemnějších energií). Když se Ježíš narodil, byl identifikován ve spojení s tímto paprskem (lidská bytost je tvořena na fyzické úrovni na bázi uhlíku, když se uhlík zhutní do nejhustší podstaty, stává se z něj diamant). Svatý Grál byl rozpoznán jako princip, kdy se zhutňuje hmota do té nejperfektnější podoby.

 

Objekt Castel del Monte byl vystaven tak, aby navenek vypadal jako lovecký zámek, ale ve skutečnosti byl esoterickým zámkem, kde se setkávali mágové a odehrávaly se tu alchymistické experimenty. Půdorys byl identický se současným půdorysem. Uvnitř věží bylo úzké, točité schodiště vedoucí na střechu těchto věží. Zvláštním způsobem bylo toto schodiště přerušeno a pak navazovalo o něco výše.

Na zámku začala v roce 1995 aktivace fotonové energie (energie 4. dimenze), která proniká skrze toto místo. Zámek se stal spínačem pro spuštění fotonické reakce nazvané Ramsa Tamsa (rozdělena do 4 fází, každých 6 měsíců probíhaly jednotlivé fáze).

Možnost vytvoření anagramu – z názvu Castel del Monte odebereme C na začátku a T ze slova Monte a vznikne A STEL DEL MONE – z toho pak STELA DEMONE = hvězda démonů.

Jak už bylo výše psáno, stavba byla hlavním spínačem fotonického okruhu na Zemi, a to mezi nebem-vesmírem a Zemí a zároveň mezi hvězdou a démonem. V tomto názvu je zašifrována původní funkce – tedy sjednotící prvek mezi nebem a Zemí.

Castel del Monte představuje spínač pro vstup do 4. dimenze, Cheopsova pyramida spínač pro vstup do 5. dimenze.

Zámek hlídá a ochraňuje bytost Argos.

 

Zdroj: dle svých poznámek ze semináře italské vědmy Luisy Muratori, listopad 2008