Filozofie, náboženství

Jeden z nejpozoruhodnějších příběhů klinické smrti

30.10.2012 16:41
Mellen-Thomas Benedict je umělec, který přežil zážitek blízké smrti v r. 1982. Byl mrtev více než hodinu a půl. Během této doby vystoupil ze svého těla a šel do světla. Protože se zajímal o vesmír, byl vzat daleko do vzdálených hlubin existence, a dokonce za, do energetické pustiny nicoty za...

Rozhovor s dr. Kirby Surprise:"Je synchronicita událostí komunikací s jinými světy?" (2)

30.10.2012 15:33
N.D.: Takže říkáte, že jsme schopni vytvářet vlastní realitu? K.S.: Do jisté míry. Zcela jistě máme vliv na tzv. "nahodilosti" kolem nás. Osobně jsem přesvědčen o tom, že "SE" jednoznačně odrážejí naše myšlenky a emoce. V podstatě jde o působení velmi silných energií. Nevím, jak dalece jsme...

O okultismu

09.07.2012 19:19
Svět psychismu láká mnoho lidí, ale přivádí je jen do stínů Skutečnosti a ne do Skutečnosti samotné. Psychické síly se v nás mohou rozvinout samy od sebe díky mystickému sebevzdělání, ale neměly by být vyhledávány jako cíl. Tyto síly jsou latentní u všech lidí, ale činné jen u několika. Neměly by...

Channeling - pravdivá sdělení?

09.07.2012 18:46
Lidé už od nepaměti touží po spojení s vyšší moudrostí a věří, že získají informace, které jim pomohou pochopit skutečný účel své existence. Pomocí různých technik se snaží obdržet sdělení ve formě vnitřního hlasu nebo obrazových vizí. Tzv. Channelingová mystika nabízí radikální duchovní cestu....

O mentalismu

09.07.2012 18:21
Člověk se stále snaží odhalit tajemství stvoření vesmíru i všeho, co je vněm obsaženo a pokouší se vysvětlit svůj vztah ke světu, ve kterém žije. Díky tomu se často objevují různé představy a spekulace o vzniku hmoty a jemnohmotných úrovní, o simulaci na bázi matrixu, virtuální realitě a dokonce...

Energie nulového bodu - původ života

09.07.2012 17:59
Ve všech starých kulturách světa existuje koncepce všudypřítomné nekonečné tvůrčí Energie, ze které pochází hmota a všechny formy života. Poznámky vynikajících vědců jako Alberta Einsteina, Nikolaje Tesly, Maxe Plancka, Adama Trombleye, Hanse Niebohra, Philipa Callahana a dalších potvrzují...

O intuici

09.07.2012 17:40
Duchovní odhalení nemůže být dosaženo intelektuálně, citově ani fyzicky. Lze ho dosáhnout jedině intuitivně. Ve středu srdce existuje něco, čemu můžeme v tichu předávat problémy našeho života a trpělivě čekat na intuitivní sdělení. U materiálně zaměřeného člověka není intuitivní část lidské...

Buddhismus

25.05.2012 13:14
VZNIK BUDDHISMU Buddhismus se zrodil v severní Indii přibližně 500 let př. n. l. Za zakladatele je považován Buddha - vl. jménem Siddharta Gautama. Buddhismus není náboženství v pravém slova smyslu, protože nevěří v boha stvořitele, boha, který všechno řídí. Je to spíše...