Zakázaná hvězdná mapa a Hvězda Bohů

27.06.2012 14:44

V následujícím článku vyzdvihuje Wayne Herschel do zcela nových výšin svoji teorii původu lidstva z hvězdných předků ze své knihy Skryté záznamy The Hidden Records’. Uvádí zde také aktuální informace o průlomovém objevu v Senmutově hrobce v Egyptě.

Jeho nejnovější objev (červenec 2007) je založen na jeho analýze nedávno zveřejněného historického dokumentu svobodného zednáře, ‘Hiramův Klíč’ (vidíte dole vlevo). V tomto článku se bude o něm zmiňovat jako o: ‘Hvězdné mapě Hirama Abifa’.

Během posledních několika let svobodní zednáři přijížděli ze všech koutů světa, což by se mohlo zdát dost podezřelé, aby se účastnili Waynových přednášek o hvězdné mapě pyramid.

V privátních rozhovorech po přednáškách bylo možné slyšet velmi zajímavé komentáře. Mnoho lidí řeklo Waynovi, že vždy věděli, že hvězdy, na které se jeho výzkum zaměřuje, jsou velmi zásadně důležité. Přiznali také, že si přesně nikdy neuvědomovali, až do současnosti, proč jsou tak důležité. Především od té doby, kdy bylo zřejmé, že prakticky všechny starodávné civilizace uctívaly v rámci jakéhosi tématu geneze zejména tyto hvězdy.

Poznamenali, že jejich kdysi tajný obraz hvězd, na který se odkazují pod názvem: “První stupeň zasvěcení do Hiramova klíče” (“First Degree Tracing Board of the Key of Hiram”) se nedávno stal veřejně dostupným historickým dokumentem.

Byli přesvědčení, že když se stal dokument veřejně přístupným pro kohokoliv na velmi dobře známé univerzitní internetové stránce, bylo by etické, začít ho prozkoumávat a bádat o jeho významu. Může být nalezen na internetové stránce University of Bradford (Velká Británie) a jeho název je "Hiramův Klíč.

Po dalších diskuzích s Waynem vyjádřili jeho zednářští návštěvníci velkou vděčnost za to, že jeho tvrzení byla pozitivní a ne zase další nesmyslné konspirační teorie nebo útok na zednářství.

Avšak vzhledem k daným paralelám, které má Waynův výzkum s jejich dokumentem, bylo na něj naléháno, aby byl opatrný ohledně způsobu, jakým bude prezentovat svoje vlastní názory. Proto tedy musí být hned na úvod poznamenáno, že názory, přesvědčení a interpretace, vyjádřené v tomto článku jsou jednoznačně Waynovy vlastní a nejsou to přesvědčení svobodného zednářství, pokud není odkazováno na univerzitní link na této stránce.

Wayne není svobodný zednář a v následujícím článku se rozhodl přistupovat s velkou úctou k tomuto citlivému dokumentu. K tomu dodává:

Plně souhlasím se zednářskou interpretací Boha jako vše-vidoucího vše-znalého velkého architekta vesmíru. Pro ně je geometrie základní podstatou, kterou lze najít ve všem stvořeném. S tím souhlasím. Není pochyb o tom, že tento náhled by vysvětlil význam božských proporcí ve vitruviánském muži v pentagramu od Leonarda da Vinciho”.

Nejsem si opravdu jistý žádnými negativními konspiračními teoriemi, které si vzaly za cíl svobodné zednářství, jelikož se neobjevilo nic, co by je mohlo prokázat”.

Společnost nejpravděpodobněji pozná nejranější ztvárnění božských proporcí v muži s pěticípou hvězdou v kruhu. Není divu, že u některých bude vyvolávat negativní předsudky. Každopádně věřím, že je to především kvůli nepochopení, které obklopuje tuto ikonologii.”

 

SKRYTÝ DÍL HÁDANKY

Waynovy teorie jsou postaveny na předpokladu, jak je prezentován v jeho první knize ‘Skryté záznamy’, že existují na obloze (v blízkosti Plejád) pouze dvě Slunci podobné hvězdy, u kterých cítil, že je dávní předkové vnímají jako velmi důležité. Obě jsou hvězdy, které už astronomové označili jako našemu Slunci podobné a tedy, pokud by v jejich blízkosti existovaly planety s vodou, potom by na nich byl docela pravděpodobný život, jak ho známe my.

Je zřejmé, že pro dávné předky byla jedna hvězda bez pochyb důležitější než ta druhá. Možná je přímo spojena s velkým příletem lidstva jako kolonistů (podrobně to bude rozepsáno v tomto článku). Později během jeho výzkumu vyšlo najevo, že existuje ještě třetí Slunci podobná hvězda. To by ukončilo jeho teorii korelace a dalo by jí to zcela nový obrat. Ale kvůli následujícím důvodům nemohl do své první knihy začlenit třetí, Slunci podobnou hvězdu a její význam.

Badatelé rychle poznali, že Waynovy hvězdné mapy Egyptu, Stonehenge a Marsu nemají žádnou hvězdnou korelaci vůči jednomu kritickému památníku, který byl nalezen na stejném místě na všech třech. Právě kvůli tomuto domnělému vynechání došli k závěru, že jeho Plejádská korelační teorie je neprůkazná. Jelikož svobodní zednáři v poslední době zveřejnili spoustu své historie, v tu chvíli se ukázal samotný chybějící detail a pravda již nezůstává déle skryta. Byla držena v utajení již příliš dlouho a vydavatelé se úmyslně rozhodli ji z jeho knihy ‘Skryté Záznamy’ vynechat.

Proč?

 • Zaprvé proto, že to bylo v té době velmi citlivé téma. Byla tam přílišná podobnost s tím, co ukazuje dokument svobodných zednářů, který bude v tomto článku více prozkoumán. Nikdo se nesnažil napsat o jeho významu jakýmkoliv podstatným způsobem, natož ho zveřejnit.

 • Zadruhé by zahrnutí další hvězdy dále zkomplikovalo již tak dost složitý příběh.

 • V roce 2003, kdy byly ‘Skryté záznamy’ vydány, byly obrázky, určené pro knihu, záměrně ořezány, aby skryly korelační monument pro výše uvedenou třetí hvězdu. Cílem bylo, aby se Waynova hvězdná mapa dala snadněji číst a měla se lišit od toho, co zobrazoval zednářský dokument.

Pokud chcete vidět neoříznuté obrázky, které ukazují korelační monumenty pro třetí hvězdu, přejděte na konec tohoto článku. Následovat zde budou vysvětlení jejich významu.

 

OBJEVENÁ TŘETÍ, SLUNCI PODOBNÁ HVĚZDA

Prozkoumej obrázek níže, jenž je nastaven na počítačovém hvězdném atlasu na dobu přibližně před 17 000 lety. Všimnete si, že v této velmi dávné epoše můžete v uvedené poloze rozlišit tři Slunci podobné hvězdy. Když se vypočítá poloha hvězd k dnešnímu datu, kupodivu budou Plejády vypadat stejně, jako vypadaly před 17 000 lety (malý posun), ale protože jsou nám tyto Slunci podobné hvězdy blíž, jejich zjevné pohybové vektory jsou mnohem dramatičtější a tudíž dobře měřitelné. (Slunci podobné hvězdy jsou v dnešní době v trochu jiných pozicích).

Novou’ Slunci podobnou hvězdu (nebyla součástí autorovy knížky) lze vidět na obrázku dole. Je to první příklad výzkumu Wayna Herschela, který zjistil, že spektrum je stejné jako u našeho Slunce, G2 spektrum. (Další dvě hvězdy mají G5 spektra).

Ta je v katalogu vedená jako:

TYC 1799 1026 1

Z astronomické ilustrace výše je zřejmé, že existují tři Slunci podobné hvězdy, které se přesvědčivě shodují s dávnými mapami, které jsou nedílnou součástí Waynova výzkumu. Hvězdné mapy bývají spojovány se záznamy starodávných návštěvníků, kteří přišli z nebes. Byly identifikovány tři ‘cíle’, které v sobě mají obrovský potenciál pro výzkum, jež provádí SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence – Hledání mimozemské inteligence).

SETI musí udělat pouze to, že zaměří svoje největší radioteleskopy na tyto hvězdy a bude naslouchat, zda se neobjeví něco v běžném radiovém spektru, co je více než jen pouhým přirozeně rušivým zvukem.

Každopádně SETI se domnívá, že mimozemšťani budou motivováni k odeslání zprávy k Zemi ve své vlastní stupnici. Organizace se také domnívá, že tento vzkaz přijde spíše prostřednictvím a na vlnách ne tak časté, jemnější radiové frekvence, a proto sleduje SETI tuto frekvenci.

V reakci na Waynův návrh, Seth Shostak – jeden z vedoucích výzkumníků SETI – odpověděl Waynovi e-mailem v roce 2005, že jsou vědci a teorie jako je tato, je nezajímají při rozhodování, na jaké Slunci podobné hvězdy se mají zaměřit.

K dnešnímu dni tyto hvězdy, jež svým potenciálem naznačují možnost života, jak ho známe, nebyly očividně NIKDY cíleně zkoumány.

 

UNIVERSITY OF BRADFORD, Velká Británie

Jak jsem se již dříve zmínil, University of Bradford ve Velké Británii zveřejnila na internetu zednářskou hvězdnou mapu ‘Hiramův klíč’, tím ji učinila veřejně přístupnou jako součást americké historie a historicky cenný referenční dokument. Wayne pečlivě reprodukoval obrázek níže. Používá dva nejdůležitější zdroje: Jeden ze slavné nejstarší známé verze svobodných zednářů na University of Bradford. .

Hvězdná mapa’ možná pochází od člověka jménem Hiram Abif.

Je známo velmi málo o tom, kde získal své legendární tajemství. Tajemství, které zapříčinilo vznik svobodného zednářství. Historicky je zaznamenáno, že Hiram Abif byl zavražděn za to, že se o něj nepodělil. Lze předpokládat, že jeho vrazi získali tento dokument ‘hvězdné mapy’ z jeho vlastnictví, aniž by znali jeho přesný význam. Zednářské lóže po celém světě nyní zveřejnily mnoho variací jeho symbolismu. ‘Hvězdná mapa’ je bezpochyby považována za nejdůležitější část historie zednářství (viz. obr. níže).

HVĚZDNÁ MAPA HIRAMA ABIFA

Nedávno se mnoho vydaných knížek zaobíralo výzkumem původu zednářství. Jedna konkrétní kniha, která vyšla v roce 2005, Arkána Svobodného Zednářství ‘The Arcana of Freemasonry’, byla napsána jedním z vysoce postavených zednářů, Albertem Churchwardem. Tento autor používá ‘hvězdnou mapu Hirama Abifa’ na přebalu své knihy a odkazuje se na ni jako na: První stupeň zasvěcení do Hiramova klíčeThe First Degree Tracing Board of Freemasonry”.

Proč Wayne označuje toto symbolické zobrazení za ‘hvězdnou mapu’?

Pokud chcete ve skutečnosti určit jakýkoliv obraz hvězd za hvězdnou mapu, která identifikuje oblasti vesmíru, potřebujete dvě věci:

 • Identifikovatelné seskupení hvězd do vzorce

 • Zobrazení orientace severu a jihu

Obrázek výše má zřetelně sedm hvězd, které vypadají podobně jako plejádská hvězdokupa. Pokud by se pozorovatel díval do obrázku oknem a díval se na horizont, stál by pozorovatel nebo zasvěcenec na západě, a díval by se na oblohu nad horizontem na východě.

Obraz ukazuje noční oblohu, protože můžete vidět sedm hvězd a také hvězdu, z které sestupuje žebřík, která se nazývá ve svobodném zednářství jako Zářící hvězdaBlazing Star”. V tom, co vypadá jako mlha, jsou otvory, které obsahují tři důležitá nebeská tělesa. Mnozí se domnívali, že dvě nejvyšší tělesa představují Zemi a Měsíc, jak prochází touto oblastí noční oblohy blízko Plejád po ekliptice. Ale nyní je po ruce daleko přesvědčivější řešení.

Tři nebeské objekty vypadají navzájem podobně a všechny vypadají jako Slunce. Jsou samozřejmě zvláštní velmi mysteriózním způsobem. Wayne našel korelace pro všechny tři Slunci podobné hvězdy a zobrazil je v astronomické aktualizaci z července 2007UPDATE JULY 2007”, což je obraz, který můžete vidět, pokud přejdete zpět nahoru.

 

PILÍŘE, ŠACHOVNICOVÁ DLAŽBA NA PODLAZE A ČAS

Obrázek výše nabízí rozsáhlejší Waynovu interpretaci ‘hvězdné mapy Hirama Abifa’. Zdůrazňuje všechny komponenty a možnosti, co by mohly znamenat. Wayne je přesvědčen, že šachovnicová dlažba na podlaze představuje čas. Každá dlaždice zřejmě symbolizuje 20 000 let. Chronologicky vypočítal postavení pilíře ve středu tím, že změřil čas, který potřebuje “Zářící Hvězda” pro posunutí tam, kde se přesně shoduje se svým postavením na hvězdné mapě Cydonia v jeho knize. Ve stejné poloze je také zobrazena na ‘hvězdné mapě Hirama Abifa’.

Když ho vypočítal, mohl nalézt také časové rozpětí, jež se shoduje se zbývajícími dvěma hvězdami, které se shodou okolností také shodují se současnými fosíliemi moderních lidí. V popředí zasvěcenec/pozorovatel (není na obraze) stojí v počátečních fázích vývoje rodu Homo Sapiens-Sapiens na Zemi a dívá se směrem k horizontu a obloze na východě, která představuje “současnost”.

Tajemství rozluštění pilíře a žebříku na ‘hvězdné mapě Hirama Abifa’ je nalezeno v textech spojovaných s ‘Hiramovým klíčem’. Na základě jeho práce se dá stěží pochybovat, že sestupující žebřík z nebes má původ v biblickém textu Genesis, a také tak pilíře. V Genesis, v kapitole 28, verši 12, je Jákobovi ukázán žebřík, který sestupuje z nebes dolů. Když Jákob pozoruje tuto podrobnou vizi, je mu řečeno, že lidstvo doslova dostalo tento svět. Související text ‘Hiramova klíče’, který je zveřejněn na webové stránce univerzity, uvádí, že zobrazený žebřík je Jákobův žebřík.

Jákob poté uctil skutečné místo, kde se žebřík dotkl země, postavením pilíře.

Waynovi se zdály tři pilíře na ‘hvězdné mapě Hirama Abifa’ zvláště zajímavé. Při bližším prozkoumání jejich možného významu se přesvědčil, že v souvislosti s jeho stávajícími teoriemi, mohly by představovat tři oddělené ‘návštěvy’. Jedná se o návštěvu Země našimi lidskými předky poté, co kolonizovali tři rozdílné hvězdné systémy ve třech rozdílných epochách. Je tedy vysoce pravděpodobné, že tito lidé, kteří měli pozoruhodně vyspělou technologii, jsou nazýváni “anděly”, o nichž čteme v našich svatých knihách. Byly to bytosti, které byly oděny do zářivého oblečení, a které mohly létat a provádět velké ‘zázraky’.

 • Wayne interpretuje největší pilíř (vlevo) jako monumentální ‘Genesis’ památník, jež oslavuje objevení naší sluneční soustavy prvními lidskými bytostmi, cestujícími vesmírem. Tato epocha se datuje zpět 200 000 let a shoduje se s nalezenou první sbírkou moderních lidských fosilních pozůstatků. Domnívá se, že naši starodávní hvězdní předkové a návštěvníci s největší pravděpodobností na Zemi založili velmi malý počet experimentálních trestaneckých kolonií. Historií je opravdu potvrzeno, že lidé v této epoše žili primitivně jako lovci a sběrači.

  (Teorie o trestanecké kolonii je probádána v knize Wayna Herschela ‘Skryté záznamy’. Jeho teorie je založena na faktu, že Mars měl kdysi oceány a atmosféru. Wayne je přesvědčen, že byl Mars obydlen do období před 10 000 lety, kdy ho zničil dopad meteoritu. Svého času byl ‘klenotem’ naší sluneční soustavy, příznivější pro lidské osídlení než Země. Země není zdaleka dokonalá planeta. Ve skutečnosti je příliš blízko Slunci a je faktem, že všechny lidské bytosti se potýkají s intenzívním slunečním zářením, jemuž je vystavena. Zadruhé je zemská gravitace příliš silná na naše tence obalené porézní kosti a chabá svalová připojení v porovnání s každou opicí a každým hominidem v historii. Proto by byla Země méně příhodnou pro osídlení než Mars).

  Výše zmiňovaný pilíř není zdoben reliéfní řezbou na rozdíl od ostatních. Zřejmě to značí symboliku prostých začátků lidstva na Zemi. Pilíř je zarovnán s hvězdou vlevo. Wayne tuto hvězdu dekóduje ve své hvězdné mapě Cydonia jako hvězdu původu lidstva. Hvězdu evolučních počátků lidstva. Místo, kde se naši lidští předkové zřejmě vyvinuli až do bodu, kdy mohli s vyspělou technologií cestovat vesmírem. Stručně řečeno by to byli lidé, jež objevili naši sluneční soustavu.

 • Pilíř napravo je srovnán podle hvězdy nad ním, jež má označení ‘nová’ hvězda, TYC 1799 1026 1. Tato hvězda je umístěna do polohy před 100 000 lety a s největší pravděpodobností představuje další hvězdný systém, osídlený našimi vyspělými lidskými předky, dalšími v řadě podle časové posloupnosti. Pilíř tedy zřejmě oslavuje další návštěvu Země lidskými hvězdnými cestovateli z tohoto hvězdného systému v této epoše. Zdá se, že i oni měli zájem o planetu Zemi, možná opět pouze jako o trestaneckou kolonii, protože Mars byl v té době stále klenotem naší sluneční soustavy. Lidské pozůstatky z této epochy opět nevykazují žádný náznak technologie. Řezba na tomto pilíři je trochu více zdobená a poukazuje na své postavení jako další v řadě a mladší než epocha, kterou zobrazuje první pilíř.

 • Podle Wayna je pilíř ve středu tím nejdůležitějším pilířem. Je nejblíže k této hvězdě, a proto tuto nejdůležitější hvězdu představuje, je to “Zářící hvězda”. Je umístěna v blízkosti horizontu na konci žebříku a shoduje se s obdobím před 17 000 lety a přesně se shoduje s jeho klíčovou korelací hvězd v jeho knize ‘Skryté záznamy’. Wayne tuto hvězdu vyčleňuje a považuje ji za tu, kterou oslavují rozličné civilizace na Zemi. Zdá se, že pilíř představuje počátky hromadného příletu sem do naší sluneční soustavy, který pocházel ze “Zářící hvězdy”. Tento pilíř je také shodný s Jákobovým pilířem z biblických textů Genesis. Je zdoben těmi nejsložitějšími řezbami, které naznačují, že se jedná o poslední událost v rámci posloupnosti tří pilířů. Fosilní pozůstatky, historické texty a nástěnné malby naznačují, že množství příchozích návštěvníků z nebes bylo od této chvíle dále hojné. K tomu ještě dávné stavební techniky z tohoto období poukazují na ztracenou technologii, kterou dnes není možné duplikovat. Wayne tvrdí, že jejich příchod sem na Zem mohla být invaze této planety v plném rozsahu, nahrazující poslední lidské hominidy… Neandrtálce.

TAJNÉ SYMBOLY NA JEDNODOLAROVCE

 • Všimněte si, co se stane, když se překryjí dvě pečetě na jednodolarové bankovce a vytvoří společný obraz viz. dole. Okolo horního kamene je možné vidět tři hvězdy, které se shodují s triangulací ‘hvězdné mapy Hirama Abifa’ se třemi důležitými astronomicky známými Slunci podobnými hvězdami.

 • Překrytím se také vytvoří tvar podobný Davidově hvězdě se vše vidoucím okem v jeho středu.

 • Pyramida na zemi se nachází pod obráceným trojúhelníkem, vytvořeným hvězdami na obloze, jako by to bylo symbolické vyjádření "jak nahoře, tak dole". Tato skutečnost jasně naznačuje, že teorie hvězdné mapy pyramid ve Waynově knize je realita.

Prvotní klíč, který vedl k výkladu pečetě tímto způsobem, spočíval ve stejných motivech vyzařujícího světla na obou pečetích. Zda se, že navádějí na rozluštění tajemství: Souvislost mezi vrchním kamenem se vše vidoucím okem a geometrickým vzorem zářících hvězd ve tvaru vnitřního trojúhelníku, zobrazeném na podobném podkladu, na jakém je zobrazen vrchní kamen.

Vrchní kamen pyramidy byl tedy opatrně přemístěn nad protější tvar hvězd a zde je výsledek. Písmena m-a-s-o-n se také objeví na koncích orlích křídel, nohách a ocase pouze, když se pečeť přesně překryje. Tato pečeť toho ještě později mnohem více odhalí.

 

DAVIDOVA HVĚZDA A MENORA

Pokud by někdo spojil dohromady dva trojúhelníky na ‘hvězdné mapě Hirama Abifa’ (velmi slabé šedé čáry), vznikne tvar přesýpacích hodin a to také symbolizuje "jak nahoře, tak dole". Také si všimněte, že se tím vytvoří Davidova hvězda (viz reprodukovaný obraz dole). Mnozí se o tomto symbolu domnívají, že se dá vysledovat nazpět až k Šalamounově pečeti. Židovský svatý symbol Davidovy hvězdy (podle Wikipedie) představuje posvátné číslo sedm. Šesti cípá hvězda s větším šestistraným středem, představujícím číslo sedm.

Jejich Menora, posvátná olejová lampa, oslavuje také sedmi hořícími plameny posvátné číslo sedm. Člověk se musí divit tomu, zda se zde nejedná o úmyslný symbolismus. Je také zajímavé, že se obraz hvězdy tvoří tak, že se dva trojúhelníky spojí do tvaru Davidovy hvězdy. Mohla by zobrazovat jednu jedinou důležitou hvězdu na obloze “Zářící hvězdu”, a jako šifra znamená tento obrazec sedm dalších blízkých posvátných hvězd … Plejády?

Ve ‘hvězdné mapě Hirama Abifa’ může klíč, umístěný na žebříku, symbolizovat Hiramův klíč k tajemství, do kterého byl zasvěcen, možná dokonce ‘klíč’ k rozluštění tajné hvězdné mapy, který v sobě držel. Wayne předpokládá, že svatý Petr také ochraňoval stejné tajné vědění a na sochách drží ve své ruce klíč a zároveň ukazuje na něco mimořádného ve Vatikánu.

V nedávné době se objevila značná publicita okolo dalšího tajemství, jež bude následovat po ‘Šifře Mistra Leonarda’ a bude odkryto v posledním románu, který Dan Brown v současné době píše. Titul je již na Amazonu zveřejněn: ‘Šalamounův Klíč’ (pracovní název knihy Ztracený Symbol – pozn. př.). Jedná se o stejný záhadný ‘klíč’ pro odemknutí stejného vesmírného tajemství? Konec konců král Šalamoun je důležitý pro zednářství a legendární pečeť má očividně spoustu společného s Šalamounovým klíčem, dalším tajemstvím, které ještě nebylo odhaleno. 

Pokud vyjedete zpět na ‘hvězdnou mapu Hirama Abifa’, všimněte si ‘nebeské’ ruky, která se vysouvá ze “Zářící hvězdy” a drží symbol, představující Svatý Grál.

Ruka z nebes ze “Zářící hvězdy” a symbolický obraz Grálu by naznačovaly, že tyto neocenitelné hvězdné znalosti našich lidských předků jsou nějakým způsobem součástí Kristova příběhu. Pokud je Waynova teorie pravdivá, potom člověk přemýšlí: Pochází-li lidstvo odněkud z tohoto vesmíru, potom by se zajisté Kristus o tom snažil podat zprávu. Wayne si je jistý, že zbytky těchto vědomostí z hvězd je možné vysledovat v evangeliích podle Matouše a Jidáše.

Wayne je přesvědčen, že tři ‘moudří’ mágové v Matoušově evangeliu jsou synonymem pro velmi specifickou moudrost z hvězd: Vědomost o tom, že tři hvězdy v řadě, tvořící pás Oriona, ukazují cestu k Plejádám i k Zářící hvězdě. Člověk potřebuje sledovat toto seskupení, aby našel umístění nejdůležitějších hvězd. Nyní zvažte tento dvojí význam: HLE… TŘI HVĚZDÁŘI… KTEŘÍ PŘIŠLI Z VÝCHODU… ABY NAŠLI HVĚZDU KRISTOVU.

Zní to spíše jako hvězdná mapa než jako interpretace tří králů z východu, kteří hledají hvězdu, jež se vznáší někde nad místem narození Krista. Problém s tradiční interpretací je tento: Jak může být hvězda umístěna tak nízko na noční obloze, aby ji člověk mohl následovat?

Další biblický příběh, v kterém je obsažena významná stopa, je nedávný objev starodávného evangelia Jidáše Iskariotského. Kristus v něm říká Jidášovi: “Tato hvězda je také tvojí hvězdou.” Zdá se pravděpodobné, že to byl ideální čas na vysvětlení, že my všichni pocházíme ze stejného ‘Božského semene’ jako on.


Zednáři nejspíše zobrazili tajemství umění zpracování kamene jako neopracovaný kámen a kladivo, které vidíte nahoře uprostřed na ‘hvězdné mapě Hirama Abifa’  a ořezaný kámen ve středu. Pokud se vrátíme k biblickým textům, Šalamounův chrám byl postaven seřezáním kolosálních kamenných bloků bez učinění jakéhokoliv zvuku.

Stojí také za zmínku, že ‘Šifra mistra Leonarda’ Dana Browna byla docela přesvědčena o skutečném tajemství, jež spočívá v obrácené pyramidě, umístěné nad stojící pyramidou v Louvru. Toto obrácení vytváří tvar přesýpacích hodin, který je velmi podobný Orionu nebo symbolu pro "jak nahoře, tak dole". Všimněte si také, že ve ‘hvězdné mapě Hirama Abifa’ (nahoře) se okolo žebříku vytváří tvar, pravděpodobně symbolizující pyramidu na zemi s korelací na hvězdy. Čáry, tvořící hrany pyramidy, se také shodují s úhly zešikmění pyramidy na jednodolarovce.

Další důležitá otázka musí nevyhnutelně být: Může mít toto tajemství svůj původ ve starodávném Egyptě?

 

PRŮLOMOVÝ OBJEV... V EGYPTĚ

Nejvýznamější závěr, ke kterému Wayne na základě ‘hvězdné mapy Hirama Abifa’ dochází, je ten, jak přesně jeho ‘hvězdná mapa’ zapadá do jeho teorie hvězdné mapy pyramid. Budeme ale konkrétnější v tom, jak ‘hvězdná mapa Hirama Abifa’ souvisí s noční oblohou starodávného Egypta.

Hvězdy, které se objevují nad východním horizontem v Egyptě, jsou totožné s tím, jak jsou hvězdy zobrazeny na ‘hvězdné mapě Hirama Abifa’. Orientace plejádských hvězd je přesná!

Jak nahoře, tak dole”: Egyptský nejcennější památník, jejich sluneční monument - obelisk se zlatou špicí v Abusiru oslavuje polohu hvězdy Ra… “Zářící hvězdy” na hvězdné mapě velké pyramidy.

Když prolistujete prvními kapitolami ‘Skrytých záznamů, všimnete si, že se Waynův výzkum předně zaměřuje na tajemství Sfingy. Doslova nás žádá, abychom interpretovali všechny pyramidy jako hvězdy. Každou noc Sfinga sleduje, jak tyto hvězdy vychází nad obzorem na východě. Což není žádným překvapením, protože Egypťané oslavují hvězdy zvláště, když vychází nad obzorem na východě! To je toto tajemství Sfingy, jež dovedlo Waynea ke zjištění, že všech zhruba 50 pyramid Dolního Egypta představuje kompletní kruh… 360 stupňový obvod souhvězdí okolo Země, který korelují s pyramidami na zemi. Celá oblast pyramid má ve svém středu obelisk se zlatou špicí blízko Abusiru, který představuje “Zářící hvězdu”.

Ale Sfinga má ještě další tajemství.

Ne jenom, že nás žádá, abychom interpretovali všechny pyramidy jako hvězdy tím, že je sleduje, jak vycházejí každou noc na východě. Sleduje vycházení hlavní hvězdy Ra, blízko souhvězdí Plejád, nad obzorem na východě… něco, co se dá jednoduše změřit.

Tato jedinečná interpretace Plejád a zářící hvězdy je zaznamenána na dvou jiných slavných egyptských místech: V Senmutově hrobce a na zvěrokruhu v Chrámu bohyně Hathor v Dendeře.

Unikátní orientace plejádských hvězd přinutila Wayna, aby ji vyzkoušel na počítačovém programu pro hvězdy. Jak by souhvězdí Plejád vypadalo, když by vycházelo na severní polokouli nad východním horizontem?

Vzor na obloze přesně souhlasil s ‘hvězdnou mapou Hirama Abifa’! Zde byl tedy jasný důkaz, že obě hvězdné mapy pocházejí ze stejného základu znalostí. Na radu svého vydavatele tento materiál do knížky nezahrnul, protože pocházel v té době z tak citlivého zdroje.

Vyzkoušet polohu hvězd nad horizontem v Egyptě je velmi jednoduché. Jakýkoliv program pro výpočet hvězd to zvládne.

Skutečnost je taková, že tyto hvězdy vždy vycházejí na východě v této základní orientaci kdekoliv na severní polokouli.

Wayne přemýšlel nad tím, jaký by byl scénář, když by hvězda Ra vycházela přesně na východě, a jak daleko zpět v čase by to mohlo být naměřeno.

Pokud máte program pro výpočet polohy hvězd, zkuste tento rychlý experiment: Chceme zjistit, jaká je orientace Plejád, když je poloha vycházející “Zářící hvězdy” přesně na východě.

Jednoduše zadejte toto datum, čas a Egypt jako vaši polohu: 7:30 večer, 14. září 3000 před Kristem. Výsledek vypadá přesně jako egyptský obrázek výše. Jeden astronom již upozornil Waynea na to, že tato orientace Plejád, kdy vycházejí přesně na východě, se objevuje stále znovu v mnoha rozdílných dřívějších epochách. To znamená, že je nevhodné, aby člověk používal toto uskupení hvězd pro datování počátků egyptské civilizace.

Nicméně, nyní jsou zde tři polohy Slunci podobných hvězd, které mohou být použity ke změření chronologie civilizace. Wayne již v jeho knize ukázal dvě z nich. Nyní, když třetí vstoupila na scénu, nabízí se ještě více možnost otestovat jeho teorii. Nově objevená Slunci podobná hvězda v dřívěji zmíněném astronomickém obraze “UPDATE JULY 2007” zobrazuje korelační vzorec, který se zdá být shodný s Egyptem, Stonehenge a hvězdnými mapami pyramid Marsu, které předložil Wayne. Obloha vypadá tak, jak vypadala zhruba před 17 000 lety.

Ale je toho ještě víc. Podívejte se znovu na ‘novou’ hvězdu, zobrazenou na ‘hvězdné mapě Hirama Abifa’: Je zobrazena v pozici vlevo od Plejád.

Hvězda se pohybuje po dráze, která překvapivě směřuje k této pozici … pouze pokud se jde 90 000 let nazpět v čase!

Jistě se jedná o ukazatele další důležité epochy v čase, možná poukazuje na zmíněný druhý přílet lidských bytostí jako my z jiného hvězdného systému. To si vyžaduje otázku: Díváme se na lidský rod z jedné konkrétní hvězdné soustavy, který kolonizuje Zemi (ale v různých epochách), nebo máme co do činění s lidskými druhy z rozdílných hvězdných systémů, ale kteří se vyvinuly nezávisle a prakticky identicky s námi? Je docela možné, že náš všemocný Stvořitel vesmíru vytvořil lidskou formu s univerzálním konstrukčním kódem, pokud uvěříme tomu, že lidské bytosti jsou dokonalá stvoření, jak to tvrdí naše svaté knihy.

Pokud člověk věří v Boha, může předpokládat, že lidská forma bude hojně zastoupená v celém rozsáhlém vesmíru, pokud tam venku existují další světy. Lidská forma by proto byla stvořením, vyvíjejícím se během obrovských časových úseků v rámci tohoto specifického sebe-diagnostického evolučního kódu, aby mohl být v souladu s vlastními planetárními podmínkami (kde je voda v hojném množství v tekuté formě).

Egyptské náměty a tyto starodávné civilizační znalosti jsou otevřeně v zednářství uznávány a oslavovány. Například, jak mnozí již vědí: Na jednodolarové bankovce. Na ‘hvězdné mapě Hirama Abifa’ je hieroglyf hvězdy Ra jasně zobrazen na oltáři/hrobce na spodní straně paprsku světla/žebříku, který sestupuje ze zářící sedmi-cípé hvězdy.

Hieroglyf je tečka s kruhem okolo ní. (Porovnej zobrazení Senmutské hrobky v Egyptě viz. níže).

Wayne se domnívá, že sedmi-cípá hvězda na ‘hvězdné mapě Hirama Abifa’ ukazuje na obloze svou těsnou blízkost vůči sedmi plejádským hvězdám. Wayne také věří, že by zde mohla být spojitost s původem sedmi bodů světla, které je možné spatřit na soše Svobody v USA a v některých ztvárněních boha Apolla a samotného Krista.


SOUVISLOST SE SENMUTOVOU HROBKOU

Jedna z nejvíce prozkoumaných historických památek ve ‘Skrytých záznamech’ je velmi stará egyptská Senmutova hrobka v Deir el Bahri a to pro zcela zřejmé důvody. Obsahuje klíčovou hvězdnou mapu, která dává za pravdu Waynovým teoriím. Horus zřejmě představuje hvězdný pás Orionu a ukazuje cestu k nalezení Plejád. Toto ztvárnění je podobné geometrické linii, probíhající podél tří rohů pyramid v Gíze, která vytváří lidskou podobu a ta drží tuto hůl/tyč jako ukazatel směru.

Podívejte se pozorně na detail v rozšířeném obrázku níže. Orion zřejmě představuje Hora na obloze, ukazujícího cestu (kterou představují tři hvězdy v řadě) k nalezení hvězdného uskupení Plejád. Ve své knize si Wayne stanovil dokázat pomocí ikonologie, nalezené na zapomenutém víku od rakve, že pro dávné Egypťany byly Plejády jasně zobrazeny jako noha souhvězdí Býka a Plejády se také nacházejí v oblasti označené jako Býk.

Nástěnné malby v Senmutově hrobce mají také paprsek světla nebo nebeský žebřík, který sestupuje z hvězdy dolů na pevnou zem.

Hvězda je zobrazena jako červený disk. (V egyptologii znamená červený disk Slunce… v tomto případě Slunci podobnou hvězdu). Zcela určitě je to hvězda, jelikož se jedná o noční scénu a v konjunkci s ní je posvátná noha souhvězdí Býka. Červený disk je obkroužen kolečkem, tak se zobrazuje egyptský hieroglyfický znak pro Ra, který opět nemůže být naším Sluncem.

Glyf pro Ra nebo Slunce (v tomto případě Slunci podobnou hvězdu) je zobrazen na oltáři na konci žebříku v ‘hvězdné mapě Hirama Abifa’.

Všechny tyto záhadné stopy po celém světě společně pomalu začínají dávat smysl. Bohové dávných věků zanechali svoji vizitku: “Toto jsme my a odtud pocházíme”… a zdá se, že my jsme jejich potomci.

Podívejte se pozorně na zjednodušený obraz nahoře. Je tam něco, co vypadá jako falický symbol, který je spojen tenkou čárou s Horem na obloze jako Orionovým pásem. Tento zvláštní symbol je pravděpodobně ozvěnou nejranější egyptské mytologie v počátečních fázích Egypta, kdy Seth usekl Osiridovi jeho falus. Co se v průběhu času zdálo ‘ztraceno v překladu’, nyní začíná dávat větší smysl. Je to základní část starodávného egyptského dědictví, jež v sobě zahrnuje vědomosti o hvězdách.

Všimněte si, jak je ‘objekt’ předáván ‘vypravěči’ příběhu, který ukazuje (stejným směrem jako hvězdy pásu) na to, co je pravděpodobně nejdůležitější hvězdou. Toto je pro potvrzení velmi zásadní: Zaprvé, že je to Orion, který zobrazuje/ukazuje cestu. Zadruhé to, co navrhl Wayne ve své knize a na své internetové stránce, že Orionův pás nemusí být vůbec ‘pásem’, ale část mužské anatomie, ‘ukazující cestu’.

 

EGYPTSKÝ ZVĚROKRUH V DENDEŘE

V Egyptě, na nejposvátnějších místech této starodávné civilizace, znovu a znovu nalézáme ikonu posvátné nohy ze souhvězdí Býka.

To platí zejména pro disk v Dendeře v chrámu Hathor. Tato ikona nohy opět jednoznačně představuje Plejády a ‘hvězdná mapa Hirama Abifa’ může nyní potvrdit jeho tvrzení. Proč? Zaprvé, noha přesně směřuje k souhvězdí Plejád. Zadruhé, reliéfní nástěnné malby obsahují dvě důležité, Slunci podobné hvězdy v přesných pozicích, v kterých by je člověk měl najít. Zatřetí, noha je spojená s lůnem hroší bohyně. Tato ‘interakce’ s význačným egyptským božstvem Theoris nebo Tawaretem poskytuje důležité vodítko k celkovému významu této hvězdné mapy. Ona je to božstvo, spojované s porodem lidských dětí, možná dokonce s počátkem lidství… se zrozením lidské civilizace, dalo by se říct.

Zadruhé, reliéfní nástěnné malby obsahují dvě důležité, Slunci podobné hvězdy v přesných pozicích, v kterých by je člověk měl najít. Zatřetí, noha je spojená s lůnem hroší bohyně. Tato ‘interakce’ s význačným egyptským božstvem Theoris nebo Tawaretem poskytuje důležité vodítko k celkovému významu této hvězdné mapy. Ona je to božstvo, spojované s porodem lidských dětí, možná dokonce s počátkem lidství… se zrozením lidské civilizace, dalo by se říct.


V rozšířeném zvýrazněném obraze výše, Wayne navrhuje následující podrobný výklad:

Býk zírá na svou useknutou vesmírnou nohu Plejády (viz přerušovaná čára).

Hroší bohyně nebo bohyně Genesis Theoris/Tawaret drží symbolický nůž, jako ta, která nohu uřízla. (Ref: Nápisy v Senmutově hrobce oslavují uříznutí nohy a její oddělení).

Noha jako Plejády se spojuje s lůnem božstva Genesis a oslavují nohu jako ‘Tep Zepi’… prvopočátek.

Zelené postavy pravděpodobně představují jména plejádských hvězd.

Následujte vesmírem směr, který ukazuje noha, a najdete hvězdu Ra.

Zde je pravděpodobně zobrazen Ra (stojí s býčí korunou vedle Isis). Je zde také malý býček na vrcholu nižší hvězdy a pták Horus na býčkovi. Tito dva velmi významní bohové, jeden muž a druhá žena, mají nejasnou a zvláštní podobnost s příběhem o Adamovi a Evě s tématem zrození.
 

EXTRA ANOMÁLIE ZÍSKÁVAJÍ SVOJI HVĚZDU

V Egyptě jsme viděli některé velmi zásadní důkazy jasně zřetelných paralel mezi tím, co věděli staří Egypťané o hvězdách a záhadným obdobím americké historie. Obě kultury musely mít přístup k naprosto stejným znalostem. Obě si zřejmě uvědomovaly Slunci podobné hvězdy, které byly nedílnou součástí příběhu jejich minulosti.
Ale to není konec. Pokud v ostatních civilizacích podrobíme zkoušce teorii hvězdné mapy včetně další Slunci podobné hvězdy, objeví se nemyslitelné.

Zdá se, že prakticky každá megalitická civilizace uctívá stejnou hlubokou znalost o velkém příchodu našich hvězdných předků. Příchod ze stejné “Zářící hvězdy”, kterou byli zřejmě dávní Egypťané a Hiram Abif velmi silně posedlí.


 

ZTRACENÉ MĚSTO BABYLON

Se zveřejněním důkazů, že existuje třetí Slunci podobná hvězda – jak dokládá ‘hvězdná mapa Hirama Abifa’ – je nyní možné vypočítat, co může být považováno za úplné počátky pyramidální civilizace na Zemi. Náhled je na Google Earth s těmito souřadnicemi 32° 32’08.22” N 44° 26’ 36.93” E

Samotná vyhlášená kolébka civilizace… historické město Sumerů… Babylon!

Sumer, země Sumerů je bezesporu stejně slavná jako Egypt pro svou posedlost hvězdami. Mnoho dávných pečetí ze svitků a jejich artefakty ukazují sedm velkých nebeských těles na obloze. Londýnské muzeum má nejméně čtyři příklady a jsou označeny jako Plejády. Podívejte se na příklad v Berlínském muzeu, který je považován za muže na létajícím disku s hvězdou blízko Plejád.

Je smutné, že původní rozložení babylonského chrámu je ztraceno (detail ve čtverci na obrázku nahoře vlevo pochází ze satelitního snímku). Mnoho seskupení jeho ziguratů už neexistuje, přesto byly jejich nejvýznamnější a nejrozsáhlejší památky znovu postaveny. Historie se domnívá, že město Babylon bylo kdysi obklopeno třemi přesně umístěnými ziguraty s jejich geometrickými vodními cestami. Zdá se, že tyto tři velké ‘pyramidální’ ziguraty tvořily dokonalý rovnostranný trojúhelník.

Všimněte si, jaký to má pozoruhodně podobný korelační vzorec s Mayskými chrámy Tikal a se Stonehendge a Marsem. Kdyby nic jiného, jelikož je Babylon považován za kolébku nejranější civilizace, nelze se divit, že byl zasvěcen do stejných znalostí o svém hvězdném původu jako všechny ostatní civilizace.

 

(c)2010 Wayne Herschel
(c)2010 Translation: Eliška Průšová

Zdroj: www.matrix-2001.cz, autor: Wayne Herschel